Nieuw beleid grensoverschrijdend gedrag van VUB krijgt twee gezichten

Nieuw beleid grensoverschrijdend gedrag van VUB krijgt twee gezichten

You Are Not Alone-beleid zet maximaal in op preventie en ondersteuning, zodat melders zich niet alleen voelen

Maandag 17 oktober – De Vrije Universiteit Brussel schakelt een versnelling hoger in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag op en rond de campus. Met haar nieuw beleid ‘You Are Not Alone’ (YANA), zet de universiteit maximaal in op preventie en, mocht grensoverschrijdend gedrag zich alsnog voordoen, een betere begeleiding van de melders zodat zij zich niet alleen voelen. VUB-werknemers Elly Audenaert en Sofie De Smet zullen het YANA-beleid verder vormgeven. “We laten mensen die hulp zoeken niet in de kou staan, maar zorgen er ook voor dat hulpverleners weten waar ze terecht kunnen als ze het zelf moeilijk hebben of het niet goed meer weten.”

Het nieuwe YANA-beleidsplan werd de voorbije maanden opgesteld in verschillende werkgroepen. De Smet en Audenaert gaan die plannen nu in de praktijk implementeren. “Een aantal acties uit YANA werden al gerealiseerd”, aldus Audenaert. “We verbeterden de werking van ons eigen meldpunt. We herbekeken de tuchtprocedure voor personeel en maken dezelfde oefening voor studenten. En we zetten actief in op heldere communicatie rond grensoverschrijdend gedrag.”

“Bovendien werkten we aan een ‘Grenswijs’-beleid voor studenten”, vult De Smet aan. “Grenswijs moet studenten sensibiliseren en trainen om ongewenst grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, grenzen te (h)erkennen en -indien grensoverschrijdend gedrag zich voordoet - daadkrachtig te reageren. Het nieuwe VUB-doopkader, dat tot doel heeft alle vormen van ongewenst gedrag tijdens schachtenactiviteiten te voorkomen en een veilige omgeving voor alle deelnemers te creëren zonder afbreuk te doen aan de folkloristische tradities, is één van de acties uit Grenswijs die al op punt staan.”

Vanuit haar functie als coördinator psychosociale aspecten en meldpunt, was VUB-werknemer Elly Audenaert trekker van één van de werkgroepen. Afdelingshoofd Studentenzaken Sofie De Smet gaf mee vorm aan Grenswijs. Nu is het aan hen om de actiepunten van YANA te realiseren, Audenaert voor het personeel en De Smet voor de studenten.

Yana-gezichten Sofie De Smet (links) en Elly Audenaert (rechts).
Yana-gezichten Sofie De Smet (links) en Elly Audenaert (rechts).

Er komen bystander-trainingen op maat van leidinggevenden, personeelsleden en studenten, zodat mensen signalen van grensoverschrijdend gedrag leren oppikken en er gepast op reageren.

De VUB start vanaf midden oktober met een sensibiliseringscampagne om haar gemeenschap bewust te maken van wat grensoverschrijdend gedrag is, wat de impact ervan is en hoe ze dit kunnen aankaarten als ze er mee geconfronteerd worden. De boodschap luidt ‘No Way. Hier trekken wij de grens.’ Op de VUB-campussen in Jette en Etterbeek wijst een oranje lijn over de campus op die grens.

Daarnaast heeft de VUB de ambitie om, samen met alle dienstverleners, een op elkaar aansluitend en verwelkomend beleid uit te werken. De universiteit beschikt over een breed arsenaal aan instanties, procedures en mensen om klachten over grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Maar die zijn nog niet voldoende op elkaar afgestemd.

“Wij willen een hulpverleningslandschap bekomen dat helder is voor iedereen. Zowel voor mensen die hulp zoeken, als voor zij die in het veld zelf staan” , stellen Audenaert en De Smet hun opdracht voor. “Er zijn veel actoren aan de VUB en dat is positief, want het betekent dat we welzijn belangrijk vinden en dat er veel kanalen zijn waar je hulp en ondersteuning kan vragen. Maar die zijn op dit moment nog niet op elkaar afgestemd en daar gaan we verandering in brengen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat die warme en veilige begeleiding wanneer iemand iets grensoverschrijdends meemaakt, gerealiseerd wordt. En dat klachten of meldingen niet onder de radar blijven.”

De VUB is ervan overtuigd dat deze nieuwe aanpak grensoverschrijdend gedrag, en het traject dat ze de voorbije maanden volgde, zullen bijdragen tot het maximaliseren van de veiligheid op de campus voor iedereen die er werkt en studeert.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel