Kunst omarmt Natuur op VUB campus

Kunst omarmt Natuur op VUB campus

Twee nieuwe ontdekkingstochten: Humanistisch Sculpturenpark & Living Campus Walk

Openingsceremonie 2 juli – 11u – amfitheater VUB-hoofdcampus, Elsene

Deze zomer is de hoofdcampus van de Vrije Universiteit Brussel twee verschillende parcours rijker. Vandaag vond de plechtige opening plaats van het Humanistisch Sculpturenpark en de Living Campus Walk, twee ontdekkingstochten - on campus én virtueel - langs kunst en natuur. VUB-studenten namen een prominente rol in bij het ontwikkelen van de twee ontdekkingstochten, waardoor de VUB-campus naast een oase van rust in de stad ook een echt living lab is voor onze studenten.

De inhuldiging vond plaats tijdens een openluchtevenment die de VUB ter ere van haar werknemers organiseerde en waarbij zij al haar werknemers huldigde die 20, 30 of 40 jaar in dienst zijn of in 2020 op pensioen of emeritaat gingen. Deze huldiging gebeurt normaal gezien tijdens de nieuwjaarszitting in januari, die dit jaar door de coronacrisis uitviel. Ondertussen zijn de maatregelen wel versoepeld, maar de traditionele VUB-reuzepersoneels-BBQ zat er ook niet in. Zo besloot de VUB haar werknemers via dit openluchtevenement toch nog in de bloemetjes te zetten en op deze manier de nakende zomervakantie met een positieve noot te starten.

Het Humanistisch Sculpturenpark

Living Campus Walk

Praktisch

Contact

Het Humanistisch Sculpturenpark - VUB-filosofie met een twist

Het Humanistisch Sculpturenpark is een uniek openluchtmuseum met een permanente en tijdelijke kunstcollectie. De kunstwerken symboliseren de waarden en filosofie van de VUB of stellen ze in vraag. Ze geven op artistieke wijze uiting aan het principe van het Vrij Onderzoek en een vrijzinnige levenshouding. Via een QR-code kom je meer te weten over de kunstwerken.

De collectie van het Humanistisch Sculpturenpark vond haar oorsprong in 1980. De eerste sculptuur kwam er als schenking van de Oudstudentenbond. Het doel was het esthetische uitzicht van het universiteitsterrein te bevorderen, waaraan tot dan toe weinig aandacht was besteed. Sindsdien breidde de verzameling openluchtsculpturen uit en ontstond er doorheen de jaren een sculpturencollectie met een humanistische  insteek  als rode draad.  De  humanistische boodschap vormt zelfs expliciete aanleiding voor  de  verwerving en  plaatsing  van de sculpturen op de campus. De verzameling fungeert zo als  visuele herinnering  aan de waarden en de filosofie van de VUB.  De kunstenaars  die deelnemen zijn niet enkel bekende namen uit de Belgische kunst, ze zijn ook vrijdenkers pur sang.  (Kunstenaars: Georges Dobbels, Paul Van Gysegem, Lin Yang-Cai, Jos Delbroek, Camiel Van Breedam, Bart Soubry, Willy Vandendorpe, Colin Waeghe, Mark Cloet, Johan Tahon, Nick Ervinck, Jean Bilquin, Philip Aguirre y Otegui, Etienne Desmet)

De permanente verzameling wordt nu aangevuld met tien tijdelijke openluchtsculpturen van een nieuwe generatie kunstenaars. Ze zijn tentoongesteld in vier clusters van telkens twee à drie sculpturen die in elkaars nabijheid opgesteld staan. De kunstwerken verblijven er gedurende twee jaar en zullen na afloop plaats maken voor een nieuwe lichting. Dit project is een initiatief van Pilar, het huis voor kunst & wetenschap, gevestigd op de campus. Deze eerste cluster van tijdelijke sculpturen werd ingevuld door de residenten van Barak Lili M, het kunstenaarsatelier van Pilar op de site van See U. Verschillenden kunstwerken vinden aansluiting bij de VUB-campagne ‘De Wereld Heeft Je Nodig’. Andere sculpturen vormen dan weer een visuele reactie op de sociale en architecturale context van de campus. (Kunstenaars: Bart Lescrève, Nina Van Denbempt, Juan Pablo Plazas, Leyla Aydoslu, Klaas Vanhee, Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir, Pieter De Clercq, Leendert Van Accoleyen, Elise Eeraerts, Dan Stockholm).  Pilar ging voor de samenstelling realisatie van een kunst-eductieve omkadering ook aan de slag met de studenten Kunstwetenschappen. Binnen het opleidingsonderdeel Museumdidactiek van Prof. Dr. Nys hebben zij kunstroutes ontwikkeld voor verscheidene doelgroepen. Één student, Bjorne Baeten, schreef zelfs haar masterproef over het sculpturenpark.

 

Living Campus Walk - hitte-eiland en ecologische diversiteit 

De Living Campus Walk is een ontdekkingstocht langs de fauna en flora die groeit en bloeit op onze campus. Je leest er ook hoe de VUB de planeet leefbaar wil houden voor mens en natuur. Hoe beperken we de klimaatverandering? Hoe bereiden we ons voor op een toekomst in een extremer klimaat, met hitte, droogte of extreme neerslag? Via de QR-code op de bordjes kan je ontdekken wat de VUB doet om haar klimaatimpact te verkleinen.

Op de wandelroute, die door de studenten van het GreenTeamVUB mee werd opgesteld, vind je zeldzame orchideeën, zonnende schildpadden, wadi’s en groene daken, ervaar je hoe het VUB-zwembad duurzaam functioneert en hoe de campus een antwoord is op hitte-eilanden in de stad.

"Het GreenTeamVUB stelde de Living Campus Walk samen op basis van interviews, archiefmateriaal...en werkten nauw samen met onderzoekers aan de VUB. In ons GreenTeam-werk waren we onder de indruk van wat er allemaal ‘leeft’ op de VUB, en zochten ze een manier om die kennis voor iedereen, heel spontaan en informeel,  toegankelijk te maken.  De Living Campus ontdekkingstocht is het resultaat,’" zegt Milan Calloens, student bij het VUB GreenTeam.

"De Living Campus Walk is een klein onderdeel van de blauw-groene strategie voor de VUB. In deze living lab onderzoeken de ingenieurs van de vakgroep Hydrologie en de wetenschappers van de vakgroep Biologie samen met de directie Infrastructuur hoe de campusomgeving van de toekomst vorm te geven. De klimaatverandering brengt extreme weersomstandigheden met hittegolven, droogte of net extreme neerslag. Hoe passen we de gebouwen en de omgeving zo aan dat zoveel mogelijk regenwater in de grond kan dringen en we zo droogte tegengaan, hoe vermijden we overstromingen en hoe houden we (letterlijk) ons hoofd én de stad koel: door in te zetten op ontharding én groen", zegt Dimitri Crespin, onderzoeker van de VUB-vakgroep Hydrologie. 

"De biologen in het blauw-groene team verzoenen deze ‘technische’ oplossingen met een ecologische meerwaarde: hoe richten we infiltratie of bufferzones zo dat ze ook voor plant en dier interessant zijn? De eerste voorbeelden zijn al zichtbaar op de campus," besluit Prof. Bram Vanschoenwinkel, Bioloog.

Praktisch

Beide wandelingen zijn  24/7 en rolstoeltoegankelijk. Het park bevindt zich op de Hoofdcampus van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene. Overal vind je bordjes met QR-codes die toegang geven tot lees- en luisterfragmenten.

Contact

Humanistisch Sculpturenpark

[email protected]

Living Campus Walk

[email protected]

 

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel