Medische websites en sociale media: wat zegt de wetgever?

Medische websites en sociale media: wat zegt de wetgever?

Symposium Medische Wereld

Welke informatie mogen artsen en andere zorgverstrekkers op hun website en sociale media plaatsen? Die vraag krijgen gespecialiseerde advocaten regelmatig voorgeschoteld. Tijdens het symposium Medische Wereld gaven de aanwezige juristen het publiek enkele vuistregels mee.

Website

“Zorgverstrekkers mogen geen reclame maken op hun website voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Ze mogen zelfs niet onrechtstreeks verwijzen naar een geneesmiddel. Maar dat laatste is de grijze zone”, aldus Mr. Tom De Gendt. “Wel mogen ze informatie geven.” Die informatie moet correct, objectief, relevant, naspeurbaar en duidelijk zijn. Wat is eveneens niet toegelaten: patiëntengetuigenissen, vergelijkende honorariumtarieven, reclame voor esthetische behandelingen, foto’s “voor en na” en cookies. Op de vraag of artsen die deelnemen aan de tv-realityserie Topdokters zich bezondigen aan reclame, konden de aanwezige juristen geen afdoend antwoord geven.

 

Wetgeving versus deontologie

Professor gezondheidsrecht Tom Goffin (UGent) bemerkt dat binnen de gezondheidszorg de sociale media een belangrijke plaats innemen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Er is het reclameverbod voor de praktijkvoering, maar Europa laat wel toe dat zorgverstrekkers praktijkinformatie bekend maken via sociale media. Of hoe de wetgeving soms kan afwijken van de deontologie. Op sociale media mogen zorgverstrekkers geen kritiek uiten op een collega en vertrouwelijke gegevens delen. Heel wat artsen stellen zich de vraag wat ze moeten aanvangen met een vriendschapsverzoek van een patiënt op Facebook. Daar luidt het antwoord dat ze dit moeten weigeren, maar tegelijkertijd uitleggen dat de arts-patiëntrelatie een vertrouwens- en professionele relatie is. Wel mogen artsen een professionele Facebook-pagina aanmaken en daar mogen patiënten wel getuigenissen achterlaten. Prof. Goffin riep de Orde der artsen op om voor eens en altijd duidelijke richtlijnen over sociale media en mailverkeer op te stellen.

 

Moeilijke start van het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO)

Advocaat Stijn Mans en medisch expert Dr. Philippe Van Trappen gaven een stand van zaken rond het Fonds voor de Medische Ongevallen. Het FMO is er voor patiënten die schade hebben ondervonden ten gevolge van gezondheidszorg en kan zelfs een schadevergoeding uitkeren zonder dat een arts hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld. Het Fonds is nu op kruissnelheid maar kende een moeilijke start. De werklast ligt hoog en het soort werk vraagt om heel wat (externe) expertise, analyse en opvolging. Het werk voor de medische experts is ook niet eenvoudig want de wet vermeldt dat er “abnormale schade moet zijn, die vermijdbaar was in optimale omstandigheden.” Maar dat laatste bestaat in de geneeskunde niet.

Contacteer ons
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel