Nieuwe spin-off van VUB en UZ Brussel Presscuff ontwikkelt tube die het risico op longontsteking bij langdurige kunstmatige beademing beperkt

Nieuwe spin-off van VUB en UZ Brussel Presscuff ontwikkelt tube die het risico op longontsteking bij langdurige kunstmatige beademing beperkt

Donderdag 6 april 2023 - Bij kunstmatige beademing op intensieve zorg wordt een beademingstube in de keel ingebracht, waarlangs de lucht van de kunstmatige beademing rechtstreeks naar de longen gaat. Bij 1 op 4 patiënten leidt het gebruik van zo’n tube tot longontstekingen. De nieuwe Vrije Universiteit Brussel (VUB) en UZ Brussel spin-off Presscuff wil nu de eerste drukgerelateerde (endotracheale) tube op de markt brengen, om zo het aantal longontstekingen op intensieve zorg sterk te verminderen. De tube werd ontwikkeld door voormalig UZ Brussel Intensieve Zorg verpleegkundige Emiel Suijs, in samenwerking met voormalig diensthoofd Intensieve Zorg wijlen VUB prof. dr. Spapen.

Bij het gebruik van klassieke endotracheale tubes lopen langs de buitenkant van het buisje vaak vloeistoffen, zoals speeksel, naar beneden, rechtstreeks naar de longen. Aangezien deze vloeistoffen veel bacteriën bevatten, leidt dit in 1 op 4 gevallen tot VAP’s of Ventilator Associated Pneumonia bij patiënten die al verzwakt zijn. Academische studies tonen aan dat 10 tot 15% van deze patiënten overlijden door deze longontstekingen.

Tubes met een ballonnetje (of ‘cuff’) bleken niet voldoende

Onderzoekers trachtten in het verleden om deze vloeistoffen tegen te gaan door gebruik te maken van een ballonnetje of ‘cuff’ aan de buitenkant van de tube. Zo’n cuff kan opgeblazen worden, om zo het lekken tegen te houden. Lekken blijken op deze manier echter onmogelijk te stoppen, aangezien de cuff niet te hard mag opgeblazen worden om schade aan de luchtpijp (trachea) te vermijden. Bovendien is elke luchtpijp verschillend van vorm en grootte. Er ontstaan altijd kleine openingen of kanalen in die cuff, waarlangs de secreten dan toch doorsijpelden. Alternatieven zoals andere vormen van cuffs, cuffs gemaakt van nieuwe materialen, meerdere cuffs… boden geen oplossing.

Presscuff maakt gebruik van de kleine openingen om de vloeistoffen tegen te houden

Emiel Suijs, cofounder van Presscuff en de vroegere hoofdverpleegkundige van de afdeling Intensieve zorg van het UZ Brussel, ligt aan de basis van de idee achter de nieuwe Presscuff-tube, samen met VUB prof. dr. Spapen, voormalig diensthoofd van de dienst Intensieve Zorg.

“Met de komst van de coronapandemie is er veel veranderd en is VAP teruggekeerd, als een belangrijk probleem op afdelingen Intensieve Zorg wereldwijd. De naam Presscuff is dan ook een samenvoegsel van ‘pressure’, de luchtdruk die gebruikt wordt en de 2 ballonnen, de ‘cuffs’. Het product werd zowel in-vitro als in-vivo getest. Bij de 12 geteste patiënten was er geen enkele doorloop bij het gebruik van de Presscuff.”

Prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel:

“Ik vind het fantastisch dat een IZ- verpleegkundige met jarenlange ervaring aan het bed van onze patiënten een oplossing heeft bedacht ter voorkoming van een gevreesde complicatie: Ventilator Associated Pneumonia, en deze heeft ontwikkeld en getest, en hierrond een bedrijf heeft opgericht. Dit is een perfect voorbeeld van innovatie vanop de werkvloer.”

VUB Prof. Hugo Thienpont, vicerector Innovatie en Valorisatie:

“We zijn verheugd dat het werk dat Emiel Suijs en wijlen VUB prof. dr. Spapen hebben opgestart, door Emiel Suijs en VUB-alumnus Evert Van Meeuwen wordt voortgezet. Met deze spin-off creëren de Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel een oplossing voor een veelvoorkomende medische complicatie. Zo combineren we innovatief onderzoek en samenwerking om een antwoord te bieden op deze uitdaging.”

Presscuff is gepatenteerd en de eerste endotracheale tubes zijn geproduceerd en getest bij patiënten

Evert Van Meeuwen, co-founder Presscuff, CFA:

“Ik ben sinds 2018 bij dit project betrokken en ben heel blij dat we Presscuff nu met Miel (Emiel Suijs) en Jan (Vanden Abeele) kunnen oprichten als spin-off van de VUB en UZ Brussel! De eerste contacten in de VS zijn gelegd. Bovendien zullen prof. Stijn Blot (U Gent) en prof. Joop Jonckheer (UZ Brussel) in de adviesraad van Presscuff komen. Dit zijn professoren met een erg sterke achtergrond en praktijkervaring in deze materie. We beseffen dat we nog een hele weg te gaan hebben, maar geloven écht dat de Presscuff tube patiënten zal kunnen helpen en mogelijks zelfs levens zal redden. Voor het product nu op de markt gebracht kan worden, moet de CE-certificatie in orde gebracht worden en start een groter medisch onderzoek. Het bedrijf zoekt hiervoor extra medewerkers en financiële middelen.”

Hoe werkt de Presscuff?

In plaats van te proberen om de kleine openingen in de luchtpijp te sluiten, gebruikt de Presscuff-tube deze openingen om de secreten tegen te houden. Er wordt luchtdruk tussen de 2 cuffs in geblazen. Deze luchtdruk zal door de kanalen van de cuffs willen ontsnappen, zowel naar boven als naar beneden. Door deze lucht die naar boven ontsnapt door de kanalen, kunnen de secreten niet naar beneden lopen.

www.presscuff.com

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel