Masterproefonderzoek VUB: Voorlezen is voor ieder kind belangrijk, maar vooral voor kinderen uit sociaal zwakkere milieus

Masterproefonderzoek VUB: Voorlezen is voor ieder kind belangrijk, maar vooral voor kinderen uit sociaal zwakkere milieus

Voorlezen wordt gezien als een manier om het begrijpend lezen, en breder de geletterdheid en de kwaliteit van het onderwijs, te verhogen. Maar wat zegt de wetenschap hierover bij kinderen uit de basisschool? In haar masterproefonderzoek stelde Aurore Roland, momenteel onderzoeksmedewerker aan de VUB, vast dat ouders die zelf graag lezen, ook meer geneigd zijn om aan hun kinderen voor te lezen om hun leesplezier door te geven. “We weten dat dit een spiraal in gang zet, waarbij een kind zelf ook begint te lezen, er steeds beter in wordt en het ook graag gaat doen. Het verband tussen lezen in de vrije tijd en taal- en leesvaardigheden wordt sterker met de leeftijd,” zegt Roland. Bij kinderen uit welgestelde gezinnen zou voorlezen echter mogelijks weinig effect hebben op de leesattitude en de schoolse vaardigheden.

De ouders in dit onderzoek waren over het algemeen academisch gezien succesvol, en die genen geven ze door aan hun kind. Wel of niet voorlezen zou bij hen weinig verschil uitmaken. Kinderen uit een lagere sociale klasse die minder academisch succesvolle genen hebben geërfd, zouden dus meer baat hebben bij het voorlezen.

“Voorlezen is en blijft belangrijk voor elk kind. Andere studies hebben echter al aangegeven dat voorlezen voornamelijk gunstig zou zijn voor kinderen uit lagere sociale klassen. Dit zou kunnen verklaren waarom wij vooral veel zwakke en verwaarloosbare effecten van voorlezen hebben gevonden: onze steekproef bestond toevallig voornamelijk uit kinderen uit een hogere sociale klasse,” vertelt Roland.

De deelnemers waren afkomstig uit een longitudinaal (nog niet gepubliceerd) onderzoek van drs. Katrien Koolen, prof. dr. Wim Van den Broeck, dr. Eva Staels en drs. Xenia Brancart (BBCO - VUB). Hierin werden basisschoolleerlingen uit Vlaamse en Brusselse Nederlandstalige scholen zes jaar lang opgevolgd. Voor deze masterthesis in de psychologie gebruikte de onderzoeker de testresultaten over rekenen, spelling, letterkennis, orthografie, fonologie, intelligentie, begrijpend lezen, technisch lezen en rapid automatized namingvan dat onderzoek. Verder stuurde ze vragenlijsten op naar de directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders die peilden naar het (interactief) voorlezen.

“Wegens de covidpandemie was er echter een belangrijke drop-out uit de oorspronkelijke studie, waardoor er in het masterproefonderzoek voornamelijk leerlingen overbleven van wie de ouders Nederlandstalig zijn en hoogopgeleid.”, legt Roland uit.

Het masterproefonderzoek onder begeleiding van prof. dr. Wim Van de Broeck en dr. Eva Staels werd uitgevoerd in samenwerking met Narrata, een centrum voor de bevordering van voorlezen en vertellen, via bemiddeling door de Wetenschapswinkel.


Link naar het onderzoek: https://www.wetenschapswinkel.be/publicaties/voorlezen-aan-basisschoolleerlingen

 

Contactgegevens:

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel