VUB-onderzoek: Brusselse armen nog steeds te weinig betrokken in politiek

VUB-onderzoek: Brusselse armen nog steeds te weinig betrokken in politiek

Wantrouwen in politiek belangrijke boosdoener voor kloof tussen burger en politicus

Uit recent masteronderzoek aan de VUB blijkt dat Brusselaars die in armoede leven zich amper betrokken voelen en worden bij de (lokale) politiek. Het gebrek aan vertrouwen in politici en beperkte toegang tot politieke activiteiten zijn de belangrijkste oorzaken hiervan.

Het armoederisico in Brussel nam de voorbije jaren aanzienlijk toe. Vandaag is minstens 1 op de 5 inwoners van Brussel arm. Omdat uit eerder onderzoek bleek dat mensen in armoede vaak minder participeren in de maatschappij, onderzocht Jade Werdefroy (Studente Politicologie aan de VUB) hoe Brusselse armen staan tegenover politiek. Wat blijkt uit haar masterthesis? Burgers in armoede nemen inderdaad minder deel aan  politiek, onder meer omdat ze weinig vertrouwen hebben in het politieke systeem. Zo geloven ze bijvoorbeeld dat politici zich niet om mensen in armoede bekommeren en ook geen aandacht zullen besteden aan de thema’s die deze groep aanbelangen, zoals hulp voor mensen in armoede, integratie in de samenleving, maar ook de betaalbaarheid van basisvoorzieningen.

Te hoge kostprijs
Een ander probleem dat bijdraagt tot de lagere politieke participatie van deze bevolkingsgroep is het gebrek aan tijd en aan financiële middelen om deel te nemen aan politieke activiteiten. Ondanks deze drempels, zijn Brusselaars die in armoede leven wel geïnteresseerd in politiek en willen ze ook graag hun politieke stem laten horen.

“Dit onderzoek bewijst dat mensen die in armoede leven niet politiek apathisch zijn, zoals weleens wordt verondersteld. Ze zijn geïnteresseerd in politiek, hebben de nodige kennis en willen deelnemen. Maar daarbij botsen ze op obstakels, waardoor er vaak voor hen maar één manier is om hun politieke stem te laten horen: stemmen bij verkiezingen. Dat is gratis, dichtbij en niet tijdrovend. Maar burgers in armoede willen duidelijk meer. Het is dus belangrijk dat de politici zoeken naar manieren om de brug te slaan naar deze groep en een vertrouwensband te creëren. Want ook dat is vandaag een probleem. De perikelen bij Samusocial zullen daar bijvoorbeeld weinig goed aan gedaan hebben. Als we er in slagen om armen te doen deelnemen aan politiek, zal dat ook de democratie versterken”  aldus onderzoekster Jade Werdefroy. 

Contacteer ons
Prof. Silvia Erzeel Vakgroep Politieke Wetenschappen
Prof. Silvia Erzeel Vakgroep Politieke Wetenschappen
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel