Nieuwe VUB-kotcoach helpt studenten corona-eenzaamheid bestrijden

Nieuwe VUB-kotcoach helpt studenten corona-eenzaamheid bestrijden

Op kot gaan biedt voor veel jongeren de vrijheid waar ze van dromen. Maar alleen wonen, voor zichzelf zorgen, zelfstandig leren en nieuwe vrienden maken, loopt niet voor iedereen van een leien dakje. Zeker niet tijdens een verplichte lockdown zonder kotgenoten, familie en vrienden in de buurt. Om het leven op kot in goede banen te leiden heeft de Vrije Universiteit Brussel daarom nu Jelle Tierens aangesteld als eerste kotcoach.

Het plan om een kotcoach aan te stellen stamt al van voor de corona-crisis en de voorbije weken is de behoefte aan extra ondersteuning voor kotstudenten meer dan nodig gebleken. Terwijl kotgenoten huiswaarts keerden, bleven er namelijk toch ook studenten achter op de VUB-campussen in Jette en Etterbeek. Bovendien worden de woonunits tot nog toe niet als ‘gezinsbubbels’ beschouwd waarin je met de andere kotbewoners zonder social distancing mag omgaan. Daardoor verloopt het contact met medebewoners erg moeilijk. Daarnaast botsen ze op een reeks praktische problemen waarmee de kotcoach hen zeker kan helpen: Hoe leef je samen op kot, terwijl niet iedereen de maatregelen gelijkaardig toepast. Hoe kom ik als kotstudent aan een mondmasker?

Om studenten daar bij te helpen, is Jelle Tierens sinds kort actief als kotcoach. En ook als de koten weer volstromen na de coronacrisis zal Jelle binnen- en buitenlandse studenten dichter bij elkaar brengen, events organiseren en klaarstaan voor een goed gesprek wanneer het wat minder gaat, en doorverwijzen naar gepaste hulp als de mentale dip diep is, zoals naar een studentenpsycholoog of het Centrum Algemeen Welzijnswerk. In eerste instantie is de kotcoach er voor de VUB-kotstudenten, maar alle geïnteresseerde studenten zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten. Jelle vertoeft tijdens de lesdagen en enkele weekends per jaar op de campus en is bereikbaar via telefoon, e-mail en Facebook.

 

Over Jelle:

  • Diploma: “Sociaal maatschappelijk werk”
  • Werkervaring: “Gelijke kansen leerkracht in een kleuterschool in Molenbeek, Operationeel verantwoordelijke in een buitenschoolse kinderopvang en begeleider van een team vrijwilligers in het begeleiden van teambuildings en groepsdynamische sessies op hoogte voor jongeren.”
  • Waarom wilde hij graag kotcoach worden?  “De VUB ligt in Brussel, de stad waar mijn hart ligt. Jongeren wegwijs maken in hun grootstad en sociaal verbinden is een rode draad door de meeste van mijn jobs en hobby’s.”
  • Accenten die hij wil leggen in zijn activiteiten. “In eerste instantie een informatiekanaal zijn om de reeds bestaande informatie betreffende studentenleven tot bij de kotstudenten te krijgen. Verder een luisterend oor zijn voor de behoefte van kotstudenten.”

 

Meer info

Jelle Tierens,
0474/56.65.30

https://student.vub.be/op-kot#kotcoach

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel