VUB-generatiestudenten maken betere examens in eerste zit dan vorig jaar

VUB-generatiestudenten maken betere examens in eerste zit dan vorig jaar

Corona-effect op onderwijs ebt weg

Vrijdag 14 juli 2023 – Uit een slaagcijferanalyse voor het huidige academiejaar, blijkt dat generatiestudenten - studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs - aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) erin geslaagd zijn om 54,4% van hun examens succesvol af te ronden in de eerste zittijd. Dat is bijna 3 procent beter dan het voorbije academiejaar (51,7%). Volgens de universiteit is die vooruitgang een bemoedigend teken dat het academisch onderwijs zich langzaam herstelt na de uitdagingen veroorzaakt door de coronapandemie.

Aanvankelijk bleef het studierendement ("het aantal studiepunten dat studenten verwerven ten opzichte van het totaal dat ze opnemen) van VUB-generatiestudenten in eerste zit redelijk stabiel, met respectievelijk 63,4% in 2017-2018 en 62,3% in 2018-2019 en 2019-2020. In de twee daaropvolgende academiejaren had de coronapandemie een negatieve invloed op de slaagcijfers, met een daling naar 61,2% in 2020-2021 en 51,7% in 2021-2022. Het voorbije academiejaar markeert echter een keerpunt, aangezien het aantal totaal aantal geslaagde examens met bijna 3% stijgt.

"Generatiestudenten kunnen weer onder goede omstandigheden les volgen, inburgeren in het sociaal en academisch leven aan hun universiteit en genieten van een verbindend studentenleven, aspecten die tijdens de pandemie ontbraken." zegt Nadine Engels, vicerector ​ Onderwijs- en Studentenzaken. "Hoewel we nog niet op het niveau van vijf jaar geleden zijn, ben ik ervan overtuigd dat we bezig zijn met een inhaalbeweging. Via ons sterk onderwijsbeleid zullen we er alles aan doen om de slaagkansen van elke student te maximaliseren."

Na tweede zittijd zal het aantal generatiestudenten dat erin slaagt om hun examens succesvol af te ronden, nog hoger liggen.

Story image

Bachelor- en masterstudenten

Ook de slaagcijfers van bachelor- en masterstudenten tonen een positieve trend. Bij bachelorstudenten was het totaal aantal geslaagde examens in eerste zit 62,2%, terwijl dit voor de masterstudenten 83,3% bedroeg. Beide groepen laten een lichte verbetering zien in vergelijking met het voorbije academiejaar, toen bedroeg het slaagpercentage voor examens 61,9% bij bachelor- en 82,5% bij masterstudenten. Hoewel ze nog niet het slaagpercentage van vijf jaar geleden bereiken - respectievelijk 70,4% en 86,5% - is de universiteit ervan overtuigd dat de positieve evolutie zich ook voor deze groepen studenten zal doorzetten dankzij kwaliteitsvol onderwijs.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel