Kindercampus Theodoor in Jette wordt pionier in doorgaande ontwikkelingslijn

Kindercampus Theodoor in Jette wordt pionier in doorgaande ontwikkelingslijn

Kinderopvang, school en naschoolse opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Naschoolse opvang IBO de Puzzel, kleuter- en basisschool Theodoortje en kinderdagverblijf van de Vrije Universiteit Brussel zijn geselecteerd als pilootproject voor de ontwikkeling van een “Doorgaande Lijn”. Dat staat voor een ontwikkelingslijn tussen 0 en 6 jaar, waarin kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten. Alle drie onderwijsinstellingen staan op de campus Jette van de Vrije Universiteit Brussel.

Op dit moment zijn kinderopvang en onderwijs gescheiden georganiseerd – ze vallen bij de Vlaamse overheid respectievelijk onder het departement Welzijn en het departement Onderwijs. Door de pedagogische aanpak en de regelgeving beter op elkaar af te stemmen, kunnen zorg, spelen, leren en opvoeden meer geïntegreerd worden. Die vlotte overgang en continuïteit komen ten goede van het welbevinden van het kind. Kindercampus Theodoor is één van de twaalf pioniers die door het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts geselecteerd werden in Vlaanderen en een subsidie zal ontvangen om een doorgaande lijn uit te werken in de praktijk.

Het pilootproject past volledig binnen de opzet van de nieuwe Kindercampus op het terrein van de VUB in Jette. In dit nieuwbouwproject krijgen school, kinderopvang en naschoolse opvang een plek in hetzelfde gebouw, net zoals lokalen voor CAW Brussel, het consultatiebureau van Kind en Gezin en de Jetse scoutsgroep De Faunaten. Er zal ook een werking van Huis van het Kind Brussel uitgebouwd worden, zo is er onder andere een workshopruimte met keuken voorzien die voor allerlei activiteiten gebruikt kan worden. Door al deze organisaties bij elkaar te plaatsen in een gebouw, worden verschillende diensten voor kinderen fysiek gecentraliseerd.

Bij de Huizen van het Kind kunnen ouders en kinderen (0 tot 25 jaar) bij allerlei partnerorganisaties terecht voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft: niet alleen kinderopvang en school maar ook zaken als gezondheidszorg, welzijn, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en workshops.

Het kinderdagverblijf, de universiteit, het GO! en de andere partners stellen hun expertise integraal ten dienste van kinderen en hun ouders. De ambitie om tot een écht geïntegreerde werking te komen, de sterke link met het Huis van het Kind en de unieke kans om van bij de start het kind centraal te zetten op de gedeelde nieuwbouwlocatie waren belangrijke elementen om het pilootproject Doorgaande Lijn toegekend te krijgen.

De bouwwerken aan de gloednieuwe én hyperduurzame kindercampus zijn gestart in 2020. Naast de VUB werd dit gefinancierd samen met VIPA, VGC Welzijn, VGC Onderwijs en het UZ Brussel. Het nieuwbouwproject werd bovendien door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd als Voorbeeldgebouw dat inzet op duurzaamheid en een antwoord biedt op de grootstedelijke problematiek van voldoende onderwijs- en kinderopvangplaatsen. Want de druk op scholen en kinderdagverblijven is en blijft bijzonder hoog, tonen recente noodkreten uit de sector! In deze uitdagende omstandigheden willen de betrokken diensten blijven inzetten op kwaliteit en vernieuwing. Dat is nodig voor onze jeugd én om een aantrekkelijke werkomgeving te blijven in de maatschappij van vandaag. De huidige medewerkers verdienen alvast een pluim voor hun inzet.

Dit voorjaar zal de basisschool alvast haar intrek nemen in haar nieuwe lokalen, vanaf de zomer volgen de andere bewoners, zodra de omgevingsaanleg afgerond is. Het nieuwbouwproject biedt niet alleen energiezuinige lokalen maar ook aangename buitenruimtes en maakt de verbinding met het mooie Laarbeekbos. Het project is een troef voor de groene Health Campus in Jette, voor de gebruikers van school en kinderopvang en voor de buurtbewoners. Het Huis van het Kind zal zich immers op de gehele regio in het Noord-Westen van Brussel richten, o.a. Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem.

De kinderdagverblijven van de Vrije Universiteit Brussel bieden plaats aan 110 kinderen tussen 0 en 3 jaar in Jette en 70 in Elsene. Ze zijn vergund en gesubsidieerd door Kind & Gezin en staan zowel ten dienste van personeel en studenten van de universiteit als voor andere Brusselaars. Ze voeren ook een sociaal beleid.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel