Innovatieve en eenvoudige methode voor isolatie van allergie-verwekkende antistoffen

Innovatieve en eenvoudige methode voor isolatie van allergie-verwekkende antistoffen

Voor betere preventie, diagnostiek en therapie van allergieën

De onderzoeksgroep ‘Skin Immunology and Immune Tolerance’ van de dienst Dermatologie, VUB/UZ Brussel onder leiding van Prof. Jan Gutermuth en het SKIN-lab (VUB) onder leiding van Prof. Inge Kortekaas, hebben een innovatieve methode ontwikkeld waarmee IgE-antistoffen eenvoudig uit menselijk bloed zijn te isoleren. Deze antistoffen spelen een belangrijke rol bij allergische ziektes, zoals astma, hooikoorts, voedselallergie en anafylaxie. Analyse van IgE-antistoffen is belangrijk om deze ziektes beter te begrijpen voor betere preventie, diagnostiek en therapie.

Prof. Jan Guthermuth: “Tot nu was de isolatie van IgE antistoffen uit het bloed enkel in zeer gespecialiseerde laboratoria mogelijk. IgE antistoffen lokken veelal allergische reacties uit in de longen, neus, darmen en huid. Ook in auto-immune ziekten spelen deze antistoffen een rol. Door deze methode is elke “lifescience laboratorium” nu snel en met aanvaardbare kosten in staat IgE moleculen voor onderzoek te isoleren.”

Meer dan dertig procent van de Europese bevolking leidt aan een of meerdere allergische ziektes, zoals allergisch astma, hooikorts, voedselallergie of anafylaxie. Het nieuws is belangrijk, omdat nu zeer veel meer onderzoekers met weinig middelen IgE gerelateerd-onderzoek kunnen doen.

De methode werd door het team van Profs. Jan Gutermuth en Inge Kortekaas aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB ontwikkeld. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de groep van prof. Marcus Maurer van de dienst Dermatologie en Allergologie aan de Charité Ziekenhuis van de Humboldt Universiteit Berlijn. De ontwikkeling duurde 18 maanden.

Meer info

Interviews en vragen via de persrelaties van de VUB en UZ Brussel

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Karolien De Prez
Karolien De Prez Woordvoerder, UZ Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Karolien De Prez
Karolien De Prez Woordvoerder, UZ Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel