Karin Vanderkerken en David Gullentops verkozen tot Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Karin Vanderkerken en David Gullentops verkozen tot Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Belangrijke wetenschappelijke erkenning voor VUB-vicerector en VUB-professor

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) kondigt met trots aan dat haar vicerector Internationalisering, professor Karin Vanderkerken, en VUB-professor David Gullentops werden verkozen tot nieuwe leden van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Ze krijgen die benoeming als blijk van erkenning voor hun wetenschappelijke verdiensten. Met hun expertise zullen ze de werking van de Academie verrijken.

Als VUB-professor in de Biomedische Wetenschappen treedt Karin Vanderkerken toe tot de Klasse der Natuurwetenschappen, één van de vier klassen waaruit de Academie bestaat.

“Ik voel me buitengewoon vereerd met deze mooie erkenning voor mijn inzet en zie het als een bekroning van mijn werk", stelt Vanderkerken. "Het is een privilege om deel uit te maken van een instelling met zo'n indrukwekkende geschiedenis en mijn bijdrage te leveren aan haar toekomst door middel van mijn ervaring op zowel onderzoeks- als beleidsgebied."

Als VUB-professor in de Franse Literatuur en Intermedialiteit treedt David Gullentops toe tot de Klasse der Kunsten.

"Intermedialiteit is één van de onderzoeksspeerpunten van de onderzoeksgroep CLIC, die hoort bij het departement Taal- en Letterkunde. Dankzij deze erkenning krijgen de onderzoeksgroep en het departement een bredere erkenning buiten de VUB", aldus David Gullentops. "Ik hoop de Academie te verrijken door Intermedialiteit als volwaardige studiediscipline te introduceren. Al te vaak worden niet alleen de literatuur en de kunsten, maar ook de kunsten onderling, gecompartimenteerd in afzonderlijke disciplines, terwijl hun ontwikkelingen in het verleden en in de actuele kunstwerken getuigen van talrijke interferenties en vruchtbare kruisbestuivingen."

Vanderkerken en Gullentops sluiten zich aan bij andere vooraanstaande VUB-leden in de Klasse der Natuurwetenschappen, waaronder professoren Charles Hirsch (emeritus), Irina Veretennicoff (emerita), Alexander Sevrin en Luc Steels (emeritus en bestuurder van de Klasse) en in de Klasse der Kunsten, waaronder professor Willem Elias (emeritus).

Luc Steels, Pattie Maes en Karin Vanderkerken (3e van rechts) tijdens de inhuldiging (Foto  ©  Alexander Sevrin)
Luc Steels, Pattie Maes en Karin Vanderkerken (3e van rechts) tijdens de inhuldiging (Foto © Alexander Sevrin)

Over KVAB

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen.

Via allerlei initiatieven wil de KVAB een langetermijnvisie ontwikkelen over belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en bijdragen tot de beleidsvorming daarover. Ook publiceert de Academie onder meer rapporten en standpunten, organiseert ze colloquia en congressen, reikt ze een aantal prestigieuze wetenschappelijke prijzen uit en nodigt ze eminente buitenlandse academici uit.

Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie, maar enkel verkozen worden via een selectieprocedure, op basis van wetenschappelijke merites.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel