Oprichting vzw BEL Center

Oprichting vzw BEL Center

Onderzoekscentrum genoemd naar drie beroemde Belgische fysici Robert Brout, François Englert en Georges Lemaître

Op dinsdag 8 september werd te Brussel de oprichtingsakte ondertekend van vzw BEL Center dat het werk van de Belgische fysici Robert Brout, François Englert (Nobelprijs 2013) en Georges Lemaître verder wil uitbouwen. De zitting vond plaats in aanwezigheid van de overheden en de vertegenwoordigers van de vier stichtende universiteiten - ULB, VUB, UCLouvain, KULeuven – en van Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek Barbara Trachte.

De vzw BEL Center heeft tot doel het werk van de fysici Robert Brout, François Englert - Nobelprijs voor fysica 2013 - en Georges Lemaître verder uit te bouwen, zowel op het vlak van onderzoek als van institutionele samenwerking.

Als professor in Leuven bouwde kanunnik Georges Lemaître, één van de vaders van de Big Bang-theorie, al vóór (en ook tijdens) WOII een samenwerking uit met Brussel. Dankzij zijn werk werd het onderzoek naar de geschiedenis van het heelal een empirische wetenschap. Robert Brout en François Englert ontwikkelden een nieuwe benadering die de sleutel vormde tot wat wij vandaag weten over de wereld op microscopische schaal, maar ook over de evolutie ervan op kosmologische schaal. Ook zij streefden naar een samenwerking tussen de universiteiten (intussen waren dat UCLouvain-KULeuven en ULB-VUB geworden), onder meer door gezamenlijke cursussen.

Later werd die samenwerking voortgezet in een federaal programma - “Interuniversitaire Attractiepool”. En om die aanpak te bestendigen keurde de Belgische senaat kort na de uitreiking van de Nobelprijs aan Englert in 2013 een motie goed voor de oprichting van een onderzoekscentrum genoemd naar die drie baanbrekers in de wetenschappen.

Vandaag krijgt dat initiatief dus concreet vorm in de oprichting van de vzw BEL Center, met de steun van onderzoekers van de ULB, VUB, UCLouvain en KULeuven. De vzw krijgt onderdak in het kasteel Tournay-Solvay dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na renovatie ter beschikking stelt.

De vzw heeft tot doel de wetenschappelijke uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken: door onderzoeksactiviteiten aan te moedigen en samen te brengen in een centrale, stimulerende en creatieve omgeving; door de centra van wetenschappelijke uitmuntendheid te versterken; maar ook door een doorslaggevende rol te spelen in de sensibilisering van het publiek voor het belang van wetenschappelijk onderzoek, en dat in samenwerking met de bestaande organen en instellingen; en tenslotte door de succesvolle samenwerking tussen verschillende onderzoekseenheden te consolideren. Het centrum wil ook kunstenaars bij zijn werking betrekken en de dialoog met het publiek in het algemeen bevorderen.

 

Contactpersonen:

Voorzitter van de vzw: Jean-Marie Frère, frere@ulb.ac.be

Ondervoorzitter: Ben Craps, Ben.Craps@vub.be

Secretaris: Fabio Maltoni, maltoni.fabio@gmail.com

Penningmeester: Piet Van Duppen, piet.vanduppen@kuleuven.be

Website: http://www.bel-center.be/

WE CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel