Pandemie en internationale uitwisselingen

Pandemie en internationale uitwisselingen

VUB-onderzoekers stellen oplossingen voor in mobiliteitsdebat

Internationale uitwisselingsstudenten en -onderzoekers zijn binnen de academische wereld een groep die op bijzondere manier getroffen is door de pandemie. In een opinieartikel in het vakblad Ethnobiology and Conservation breken Farid Dahdouh-Guebas van de Vakgroep Biologie van de Vrije Universiteit Brussel en Ina Vandebroek van The New York Botanical Garden een lans voor deze groep en komen met een paar oplossingen. Dahdouh-Guebas: “Er gaan grote inspanningen gepaard met het verhuizen naar een ander land, het leren van een nieuwe taal en het leven in een andere cultuur. De wereldwijde gezondheidscrisis maakt het nog moeilijker en zorgt voor nog meer emotionele, sociale, financiële en juridische uitdagingen dan gewoonlijk.”

Geviseerd als virusverspreiders

De onderzoekers wijzen erop dat er over de hele wereld gevallen zijn gemeld van verbale aanvallen waarin internationale studenten en onderzoekers worden gebrandmerkt als dragers en verspreiders van het virus. In extreme gevallen zijn mensen zelfs fysiek bedreigd en aangevallen. “Dat is nogal bitter wanneer je bedenkt dat juist internationale wetenschappers zich gewoonlijk het snelst aanpassen aan een nieuwe omgeving en het meest openstaan voor nieuwe culturele tradities en waarden ,” zegt Dahdouh-Guebas. Te vrezen valt, zo stellen de auteurs, dat de door de gezondheidscrisis verhoogde kans op raciale stereotypering, intimidatie en pesterijen negatieve effecten zal hebben op de deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's. Dat kan ook op langere termijn leiden tot een afname van mensen met internationale ervaring in zowel onderwijs en onderzoek als op de arbeidsmarkt in het algemeen.

Hoe nefaste lange termijneffecten voor onderwijs, onderzoek en arbeidsmarkt tegengaan

Om de uitdagingen en belemmeringen waarmee uitwisselingsstudenten en -onderzoekers zich geconfronteerd zien beter op te vangen, pleiten Dahdouh-Guebas en Vandebroek voor volgende oplossingen:

  1. Meer openheid en flexibiliteit bij het oplossen van uitdagingen en barrières waarmee deze academici te maken krijgen, in nauw overleg met hun docenten, mentoren en supervisors. “Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om flexibel te onderscheiden in onderzoek dat door COVID-19 substantieel werd beïnvloed en daar waar dat niet het geval was. Of COVID-19 te vermelden op een diploma, zodat minder goede resultaten in hun context geplaatst worden, en heel goede resultaten extra in de verf worden gezet. Hetzelfde met gevallen van overmacht.  Het onderwijzend personeel en onderzoeksmentoren zijn belangrijke bondgenoten in zulke beslissingen,” zo Dahdouh-Guebas
  2. Een betere voorbereiding van mobiliteitsstudenten en -onderzoekers voor en na aankomst, door middel van culturele onderdompeling en -competentietraining. “Uitwisselingsprogramma's van universiteiten en andere instellingen gaan er maar al te vaak van uit dat studenten en onderzoekers al voorbereid zijn op een leven en studie in het buitenland. Een speciale opleidingscursus in culturele competentie, met de vereiste modules van culturele en medische antropologie, ethiek, sociale rechtvaardigheid en antiracisme, alsmede op maat gesneden medische onderwijsmodules over COVID-19 of algemene epidemiologie, kan de nodige vaardigheden opbouwen voor mobiliteitswetenschappers die van plan zijn rechtstreeks te werken met inheemse en traditionele gemeenschappen over de hele wereld,” aldus nog Dahdouh-Guebas en Vandebroek. “We hoeven hiervoor het wiel niet opnieuw uit te vinden,” suggereren zij omdat de informatie voorhanden is in culturele competentiecurricula en filosofische werken, religieuze geschriften, geschiedenisboeken, en ongeschreven sociaal-culturele regels. “Bovendien is een dergelijke aanpak toepasbaar over de hele wereld, binnen onze eigen cultuur en die van anderen.  Aangezien COVID-19 niet van de ene dag op de andere zal verdwijnen, lopen internationale studenten en onderzoekers, hun mentoren en begeleiders, academische bestuurders en lokale gemeenschappen zo ook voorop bij het vinden van nieuwe en betere manieren om met elkaar om te gaan.“

De situatie voor uitwisselingsstudenten en -onderzoekers is inderdaad allesbehalve ideaal in deze tijden. Vanuit de VUB zijn we ons erg bewust van de problematiek. We ondersteunen onze internationale studenten dan ook waar we kunnen en stellen ons zo flexibel mogelijk op. Uitwisseling is belangrijk. Elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren, openheid en nieuwsgierigheid bewaren, het zijn belangrijke fundamenten voor goede wetenschap en intermenselijk begrip. Wij hopen daarom ook zo snel mogelijk onze uitwisselingsprogramma’s te kunnen heropstarten. We zijn trots op onze wetenschappers, die zich zo hard inzetten voor hun studenten en voor het belang van uitwisseling voor de wetenschap,” zegt Romain Meeusen, VUB-vicerector internationalisering.

Link naar artikel: Dahdouh-Guebas, F. & I. Vandebroek, 2021. Impacts of the COVID-19 pandemic on mobility scholars who participate in international study exchange and research programs. Ethnobiology and Conservation 10: 17. http://doi.org/10.15451/ec2021-02-10.17-1-7

Meer info

Farid Dahdouh-Guebas

[email protected]

Telefoonnummer via persdienst

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel