Nieuwe VUB-enquête: internationaal vertrouwen in politieke doorbraak in (Noord-)Korea blijft laag

Nieuwe VUB-enquête: internationaal vertrouwen in politieke doorbraak in (Noord-)Korea blijft laag

Ondanks onderhandelingspogingen geloven vooral respondenten uit VS en Japan niet in betere relaties tussen de twee Korea’s en tussen Noord-Korea en hun moederland

Tijdens het afgelopen jaar vonden twee topontmoetingen plaats tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Er vonden ook drie inter-Koreaanse toppen plaats tussen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim. Een enquête* die 1 jaar naar de historische Singapore Summit werd afgenomen bij duizend respondenten per land in China, Japan, Rusland en de Verenigde Staten onderzocht hoe de publieke opinie in die landen denkt over de huidige situatie en toekomst van het Koreaans schiereiland na een jaar van bijeenkomsten op het hoogste niveau. De resultaten tonen zowel gelijkenissen als verschillen in visies omtrent inter-Koreaanse betrekkingen, de betrekkingen tussen de VS en Noord-Korea en het beleid ten aanzien van Noord-Korea.

Hoewel een meerderheid van de respondenten in China en Rusland van mening is dat de inter-Koreaanse betrekkingen vandaag beter zijn dan een jaar geleden, ziet het grootse aantal respondenten in de VS en Japan geen grote verandering. Een meerderheid in de VS, China en Rusland wil ook dat hun land betere inter-Koreaanse betrekkingen ondersteunt. Bovendien is in alle vier de onderzochte landen steeds minstens een relatieve meerderheid van de respondenten van mening dat een betere relatie tussen de beide Korea’s een positief effect zal hebben op hun eigen land.

Een meerderheid van de Chinese respondenten vindt dat de verstandhouding tussen de VS en Noord-Korea beter is vandaag dan een jaar geleden. Maar tegelijkertijd vindt het grootse aantal respondenten in de VS, Japan en Rusland dat betrekkingen tussen Washington en Pyongyeang niet echt veranderd zijn. Toch denken grote meerderheden van het Amerikaans en Chinees publiek dat een betere verstandhouding tussen de VS en Noord-Korea een positieve impact zal hebben op hun eigen land. Bovendien ziet de grootste groep respondenten in China een rol voor Beijing weggelegd als bemiddelaar in deze context.

Nucleaire arsenaal grootste bezorgdheid
Een meerderheid van de Amerikaanse en Japanse publieke opinie beschouwt denuclearisatie als topprioriteit voor beleid ten aanzien van Noord Korea. Zij pleiten voor een mix van diplomatie en sancties om dat doel te bereiden. Hoewel het grootse aantal Chinese burgers het erover eens is dat denuclearisatie van cruciaal belang is, staan gelijke delen van de Chinese respondenten achter het idee van enkel diplomatie of een combinatie van sancties en diplomatie. Daarentegen is het grootse aantal Russische respondenten van mening dat vrede tussen beide Korea’s het belangijkste is. Een meerderheid van hen vindt dat dit enkel met diplomatie moet worden bereikt.

Als reactie op de resultaten van de enquête reageerde Ramon Pacheco Pardo, KF-VUB Korea Chair aan het Institute for European Studies (VUB), als volgt “Het feit dat er geen akkoord was in Hanoi hoewel er in de aanloop naar de top overleg was geweest over een deal, mogelijks met een vredesverklaring, heeft een negatief effect gehad op het oordeel van de publieke opinie over het diplomatieke proces met Noord-Korea. Het publiek in de geënquêteerde landen lijkt de kat uit de boom te kijken, afwachtend of er een akkoord komt, danwel of de onderhandelingen afspringen. Ook lijkt het grote publiek te geloven dat Trump een sleutelrol heeft om de impasse te doorbreken, aangezien de enquête lijkt aan te tonen dat de publieke opinie denkt dat Trump, en bij uitbreiding de Verenigde Staten, de macht heeft om sancties, diplomatie of beide te gebruiken in de aanpak van Noord-Korea.”

*Deze enquête werd uitgevoerd door Ipsos Mori tussen 24 mei en 4 juni 2019. Er werden 1004 interviews afgenomen in China, 1000 in Japan, 1099 in Rusland en 1096 in de Verenigde Staten. De belangrijkste conclusies en het volledige rapport vindt u hier.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De KF-VUB Korea Chair aan het Institute for European Studies is het belangrijkste contactpunt in Europa over beleidszaken met betrekking tot Korea en het Koreaanse schiereiland. Deze Chair is een gezamenlijk initiatief tussen de Korea Foundation (KF) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en spelt een strategische rol in de verdere uitbouw van de betrekkingen tussen Europa en Korea. De KF-VUB Korea Chair zorgt voor een meer verbinding tussen Europa en Korea aan de hand van een aantal activiteiten en partnerships. Door zijn activiteiten zorgt deze Chair voor meer mogelijkheden tot toekomstige samenwerking op bilateraal, regionaal en globaal vlak. De Chair Holder is Dr. Ramon Pacheco Pardo, die eveneens internationale studies doceert aan King’s College in Londen.

 

Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel