Klimaatverandering verantwoordelijk voor opmars van West-Nijlvirus in Europa

Klimaatverandering verantwoordelijk voor opmars van West-Nijlvirus in Europa

Een team onderzoekers van het Spatial Epidemiology Lab (SpELL) van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de bclimate group van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) tonen in een nieuwe publicatie de bijdrage van de klimaatverandering tot de ruimtelijke uitbreiding van het West-Nijlvirus in Europa aan.

Het West-Nijlvirus wordt overgedragen door vogels en muggen, waarbij zoogdieren - vooral mensen en paarden - fungeren als eindgastheren die het virus niet opnieuw kunnen overdragen aan muggen. Hoewel infecties bij mensen vaak onopgemerkt blijven, ontwikkelt ongeveer 25% van de slachtoffers symptomen zoals koorts en hoofdpijn, en minder dan 1% ontwikkelt ernstigere neurologische complicaties die tot de dood kunnen leiden.

Artwork met vrouwelijke Culex quinquefasciatus-muggen, die het West-Nijlvirus overdragen, een cryo-EM-reconstructie van het West-Nijlvirus en een transmissie-elektronenmicrograaf van West-Nijlvirusdeeltjes (oranje) die zich repliceren binnen het cytoplasma van een geïnfecteerde VERO E6-cel (groen). © NIAID en CD
Artwork met vrouwelijke Culex quinquefasciatus-muggen, die het West-Nijlvirus overdragen, een cryo-EM-reconstructie van het West-Nijlvirus en een transmissie-elektronenmicrograaf van West-Nijlvirusdeeltjes (oranje) die zich repliceren binnen het cytoplasma van een geïnfecteerde VERO E6-cel (groen). © NIAID en CD

Klimaatverandering werd in het verleden al genoemd als mogelijke reden van de opmars van het West-Nijlvirus in Europa, maar tot nu ontbrak de formele vaststelling van dit verband. "Onze resultaten wijzen op de grote rol van klimaatverandering bij de opmars van het West-Nijlvirus in het zuidoosten van Europa", legt Diana Erazo, hoofdauteur van het onderzoek en postdoctoraal onderzoekster aan het Spatial Epidemiology Lab, uit. "Onze resultaten laten ook een recente en drastische toename zien van het aantal mensen dat risico loopt op blootstelling. Dat is deels te wijten aan een toename van de bevolkingsdichtheid, maar klimaatverandering blijft een cruciale factor die het risico op blootstelling beïnvloedt."

“Dit is het gezicht van de klimaatverandering”, zegt prof. Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de VUB en medeauteur van de studie, “naast escalerende klimaatextremen is ook het opduiken van tropische ziektes in Europa helaas één van de vele logische gevolgen van onze verslaving aan (aard)olie, kolen en gas."

Het onderzoek werd mogelijk dankzij de samenwerking van onderzoekers met verschillende expertise en is het resultaat van een interdisciplinaire aanpak. "Ons werk illustreert hoe klimaatgegevens effectief kunnen worden gebruikt in een epidemiologische context", zegt Simon Dellicour, coördinator van het onderzoek en hoofd van het Spatial Epidemiology Lab. "Klimaatverandering vormt een steeds grotere uitdaging voor de volksgezondheid, daarom moeten we, om correcte surveillance- en interventiestrategieën te hanteren, de evolutie van de verspreiding van infectieziektes onder verschillende scenario's van toekomstige klimaatverandering verder onderzoeken."

Geschatte veranderingen in het risico van lokale circulatie van het West-Nijlvirus sinds het begin van de vorige eeuw over het Europese continent. De opeenvolgende kaarten tonen (a) de geschatte ontwikkeling van ecologische geschiktheid op basis van actuele milieugegevens en (b) een hypothetisch scenario dat een wereld zonder klimaatverandering voorstelt. © Erazo et al.
Geschatte veranderingen in het risico van lokale circulatie van het West-Nijlvirus sinds het begin van de vorige eeuw over het Europese continent. De opeenvolgende kaarten tonen (a) de geschatte ontwikkeling van ecologische geschiktheid op basis van actuele milieugegevens en (b) een hypothetisch scenario dat een wereld zonder klimaatverandering voorstelt. © Erazo et al.

Reference: ​ Erazo D, Grant L, Ghisbain G, Marini G, Colón-González FJ, Wint W, Rizzoli A, Van Bortel W, Vogels CBF, Grubaugh ND, Mengel M, Frieler K, Thiery W, Dellicour S (2024). Contribution of climate change to the spatial expansion of West Nile virus in Europe. Nature Communications 15: 1196 https://doi.org/10.1038/s41467-024-45290-3


Contact:

EN: Diana Erazo [email protected]

FR: Simon Dellicour [email protected]

NL : Wim Thiery [email protected]

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel