Kwaliteit van zorg aan het levenseinde beter bij wie palliatieve thuiszorg ontvangt

Kwaliteit van zorg aan het levenseinde beter bij wie palliatieve thuiszorg ontvangt

Personen die palliatieve thuiszorg ontvangen hebben tot drie keer meer contacten met hun huisarts, en de helft minder kans om aan het levenseinde nog opgenomen te worden in het ziekenhuis of een spoeddienst, in vergelijking met personen die geen palliatieve thuiszorg ontvangen. Bovendien overlijdt meer dan de helft van de personen die palliatieve thuiszorg ontvangen thuis. Dit blijkt uit een studie van Arno Maetens en professor Joachim Cohen van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent die recent is verschenen in het vaktijdschrift British Medical Journal Open.

8837 personen die thuis woonden en palliatieve thuiszorg ontvingen in de laatste twee jaar van hun leven werden vergeleken met evenveel personen die thuis woonden en geen palliatieve thuiszorg ontvingen gedurende deze periode. In totaal waren er 11 149 personen die thuis woonden en palliatieve thuiszorg ontvingen in de laatste twee jaar van hun leven.

 

Arno Maetens: “In België bestaan verschillende maatregelen die ondersteuning trachten te bieden aan personen en familieleden die palliatieve thuiszorg willen geven aan hun naaste, zoals de palliatieve thuiszorgequipes, palliatieve thuisverpleging, en het palliatief forfait. Er is echter nog weinig geweten over het nut van deze maatregelen, die vanuit de overheid gefinancierd worden, op de kwaliteit van zorg aan het levenseinde. Deze studie is de eerste die de impact van dergelijke maatregelen evalueert op zulke schaal.”

Een andere bevinding uit de studie is dat de kosten van zorg aan het levenseinde lager liggen wanneer palliatieve thuiszorg wordt ingeschakeld. De onderzoekers berekenden dat de totale maatschappelijke kost voor zorg gegeven in de laatste twee weken van het leven gemiddeld €4698 bedroeg wanneer geen palliatieve thuiszorg werd ingeschakeld, en gemiddeld €3081 wanneer palliatieve thuiszorg wel werd ingeschakeld – een totaal verschil van €1617.

 

Arno Maetens: “Uit de cijfers blijkt dat de maatschappelijke kost van palliatieve thuiszorg zich terugverdient door beduidend lagere uitgaven aan ziekenhuiskosten, die vermeden kunnen worden door de positieve effecten van palliatieve thuiszorg op de kans om opgenomen te worden in een ziekenhuis of spoeddienst. Het is echter nog onduidelijk of deze voordelen zich ook vertalen naar lagere kosten voor de patiënt en zijn naasten, omdat in deze studie enkel de maatschappelijke kost werd berekend, en niet de persoonlijke uitgaven.”

 

Referentie: Maetens A, Beernaert K, De Schreye R, Faes K, Annemans L, Pardon K, Deliens L, Cohen J. Impact of palliative home care support on the quality and costs of care at the end of life: a population-level matched cohort study. BMJ Open. 2019 (Exacte publicatiedatum binnenkort)

 

Meer info

Arno Maetens, doctoral researcher, +32 (0)2 477 49 5

Contacteer ons
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel