Nieuw resultaat VUB tijdsbestedingsonderzoek

Nieuw resultaat VUB tijdsbestedingsonderzoek

70plussers snel weg met videochat

Eind maart startte de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel – samen met hbits, een VUB spin-off – een tijdsbestedingsstudie (www.dagelijksleven.eu)  om na te gaan hoe het dagelijks leven van mensen eruitziet tijdens de corona-maatregelen. Anais Glorieux: “We analyseerden hoe telefonisch en virtueel contact een plaats kreeg in ons dagelijks leven. Daarbij valt het op dat de 70-plussers de quarantaine vlot overbruggen door contacten per telefoon en videochat.”

Begin mei vulden 2.675 mensen de voorvragenlijst in, 633 respondenten hielden gedurende minstens één dag een dagboekje bij, wat resulteerde in tijdsbestedingsdata van 3352 dagen. Respondenten werd gevraagd gedurende 7 dagen elke activiteit die ze deden te registreren met begin- en eindtijd. Na elke geregistreerde activiteit werden een aantal contextvragen gesteld. Hier kregen de respondenten onder meer de mogeijkheid om aan te duiden of ze tijdens deze activiteit met iemand spraken over de telefoon of via een videogesprek (b.v. Skype, Whatsapp, Zoom…).

Bevindingen:

 • gemiddeld 4 uur en 16 minuten per dag activiteiten waarbij deelnemers met iemand spreken via telefoon of videogesprek.
 • Hoe meer gezinsleden er in een huishouden zijn, hoe minder tijd men per dag besteedt aan virtueel contact (tabel 1). Mensen die alleen wonen spenderen het meeste tijd aan virtueel contact (4u 42m), mensen die samenwonen met hun ouders (3u 48m) en koppels met kinderen (3u 56m) besteden hier het minste tijd aan.
 • Mensen tussen 51 en 70 jaar communiceren gemiddeld 40 minuten minder via de telefoon of videochat dan zij die jonger zijn dan 50 of ouder zijn dan 70 jaar. Het is opvallend dat de 70-plussers de quarantaine vlot overbruggen door contacten op afstand te onderhouden.
 • Contact met collega’s: Werkende mensen blijven vasthouden aan het reguliere 9-to-5 werkritme (figuur 1).
 • Contact met collega’s: De werkende bevolking besteedt meer tijd aan virtueel contact dan de mensen zonder betaalde job – doordat ze een groot deel van de dag communiceren met collega’s: gemiddeld de helft van de werktijd (2u 44m).  (De arbeidstijd is gemiddeld 5 uur en 24 minuten omdat er mensen bij zitten die halftijds werken)
 • contact met collega’s: hoogtepunt tussen 9u en 11u. Op dat moment heeft 40% van de werkenden telefonisch of virtueel contact met één of meerdere collega’s. Tijdens het middaguur daalt de curve sterk en in de namiddag is er een tweede piek. Vanaf 18u heeft nog slechts een klein deel contact met collega’s.
 • Contact met vrienden en familie: Gemiddeld telefoneren of videobellen we 1 uur en 27 minuten per dag met vrienden, en 1 uur en 14 minuten met familieleden – voornamelijk niet-inwonende familie.
 • Jongeren (12-30j) en mensen zonder kinderen spenderen het meeste tijd aan contact met vrienden. Oudere leeftijdscategorieën (51-70j en 70+) spenderen dan weer meer tijd aan contact met familieleden.
 • Vaak wordt contact met vrienden en familie gecombineerd met andere activiteiten; voornamelijk TV-kijken, werk en studie, eten en drinken of huishoudelijk werk (tabel 2).
 • Piek is vooral ’s avonds vanaf 19 uur (figuur 2).
 • Er is geen significant verschil tussen de verschillende dagen van de week: de tijd besteed aan telefonische of videocontacten met vrienden en familie is even groot tijdens de week als tijdens het weekend.

Oproep tot deelname: De onderzoeksgroep zoekt nog steeds naar deelnemers voor het onderzoek. Op die manier kunnen ze evoluties in het gedrag bestuderen, ook na het nemen van diverse exit-maatregelen.De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met het onderzoeksbureau hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse leven? Doe mee aan dit onderzoek en vertel ons hoe uw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu.
 

Tabel 1: tijd gespendeerd aan contact via de telefoon of videogesprekken naar achtergrond

 

 

Gemiddeld aantal uur/dag

Professionele status

 

 

Werkend

 

4:50

Niet werkend

 

3:09

Gezinssamenstelling

 

 

Alleenstaande

 

4:43

Samenwonend met partner, zonder kinderen

 

4:25

Alleenstaande ouder

 

4:20

Samenwonend met partner en kinderen

 

3:57

Samenwonend met ouders

 

3:49

Andere gezinssituatie

 

4:03

Leeftijd

 

 

12-30

 

4:20

31-50

 

4:36

51-70

 

3:48

70+

 

4:18

Totaal

 

4:16

 

Figuur 1: Percentage van de werkende bevolking dat telefonisch of virtueel contact heeft met collega’s tijdens een weekdag - zie annex tabellen

 

Tabel 2: Percentage van de telefoon- en videogesprekken gedurende verschillende activiteiten

 

% van communicatie met vrienden

% van communicatie met familieleden

TV-kijken (live, online, streaming…)

15,1

11,7

Communicatie

15,0

19,2

Werk en studie

13,3

8,2

Eten en drinken

13,3

15,5

Huishoudelijk werk

12,8

15,5

Hobby's

11,4

8,7

Slapen en persoonlijke verzorging

3,5

3,3

Een gesprek hebben

3,3

5,1

Spel en gaming

2,9

1,6

Rusten

2,5

1,7

Wandelen en sport

2,2

2,0

Zorg voor kinderen en volwassenen

1,5

3,2

Uitstapjes, culturele en religieuze activiteiten

1,2

1,1

Winkelen en gebruik van diensten

1,0

1,2

Onderweg en overige activiteiten

0,9

1,9

Totaal

100

100

Figuur 2: Percentage van de populatie dat telefonisch of virtueel contact heeft met vrienden en familieleden over een dag - zie annex tabellen


Contact:

Anaïs Glorieux (Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel)

anais.glorieux@vub.be  

0477 81 99 56

ES
Contacteer ons
Anaïs Glorieux Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Anaïs Glorieux Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel