JDRF-onderzoeksbeurs van 1.199.550 dollar voor onderzoek naar diabetes type 1 door UZ Brussel-VUB Diabetes Research Center

JDRF-onderzoeksbeurs van 1.199.550 dollar voor onderzoek naar diabetes type 1 door UZ Brussel-VUB Diabetes Research Center

Het Diabetes Research Center van UZ Brussel en VUB ontvangt een onderzoeksbeurs van 1.199.550 dollar van de JDRF, de toonaangevende wereldwijde organisatie die onderzoek naar type 1-diabetes financiert. Het gaat om een project over continue monitoring van de bloedglucosespiegel bij kinderen en (jong-)volwassenen met een matig tot sterk verhoogd risico om diabetes type 1 te ontwikkelen. De studie beoogt om met een weinig belastende opvolging de diagnose van de ziekte vroeger te stellen, en hierdoor het risico op begeleidende ernstige complicaties te verminderen. ​ ​

Diabetes type 1 is een ongeneeslijke aandoening waarbij het eigen immuunsysteem bètacellen in het lichaam aanvalt, waardoor de bètacellen steeds minder insuline kunnen produceren. Dit betekent dat de bloedglucosespiegel onvoldoende kan worden gereguleerd. Tien tot vijftien procent van de diabetespatiënten lijdt aan diabetes type 1. Het is een auto-immuunziekte die zowel bij kinderen als volwassenen voorkomt.

JDRF kent het onderzoeksteam van het Diabetes Research Center (VUB en UZ Brussel; diensthoofd prof. dr. Bart Keymeulen) een beurs van 1.199.550 dollar toe voor het project ‘Continuous monitoring of glycemic variability to predict dys- and hyperglycemia in asymptomatic type 1 diabetes’. De beurs geldt voor een periode van 3 jaar.

Onderhuidse sensor om glucosespiegel continu te meten

Met dit project zullen de onderzoekers op regelmatige basis, bij kinderen en (jong-)volwassenen (tot 40 jaar) met een matig tot sterk verhoogd risico op diabetes type 1, de schommelingen in de glucosespiegel en de insulineproductie en -werking in kaart brengen. Voor de metingen gebruiken ze een state-of-the-art continue glucosemonitor via een onderhuidse sensor, waardoor geen nood is aan extra vingerprikken voor het bepalen van de bloedglucosespiegel.

Dr. Aster Desouter, FWO aspirant: “We willen onder andere nagaan of toegenomen schommelingen in de bloedglucosespiegel toelaten om het ontstaan van abnormaal hoge glucosespiegels en de ontwikkeling van diabetes type 1 bij deze mensen te voorspellen. Deze studie zal ons helpen meer te weten te komen over hoe de aandoening zich ontwikkelt. Ze biedt tegelijk opvolging aan bij personen die risico lopen om diabetes type 1 te ontwikkelen.”

Prof. Bart Keymeulen, diensthoofd Diabeteskliniek UZ Brussel: “Samen met de evoluties op vlak van ontwikkeling van medicatie voor deze patiënten, willen we komen tot een gepersonaliseerde aanpak van diabetes type 1 op maat van de individuele patiënt en zijn noden.”

Deze prospectieve multicentrische studie wordt gecoördineerd door dr. Aster Desouter en prof. Bart Keymeulen, en wordt ondersteund door het Belgisch Diabetes Register en de endocrinologen en pediaters van het UZ Brussel, UZ Gent, UZ Antwerpen en UZ Leuven. Deze studie kadert in het doctoraat van dr. Desouter dat diverse weinig belastende methodes onderzoekt om het verlies aan bètacellen en het optreden van verstoorde bloedglucosespiegels te voorspellen bij risicopersonen zonder symptomen van diabetes type 1. Ze verwierf in 2020 een opvangmandaat van de VUB Onderzoeksraad, en in 2021 een aspirant strategisch basis onderzoek mandaat bij het FWO.

Karolien De Prez
Karolien De Prez Woordvoerder, UZ Brussel
Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel