Persbericht: Brusselse universiteiten VUB en ULB herdenken hun stichter op 16 en 20 november

Persbericht: Brusselse universiteiten VUB en ULB herdenken hun stichter op 16 en 20 november

Studenten vragen aandacht voor mentale gezondheid tijdens jaarlijkse Sint-Verhaegenviering

Dinsdag 14 november 2023 - Naar jaarlijkse traditie herdenken de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) de stichting van de universiteit door Pierre-Théodore Verhaegen op 20 november 1834 tijdens de Sint-Verhaegenviering. Voor het tweede jaar op rij worden de officiële herdenkingen en activiteiten verspreid over twee dagen: donderdag 16 en maandag 20 november. ​ De apotheose vindt plaats op de Grote Zavel, waar op maandagmiddag duizenden Brusselse studenten en tal van oud-studenten verzamelen om van St V. opnieuw een uitbundig feest te maken en de aandacht te vestigen op de mentale gezondheid van studenten.

De Sint-Verhaegenherdenking is een unieke gelegenheid voor leden van de beide universitaire gemeenschappen om samen te komen en blijk te geven van hun trouw aan de geest van de stichters en pioniers van hun universiteiten. Ze uiten hun dankbaarheid aan al ieder die die geest hebben belichaamd, ook in moeilijke en donkere tijden.

Op donderdag 16 november vindt er een begeleide Sint-Verhaegenwandeling plaats langs het historische parcours van St V. Tijdens het jaarlijkse Moment van Troost herdenken studenten en personeelsleden van de VUB de mensen die ze het voorbije jaar moesten afgeven. In het Universités Populaires du Théâtre vindt een lezing plaats met als titel "Traités sur la tolérance" (Verhandelingen over tolerantie). ​ Daarna volgen kransleggingen en een fakkeltocht langs onder meer de standbeelden van Théodore Verhaegen en Francisco Ferrer.

Op maandag 20 november beginnen de festiviteiten om 8 uur 's morgens met een ontbijt in het gemeentehuis van Elsene. Daarna volgen officiële herdenkingen op het kerkhof van Brussel en de Nationale Schietbaan, een speciale gelegenheid om de persoonlijkheden te huldigen die de identiteit van de twee universiteiten hebben helpen opbouwen. Het ceremoniële gedeelte wordt afgesloten op het stadhuis van Brussel.

Vanaf de middag verzamelen de studenten van het Brussels StudentenGenootschap van de VUB en l’Association des Cercles étudiants van de ULB zich op de Grote Zavel. Niet zonder engagement, want naar goede gewoonte hebben ze een actueel thema gekozen: het ‘mentale welzijn van studenten" ​ met als slogan  "Accrochez-vous c'est bien - Ons financieren is beter!". De studenten vinden dat het thema onderbelicht wordt terwijl de gevolgen voor de studenten reëel zijn.

"Studeren in het Hoger onderwijs wordt voor veel medestudenten steeds lastiger," zegt Pili Verbinnen, voorzitter van het Brussels Studentengenootschap. "We moeten vaak een studentenjob nemen om de stijgende studiekosten te kunnen betalen. Die financiële maar ook andere zorgen hebben een impact op onze mentale gezondheid en studieresultaten. En nu krijgen we van de overheid het signaal dat studeren niet voor iedereen is. Ze zeggen gewoon: doorzetten. Maar dat pikken we niet. We verzetten ons tegen de elitistische kijk op studeren en strijden ervoor dat de overheid ervoor zorgt dat iedereen gelijke kansen krijgt in het onderwijs.'

Hoogtepunt wordt de stoet die om 16u30 van de Grote Zavel naar de Beurs trekt. Op de trappen van het Beursgebouw zingen de studenten de hymnes van VUB en ULB: het ‘Lied van Geen Taal’ en ‘Le Semeur’. ​

Kompas

“Voor ons is de Verhaegenherdenking uitermate belangrijk”, zegt VUB-rector Jan Danckaert. “In deze woelige tijden hebben we immers nood aan het kompas dat Pierre-Théodore Verhaegen en zijn medestanders ons hebben aangereikt. Het kompas van het vrije onderzoek, het vrije denken en een doorgedreven maatschappelijk engagement.”
"We zijn blij dat we de twee universitaire gemeenschappen van ULB en VUB kunnen samenbrengen om ons gemeenschappelijk engagement in de verf te zetten, samen met onze partners van de Stad Brussel en de gemeente Elsene”, vult ULB-rector Annemie Schaus aan. “Sint-Verhaegen is een feestelijke dag, maar ook een gelegenheid om onze gemeenschappelijke herinnering en ons gemeenschappelijk engagement in ere te houden. We zien het als een gelegenheid om onze strijd voor sociale rechtvaardigheid en tegen aanvallen op de internationale mensenrechten op scherp te stellen, voordat studenten de Zavel overnemen!”
"De herfst is het seizoen van de studenten in de Stad Brussel, met studentenfeest Brussel Brost, diploma-uitreikingen op de Grote Markt en, zoals elk jaar, de Sint-Verhaegenherdenking.”, besluit Brussels Burgemeester Philippe Close. ​ “We zijn dan ook blij dat we onze twee universiteiten, de VUB en de ULB, en hun studenten, docenten en alumni weer mogen verwelkomen om hun St V. en folklore te vieren in het stadscentrum.”

Sinds 2019 maakt Sint-Verhaegen deel uit van de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Gewest. Het heeft deze erkenning gekregen vanwege zijn bijdrage aan het "veelzijdige, onafhankelijke en rebelse karakter van de stad en aan haar identiteit".

Meer info

Perscontacten 

VUB

  • Woordvoerder en algemeen aanspreekpunt pers – Nathalie Vlaemynck – 0479 87 23 26
  • Brussels Studenten Genootschap - Pili Verbinnen - Voorzitter Brussels Studentengenootschap - 0471 06 47 68

ULB

  • Port Parole - Aurelie Rousseaux - 0477567887
  • Association des Cercles Étudiants de l'ULB - Loïc Nanga – 0491 14 84 16

Stad Brussel

  • Carole Poncin, , woordvoerder van de burgemeester van Brussel - 0488 04 38 24
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel