Lagergeschoolden lazen meer tijdens de lockdown

Lagergeschoolden lazen meer tijdens de lockdown

VUB-tijdsbestedingsonderzoek: tijdens de lockdown lazen de mensen tot twee uur meer per week

Eind maart startte de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel – samen met hbits, een VUB spin-off – een tijdsbestedingsstudie (www.dagelijksleven.eu)  om na te gaan hoe het dagelijks leven van mensen eruitziet tijdens de corona-maatregelen. Veel hobby’s werden (terug) opgepikt, er werd meer tijd gespendeerd met kinderen en partners en, er werd ook opvallend veel en meer gelezen. “Tijdens de lockdown zien we zowel een stijging in het percentage lezers, ruim 20% meer, als in de duur die ze lezen, twee uur meer per week. Het valt ook op dat er niet zoveel verschil is tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden. Er zijn iets meer hoger opgeleiden die lezen (83% tegenover 79% lageropgeleiden), maar de lageropgeleiden lazen iets langer (7:06 tegenover 6:47),” zegt professor sociologie Ignace Glorieux.

De toename van lezen in coronatijd was er zowel bij het lezen van boeken als bij het lezen van kranten en tijdschriften.

  • In 2013 las ruim 40% kranten en tijdschriften, in coronatijd is gegroeid tot 65%.
  • Zowel bij lager geschoolden als bij hoger geschoolden las ongeveer 2/3 kranten en tijdschriften; lageropgeleiden lazen wel langer in kranten en tijdschriften lezen (4:37) dan hoger geschoolden (3:33).
  • In 2013 waren het ook de lager geschoolden die iets langer kranten en tijdschriften lazen, maar het verschil was veel minder uitgesproken.

Ook het lezen van boeken is sterk toegenomen in coronatijd.

  • In 2013 las iets minder dan één op drie boeken, in coronatijd was dat meer dan één op twee en ook de duur die gelezen wordt door lezers is toegenomen van 3:31 naar 5:51 per week.
  • Hoger geschoolden lazen in coronatijd vaker boeken (56%) dan lager geschoolden (45%), hoger geschoolden lezen ook iets langer (5:54), dan lager geschoolden (5:30).

 

343 mensen hielden gedurende één week een dagboek bij waarin ze uitvoerig noteerden waarmee en hoe frequent ze zich bezighielden. De resultaten van deze bevraging werden vergeleken met eerder onderzoek naar tijdsbesteding door VUB TOR uit 2013. In de tabel vind je cijfers over lezen zoals het opgemeten werd in de dagboekjes.  De gegevens ‘Corona’ werden verzameld van midden maart tot midden mei, de cijfers TOR’13 werden verzameld in 2013. De methodiek is erg vergelijkbaar, de steekproeven niet. Voor TOR13 werd een aselecte steekproef van mensen van het Vlaamse Gewest vanaf 18 jaar uitgenodigd om deel te nemen, in het Corona-onderzoek werden respondenten gerecruteerd via diverse media.

 

Tabellen:

 

Uren, minuten per week

CORONA

Boek

 

Dagblad, tijdschrift, ander

 

Totaal lezen

 

Duur per respondent

Partcipatie-graad

Duur per participant

 

Duur per respondent

Partcipatie-graad

Duur per participant

 

Duur per respondent

Partcipatie-graad

Duur per participant

Iedereen

03:11

54,5%

05:51

 

02:25

64,7%

03:44

 

05:36

81,9%

06:50

                       

Hoger onderwijs

03:20

56,4%

05:54

 

02:16

64,1%

03:33

 

05:36

82,6%

06:47

Niet-hoger onderwijs

02:27

44,6%

05:30

 

03:08

67,9%

04:37

 

05:35

78,6%

07:06

                       
                       

TOR'13

Boek

 

Dagblad, tijdschrift, ander

 

Totaal lezen

 

Duur per respondent

Partcipatie-graad

Duur per participant

 

Duur per respondent

Partcipatie-graad

Duur per participant

 

Duur per respondent

Partcipatie-graad

Duur per participant

Iedereen

01:09

31,8%

03:37

 

01:06

42,3%

02:37

 

02:16

57,9%

03:54

                       

Hoger onderwijs

01:20

37,4%

03:34

 

01:07

44,8%

02:28

 

02:26

62,3%

03:55

Niet-hoger onde)wijs

00:57

25,5%

03:44

 

01:06

39,4%

02:48

 

02:03

52,8%

03:53

 

Uitleg bij tabellen: er werd een onderscheid gemaakt tussen boeken lezen (fictie en non-ficitei / op papier of digitaal) en de rest (vnl. krant en tijdschriften, maar ook advertentiebladen, websites, etc. – ook op papier en digitaal). Totaal lezen staat voor alles samen: boeken, kranten, tijdschriften, etc.

Verder werd er een onderscheid gemaakt tussen de duur per respondent, dat is de tijd besteed aan lezen over alle respondenten heen. De niet-lezers krijgen hier de waarde 0 omdat ze geen tijd besteed hebben aan lezen tijdens de registratieweek. De participatiegraad geeft het percentage lezers weer (het percentage dat gelezen heeft tijdens de registratieweek). De duur per participant geeft de gemiddeld tijd weer die de lezers besteden aan lezen per week.

De resultaten zijn vergelijkbaar met onderzoeksresultaten in Groot-Brittanië : https://www.theguardian.com/books/2020/may/15/research-reading-books-surged-lockdown-thrillers-crime

 

Contact:

Ignace Glorieux

Ignace.glorieux@vub.be

0475 25 48 02

ES
Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel