Koen Putman nieuwe decaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB

Koen Putman nieuwe decaan Faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB

Jette, 24 juni 2024 - De Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB heeft een nieuwe decaan gekozen. Met 87% van de stemmen werd Prof. dr. Koen Putman verkozen tot decaan en zal vanaf het academiejaar 2024-2025 aan het hoofd staan van onze Faculteit op de Brussels Health Campus.

Koen Putman behaalde een licentiaatsdiploma in de kinesitherapie en motorische revalidatie, een master in de sociale gezondheidswetenschappen en doctoreerde in 2006 aan de VUB. Na zijn postdoctoraal onderzoek in Washington DC en Nottingham nam hij als docent Health Services Research eind 2008 de leiding van de onderzoeksgroep I-CHER en werd hij in 2020 directeur onderzoek van de faculteit. Daarvóór studeerde hij nog aan de universiteit van York en verwierf hij een Master in Health Technology Assessment.

V.l.n.r.: Sophie Hernot, Mark De Ridder, Koen Putman, Kurt Barbé, Karine Breckpot
V.l.n.r.: Sophie Hernot, Mark De Ridder, Koen Putman, Kurt Barbé, Karine Breckpot
Prof. dr. Koen Putman, decaan: “Ik ben zeer verheugd over de grote opkomst bij de Decaanverkiezingen en het groot aantal ja-stemmen. Dit betekent voor ons een grote gedragenheid van ons team en ons beleidsplan. Samen met mijn team zal ik me hiervoor inzetten en een duurzaam financieel beleid uitrollen met oog voor kwalitatief onderwijs, gedegen onderzoek en het vervullen van onze maatschappelijke rol in het bevorderen van onderzoek en het opleiden van betrokken en ethisch verantwoorde professionals. Humaan en transparant beleid, veilige meningsuiting met humanistische visie en een intensifiëring van samenwerking met het UZ Brussel en de centrale diensten zijn hierbij belangrijke basisprincipes.
Prof. dr. Mark De Ridder, vice-decaan en verantwoordelijk voor studentenzaken, Universitair Medisch Centrum (UMC) aangelegenheden en daarnaast diensthoofd Radiotherapie van het UZ Brussel: "Onze Brussels Health Campus moet een aangename leefomgeving zijn voor ons toenemend aantal studenten, niet alleen op vlak van studies, maar ook voor ontspanning, huisvesting, horeca en shopping. Daarnaast wil ik er binnen een UMC-spirit voor zorgen dat al de artsen en wetenschappelijke medewerkers van het UZ Brussel de mogelijkheden krijgen om een mooie academische carrière uit te bouwen en actief bij te dragen aan onderwijs en/of onderzoek. De synergie tussen onze Faculteit en het UZ Brussel is een belangrijke troef voor beiden.
Prof. dr. Kurt Barbé, directeur onderwijs: "De wereld heeft onze studenten geneeskunde, biomedische en farmaceutische wetenschappen, tandheelkunde, gezondheidsmanagement en gerontologie hard nodig. Daarom blijven we volop inzetten op de nieuwste onderwijsmethoden en technologieën, zodat onze studenten een duurzame impact hebben op de gezondheidszorg en op de levenskwaliteit van de bevolking. ​ Zo zullen studenten bij ons het potentieel van Artificial Intelligence voor hun toekomstig beroep met een kritische blik kunnen verkennen. Het is mijn rol om onze docenten innovatieve leermiddelen en methoden aan te reiken, zodat zij in alle comfort hun kennis en ervaring zo goed mogelijk kunnen overdragen.”
Prof. dr. Karine Breckpot, directeur onderzoek: "Toponderzoek aan onze Faculteit omvat fundamenteel en toegepast onderzoek in het domein van de farmaceutische, biomedische en medische wetenschappen evenals management en beleid. De resultaten van dit toponderzoek dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheidszorg en een betere volksgezondheid. Daarom is het belangrijk dat we ons onderzoekspersoneel blijven ondersteunen en dat we synergiën blijven stimuleren tussen onze Faculteit, het UZ Brussel, het bedrijfsleven en beleidsmakers. Het is onze missie om het maatschappelijk relevant onderzoek aan de Brussels Health Campus verder te ondersteunen en uit te bouwen.” ​
Prof. dr. Sophie Hernot, academisch secretaris: "Ik kijk ernaar uit om mee te kunnen werken aan meer transparantie en menselijkheid, en om te zorgen voor een open communicatie tussen alle diensten, opleidingen en afdelingen.

Het toekomstige Faculteitsbureau richt zich op vier kernpunten voor succes en groei.

  • Een veilige en ondersteunende omgeving voor personeel en studenten waarborgen, met een cultuur van openheid en respect. Ook wil het toekomstige bestuur de campus verder uitbouwen met aandacht voor levenskwaliteit en veiligheid.
  • Excellentie in onderwijs en innovatief onderzoek nastreven door te investeren in de nieuwste onderwijsmethoden, onderzoeksfaciliteiten en het aantrekken en behouden van toptalent.
  • Groeiende studentenaantallen en meer onderzoek vragen om strategisch en creatief middelenbeheer. Een duurzaam financieel beleid en effectieve fondsenwerving zijn cruciaal om huidige programma's te ondersteunen en in toekomstige initiatieven te investeren.
  • Een sterke maatschappelijke rol vervullen waarbij samenwerkingen tussen onderzoekers met een farmaceutische, biomedische en medische achtergrond, aanwezig op onze Faculteit en in het UZ Brussel, evenals samenwerkingen met industriële partners en beleidsmakers toe laat om te blijven innoveren en een belangrijke bijdrage te leveren aan volksgezondheid en gemeenschapswelzijn.

Els Wauters
Els Wauters Perscontact Geneeskunde & Farmacie

De Faculteit Geneeskunde en Farmacie telt meer dan 1300 medewerkers. Samen met de bijna 5000 personeelsleden van het UZ Brussel is de Brussels Health Campus niet alleen één van de belangrijkste werkgevers van Brussel, maar ook een motor voor innovatie en hoogstaand onderzoek in de grootste studentenstad van het land.

 

 

GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel