Ochtend- of avondmens, of toch niet helemaal?: VUB-wetenschappers ontdekken twee nieuwe chronotypes

Ochtend- of avondmens, of toch niet helemaal?: VUB-wetenschappers ontdekken twee nieuwe chronotypes

Voor het eerst bewijs voor bestaan van liefst 4 verschillende chronotypes bij mensen

Nieuw wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel, het Brugmann Ziekenhuis en de Russian Academy of Sciences heeft aangetoond dat er naast de gekende “ochtend”- en “avondmensen” er wellicht nog twee andere types bestaan: het ‘dutterstype” – dat zijn mensen die vooral voor en na de lunchpauze een dipje in alertheid kennen - en het “namiddagtype” dat net rond het middaguur het minst slaperig is. Deze onderzoekresultaten betekenen een doorbraak en kan mensen onder meer helpen om hun werk-of studeertijd beter in te plannen om hun productiviteit en welzijn te verhogen.

Voor dit onderzoek peilden Prof. dr. Olivier Mairesse, Prof. dr. Nathalie Pattyn en Nele Marcoen van de onderzoeksgroep Brain, Body and Cognition (BBCO) aan de Vrije Universiteit Brussel via een online enquête bij 1305 mensen naar hun slaapgewoontes en hun niveau van slaperigheid doorheen de dag. Om dat te bepalen, kregen de deelnemers verschillende willekeurige tijdstippen te zien tijdens de bevraging en werden ze telkens gevraagd om aan te geven hoe slaperig ze zich (denken te) voelen op die specifieke momenten.

Op basis hiervan konden de onderzoekers 4 verschillende patronen, ofwel chronotypes, onderscheiden. Ten eerste is er het ochtendtype, die aangeven zich het minst slaperig te voelen aan het begin van de dag. Ten tweede is er  het avondtype die in tegenstelling tot ochtendmensen net zeer laat op de dag alerter zijn. Ten derde ontdekten de onderzoekers voor het eerst dat er de zogenaamde ‘dutters’ zijn die vooral tussen 14u en 16u slaperig zijn en ’s ochtends en ’s avond op hun actiefst zijn. Tot slot is er ook nog het namiddagtype die net vlak voor de middag  tot vlak voor de avond het meest alert zijn.

Pieken en dalen kunnen inschatten
Het bewijs voor het bestaan van meer dan twee chronotypes is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar kan ook een verschil betekenen in het dagelijkse leven van het grote publiek:

“Na eerdere experimenten met onder andere fruitvliegjes werd al vermoed dat er meer bestaat dan alleen de ochtend- of avondtypes of een tussenvorm van de twee. Wat dit onderzoek ons vooral leert is dat, naast een grotere diversiteit in chronotypes we zouden kunnen inspelen op onze productiviteitspieken om zo optimaal mogelijk te werken bijvoorbeeld. Concreet betekent dit dat bedrijven hun shifts of ploegen kunnen invullen met werknemers wiens chronotype het best overeenstemt met de periode van die shift. Of werknemers meer autonomie te geven zodat ze kunnen werken tijdens hun piekmomenten. Het is natuurlijk ook interessant voor de studenten die momenteel volop in de examens zitten. Kies dus het ritme dat voor jou het beste werkt, dat zal je motivatie en productiviteit ten goede komen” vertelt Prof. dr. Olivier Mairesse.

Dit onderzoek werd ook gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke magazine Personality and Individual Differences: Putilov, A. A., Marcoen, N., Neu, D., Pattyn, N., & Mairesse, O. (2019). There is more to chronotypes than evening and morning types: Results of a large-scale community survey provide evidence for high prevalence of two further types. Personality and Individual Differences, 148, 77-84.

Voor meer informatie, contacteer:
Prof. dr. Olivier Mairesse
Faculteit Psychologie en Educationele wetenschappen
Brain, Body and Cognition (BBCO)
olivier.mairesse@vub.be
mobiel nummer te verkrijgen via Sicco Wittermans (Persrelaties VUB - 02/629 21 37)
 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel