Legal tech onder de loep in Europees VUB project COHUBICOL.

Legal tech onder de loep in Europees VUB project COHUBICOL.

Het internationale project COHUBICOL (Counting as a Human Being in the Era of Computational Law), onder leiding van VUB professor Mireille Hildebrandt, focuste vijf jaar lang op legal tech en de integratie ervan in moderne rechtspraak. Het is een samenwerking tussen juristen aan de VUB en informatici aan de Radboud Universiteit, waar Hildebrandt een leerstoel heeft bij de computer wetenschappen. Legal tech (legal technologies) verwijst naar de integratie van geavanceerde computertechnieken, zoals programmeertalen en machine learning, om bij te dragen aan juridische dienstverlening. Ondertussen bestaan er heel wat gelijkaardige software packages en zelfs bedrijven (voornamelijk in de VS) die dergelijke diensten aanbieden.

© Paul Skorupskas
© Paul Skorupskas

In het verlengde van de huidige AI-hype worden legio voordelen geclaimd: legal tech zou een heleboel langdradig werk kunnen automatiseren (bv. opstellen van wetgevingen, zakelijke contracten, dienstverlening bij sociale zekerheden, belastingen etc.). Op macro-niveau vergt juridisch onderzoek het doorploeteren van duizenden tot miljoenen documenten. “Het gaat hier niet zomaar om digitalisering, zoals het omzetten van documenten in pdfs. Je kan al die pdf’s niet in detail bestuderen, je hebt iets veel krachtiger nodig, een systeem dat die documenten op een zinnige manier synthetiseert.” zegt Hildebrandt, projectleider, professor in 'Interfacing Law and Technology' aan de VUB en aanbevolen bij 50 women in robotics 2023. “Automatisering brengt echter heel wat problemen en risico’s met zich mee. Je kan als computerwetenschapper pogen om alle wetten en rechtspraak in een algoritme te steken, maar dat kan leiden tot het vastschroeven van inzichten uit het verleden, met desastreuze gevolgen voor de rechtsontwikkeling.”

Bovendien verschilt het recht van land tot land, dus kunnen de meeste legal tech niet zomaar om het even waar toegepast worden. Het team rond COHUBICOL, samengesteld uit juristen en computerwetenschappers, nam daarom een selectie van 30 typische juridische technologieen onder de loep. Eén van de belangrijkste resultaten hiervan is de Typology of Legal Technologies (een ​ evaluatie-methode op basis van een groot aantal types legal tech). Daartoe onderzocht het team de verschillende applicaties, datasets en wetenschappelijke publicaties vanuit zowel een juridisch als een informatica perspectief. Kernvragen die ze hierbij stelden waren: Welke functionaliteit wordt er aangeboden en kan de betreffende technologie dat waarmaken? Als je dit type van technologie toepast zoals bedoeld, wat kan er dan goed of misgaan? Hoe verhoudt de inzet van technologie in de juridische praktijk zich nu, maar ook straks, tot de rechtstaat? “Dat zijn belangrijke zaken om je af te vragen.” aldus Mireille Hildebrandt. “De technologie zal hoe dan ook een steeds belangrijkere rol spelen in allerlei aspecten die met wetgeving en rechtspraak te maken hebben.”

Het is dus belangrijk dat juristen en computerwetenschappers elkaar ontmoeten en leren of, en zo ja hoe dit soort technologie op een verantwoorde manier gebouwd kan worden,. “We willen zeker zijn dat de waarborgen van de rechtsstaat niet worden uitgehold.” voegt Hildebrandt toe. Om de daad bij het woord te voegen organiseert Hildebrandt op 20 en 21 november voor de tweede maal, samen met het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift ‘Cross-Disciplinary Research in Computational Law’ (CRCL), een internationale conferentie in Brussel. Daarbij zullen kopstukken uit het domein van ‘AI en recht’ met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van AI en recht en over de toekomst van de juridische methode. Het project wordt gefinancierd door een Advanced Grant van de European Research Council.

Story image

Contact:

Mireille Hildebrandt: [email protected] +32-2-6292461

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

WE RC
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel