Nieuwe VUB-leerstoel voor re-integratie kankerpatiënten op arbeidsmarkt

Nieuwe VUB-leerstoel voor re-integratie kankerpatiënten op arbeidsmarkt

Coaching bij Kanker moet uitmonden in beleidsadviezen

De VUB zet het academiejaar in met de nieuwe leerstoel Coaching bij Kanker. Hiermee financieren partners Stichting Tegen Kanker en The Majin Foundation het onderzoek van leerstoelhouder prof. dr. Elke Van Hoof. Zij wil bestuderen of de re-integratie van mensen met kanker op de arbeidsmarkt vergroot kan worden door in te zetten op coaching.

Coaching is een samenspel van coach en coachee. Door in te zoomen op bepaalde ervaringen en vraagstukken stimuleert de coach reflectie. Hij maakt potentiële kwaliteiten vrij en helpt de coachee bij het overwinnen van obstakels. Hiervoor kunnen verschillende stijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en context”, vertelt prof. dr. Elke Van Hoof.

Als concrete voorbeelden van coaching tijdens en na kanker geeft zij onder meer self-management, het hervinden van een nieuw evenwicht na ziekte, werkhervatting, life coaching, voeding coaching en loopbaanbegeleiding. Maar een conceptualisatie is nu meer dan ooit nodig, luidt het. Want al deze initiatieven zijn gefragmenteerd, bestaan in verschillende vormen en verschijnen in alle fasen van de kankerbehandeling.

Naast VUB-professor Elke Van Hoof zijn ook prof. dr. Emmanuelle Zech (UC Louvain) en prof. dr. Lode Godderis (KU Leuven) betrokken bij het onderzoek. Samen willen zij komen tot een wetenschappelijke definiëring van coaching tijdens en na kanker. Daarna willen ze kijken naar de verhouding van deze coaching t.o.v. de brede coaching wereld enerzijds, en andere gezondheidszorgberoepen anderzijds.

Er is vandaag de dag weinig of geen zicht op de impact van deze technieken op het welzijn van de coachee. In de besprekingen wordt er aangegeven dat coaching tijdens en na kanker erop gericht is om werkhervatting en/of participatie te faciliteren na kanker. Er zijn echter nog geen effectiviteits- of impactmetingen beschikbaar”, besluit leerstoelhouder prof. dr. Elke Van Hoof.

De leerstoel wil bouwen aan succesfactoren voor coaches in de kankerzorg en de mogelijke return on investment via o.a. gezondheidseconomische evaluaties identificeren. Tot slot hoopt professor Van Hoof dat de onderzoeksleerstoel zal uitmonden in beleidsadviezen die een duurzame inbedding van coaching kan faciliteren.

Contact:

Prof. dr. Elke Van Hoof: Elke.Van.Hoof@vub.be – 0479 991 219

Meer informatie over deze leerstoel vindt u op:

https://www.vub.be/foundation/leerstoel/coaching-bij-kanker

Voor meer informatie over de oprichting van een leerstoel aan de VUB kan u terecht bij:

Elisabeth Rabaey: Elisabeth.Rabaey@vub.be.

PE
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel