Onderwijsbeleid aan de VUB heel positief beoordeeld

“EFFECTIEF” EN “PERSOONLIJK”

Het onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel is bijzonder positief beoordeeld. Afgelopen middag maakte Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de resultaten van haar instellings­review van alle Vlaamse universiteiten bekend. De Vrije Universiteit Brussel, zo staat in het eindoordeel heeft “een adequaat onderwijsbeleid dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert” zodat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een “internationaal en maatschappelijk relevant niveau” bevindt. Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert heeft met heel veel plezier van het rapport kennisgenomen. “Dit is een pluim voor onze universiteit, en speciaal voor iedereen die zich voor ons onderwijs inzet.”

Het valt de commissie op dat er aan de VUB een sterke persoonlijke benadering van de studenten is. De VUB beschrijft dan ook haar onderwijsconcept als onderwijs op maat, gekenmerkt door indi­vi­duele begeleiding van studenten, onderwijs in kleine groepen en een laagdrempelig contact met het academisch personeel.

Studiebegeleiding aan de VUB, constateert het rapport, gebeurt deels centraal, deels verbonden aan de opleiding. Er bestaat een standaard aanbod, maar de begeleiding wordt op de individuele student afgestemd indien dit nodig mocht zijn.

De VUB neemt haar verantwoordelijkheid en wenst te blijven inzetten op democratisering van het hoger onderwijs en een brede toegang tot de universiteit, in lijn met haar humanistische traditie. De universiteit, zo constateert de commissie verder, is zich bijzonder bewust van haar verantwoordelijk­heid ten opzichte van de stad Brussel en van haar positie als Nederlandstalige universiteit in deze stad.

Maar de Vrije Universiteit heeft ook nog ambities, zo blijkt uit het rapport. De VUB geeft aan dat inter­nationalisering een belangrijke dimensie is die men verder wenst te ontwikkelen. De inter­natio­nale studenten die de commissie heeft gesproken, zijn erg enthousiast over de VUB en over de be­geleiding die zij krijgen. De ambitie om de eigen studenten een internationale ervaring mee te geven wordt, mede door de nog te geringe participatie van VUB studenten aan mobiliteits­program­ma’s, vooral vormgegeven door maximaal gebruik te maken van de bestaande inter­nationale con­text die de stad Brussel biedt. Op opleidingsniveau zijn hier reeds veel initiatieven ont­plooid, en dit wordt de volgende jaren nog verder versterkt in samenwerking met vele externe partners in de Brussel.

Het viel de commissie tijdens de bezoeken op dat alle gesprekspartners, inclusief studenten, nauw betrokken zijn bij de strategische keuzes van de VUB. Studenten hebben aan de Brusselse universiteit een duidelijke stem in de beleidskeuzes en voelen zich medeverantwoordelijk. Dit gaat volgens de commissie verder dan inspraak, maar raakt het medebesturen van de universiteit.

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert: “Voor onze studenten is deze instellingsreview een bevestiging van wat ze dagelijks meemaken: gepersonaliseerd en maatschappelijk relevant onderwijs op hoog niveau, in één van de meest internationale steden ter wereld.” 

Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel