Officiële opening vernieuwde zwembad Vrije Universiteit Brussel

2 februari 2018

Op vrijdag 2 februari opent de Vrije Universiteit Brussel plechtig haar vernieuwde zwembad op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek. Het zwembad is er niet alleen voor academisch gebruik door studenten en personeel, maar ook voor scholen, clubs en de buurt. In de Brusselse regio is veel vraag naar een plek om te zwemmen. Op zaterdag 10 februari opent het zwembad de deuren voor het grote publiek.


Programma

Officiële opening met onthulling van gedenkplaat start om 16u00 en duurt tot 18u30.

15u45 Ontvangst

16u Verwelkoming in VUB-sporthal (parketzaal)

Inleiding rector Caroline Pauwels

16u10 Presentatie prorector Paul De Knop

16u30 Presentatie architectenbureau

16u40 Panelgesprek met Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brusselse ministers Guy Vanhengel en Pascal Smet, Vlaams minister Sven Gatz en Programmamanager bij de Europese Commissie Julie Thiran. Philippe Muyters komt met een videoboodschap.

17u00Vertrek naar het zwembad

17u10Officiële opening in het zwembad

Met ruime groeps- en individuele kleedkamers, een eigen zwemschool SWIMOVE, de uitbreiding van het aanbod met verschillende aquafitness activiteiten … hoopt de VUB 130.000 bezoekers per jaar te kunnen bereiken. De uitgebreide openingsuren en democratische tarieven dragen bij aan de brede toegankelijkheid van het zwembad.

Twee baden

Zwemmers kunnen voortaan terecht in twee zwembaden. Een groot bad van 25 meter lang en twaalf meter breed, met een diepte van een tot drie meter. En een klein bad van dertien meter lang op zeven meter breed met een beweegbare bodem.

Dit instructiebad heeft een in te stellen diepte zodat baby’s, peuters, senioren en andersvaliden er ook terechtkunnen.

Onze VUB-studenten Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen en Kinesitherapie zullen zich in het nieuwe zwembadcomplex kunnen voorbereiden op hun toekomstige werkomgeving in en rond het water. Voor de topsportstudenten is het de ideale voorbereiding op wedstrijden.

We investeren via het zwembad in het sociale weefsel van buurt, stad en campus, in de fysieke en mentale weerbaarheid van onze jongeren, volwassenen en senioren, in de zelfredzaamheid van andersvaliden, en in de revalidatie van wie het even moeilijker heeft.

Het VUB-zwembad is het meest duurzame zwembad in de regio. Door een zeer compact gebouw met betere isolatie, efficiënte luchtventilatie, warmte- en spoelwaterrecuperatie en energieproductie via warmtekrachtkoppeling, wordt het het zuinigste zwembad in Brussel! Eind 2016 werd het zwembadproject door Be.exemplary van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan ook uitgeroepen als één van de tien voorbeeldgebouwen in Brussel.

992 Tegels

De renovatie van het zwembad heeft in totaal acht miljoen euro gekost. Meer dan de helft daarvan zijn overheidsbijdragen afkomstig van ondermeer het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd door de minister-president Rudy Vervoort). Ook de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en voorzitter van het VGC-college Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, Vlaams minister van Brussel Sven Gatz en Brussels minister en lid van het VGC-college verantwoordelijk voor sport, Pascal Smet gaven een aanzienlijke ondersteuning.

Donateurs en alumni hebben in totaal 992 virtuele tegels gekocht en er waren talrijke private sponsors: International School of Brussels, FPIM, Yakult, IPG, Vivaqua en Chaudfontaine.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument van het Europees regionaal beleid dat zich richt op het creëren van nieuwe kansen voor de Europese burgers en het verkleinen van de verschillen in levensstandaard tussen de regio's.

Zo hebben het EFRO, het Gewest en Europa tussen 2007 en 2013 108 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten van het Brussels Gewest met betrekking tot kinderopvang, wedertewerkstellling, opleidingen, maar ook duurzame ontwikkeling, ondersteuning van economische activiteiten, versterking van de infrastructuur van het kanaalgebied en haar sociale cohesie.

De huidige programmeringsperiode (2014-2020) omvat 46 projecten die te maken hebben met de toegang tot de arbeidsmarkt, onderzoek, kringloopeconomie, innovatie en verbetering van onze leefomgeving. Europa en het Gewest investeren €200 miljoen in dit nieuwe programma.

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel