Innovatieve digitale tool tilt wetenschappelijk gedragsonderzoek naar een hoger niveau

Innovatieve digitale tool tilt wetenschappelijk gedragsonderzoek naar een hoger niveau

VUB spin-off “hbits” uit sociale wetenschappen

De Vrije Universiteit Brussel presenteert “MOTUS”: een online softwaretoepassing die het wetenschappers toelaat om data van hun respondenten on-the-go te registreren en vlotter en efficiënter te verwerken.  Rond dit platform voor dataverzameling werd recent “hbits” opgericht, een spin-off die uit de faculteit Sociale Wetenschappen van de Brusselse universiteit ontstond.

Om het gedrag van consumenten, medewerkers of burgers te begrijpen, is het belangrijk ook de context van het handelen bij het verzamelen van gegevens mee te nemen. Huidige onderzoeksmethodes naar hoe mensen hun tijd besteden, houden onvoldoende rekening met waarom ze zich zo gedragen en zijn bovendien complex en duur. Daarom werd MOTUS aan de Vrije Universiteit Brussel ontwikkeld.

 

Tijdsregistratie geeft een beeld van welke activiteiten mensen op welke momenten van de dag, de week en het jaar uitvoeren. Om deze gedragspatronen (habits) in kaart te brengen, wordt aan respondenten meestal gevraagd een dagboek bij te houden dat vervolgens gecodeerd wordt door de onderzoekers. Dat is bijzonder tijdrovend en bovendien wordt enkel de vaste context (plaats, met wie) waarbinnen mensen handelen of zich bewegen meegenomen in de gegevensverzameling.  

 

Tijdsregistratie on-the-go
Om hierop een antwoord te bieden werd aan de onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat – De tijd onthult alles) van de VUB een innovatieve methodologie ontwikkeld waarmee respondenten hun tijdsbesteding on-the-go kunnen registreren. Het resultaat daarvan is MOTUS (Modular Online Time Use Software), een app die het respondenten mogelijk maakt op een vlotte manier hun activiteiten bij te houden, en een achterliggend platform dat een efficiënte organisatie van het veldwerk en de databanken faciliteert. MOTUS stelt bovendien de context (zoals tijd, ruimte, sociaal, psychologisch, …) van de handeling centraal, wat noodzakelijk is om de situatie waarin een groep of organisatie zich bevindt te begrijpen om hier vervolgens oplossingen aan te bieden. De tool werd onder meer succesvol ingezet bij een grootschalig Vlaams tijdsbestedingsonderzoek bij 10.000 leerkrachten in 2018.

 

Naar buiten treden met eigen bedrijf

Intussen is MOTUS uitgegroeid tot een uiterst handig en veelzijdig platform voor dataverzameling waarmee allerlei gedragsgegevens zoals tijdsbesteding, verplaatsingen, mediaconsumptie, uitgaven, enz. worden verzameld en geanalyseerd.

 

Om de tool verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor onder meer bedrijven, overheden of andere academische instellingen werd recent met steun van Innoviris de VUB-spin-off “hbits” opgericht. Ignace Glorieux, professor en gerenommeerd onderzoeker in tijdsbesteding, licht toe: “MOTUS komt eigenlijk voort uit een eigen onderzoeksnoodzaak, maar het platform heeft ook ontzettend veel potentieel voor andere partijen. Denk maar aan de overheid: die kan niet zomaar een beleid uitstippelen zonder te kijken naar hoe mensen werkelijk leven.”  Joeri Minnen, onderzoeker bij TOR en huidig zaakvoerder van hbits:Hbits werkt vandaag in opdracht van nationale en internationale statistische bureaus, socio-culturele organisaties, internationale consultancy bureau’s en commericiële ondernemingen. Maar onze ambities reiken natuurlijk nog verder. We zijn de VUB en Innoviris zeer dankbaar voor de ondersteuning en kansen die ze dit bijzondere project geven. We blijven ook innoveren, zoals het inbouwen van GPS en de communicatie met sensoren en wearables bij MOTUS.” 

 

"De VUB wil de muur die nog te vaak tussen de academische wereld en maatschappij staat doorbreken en via onderzoeksinnovaties meewerken aan de vooruitgang van onze samenleving. Hbits is daar absoluut een mooi voorbeeld van. We zijn zeer blij hen te kunnen ondersteunen.” Hugo Thienpont, Vicerector Innovatie en Valorisatie

 

 

Meer informatie over hbits:

 

 

Over TOR: ruim 35 jaar tijdsbestedingsonderzoek aan de VUB

De onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) werd in 1982 opgericht in de schoot van het toenmalige Centrum voor Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Gespecialiseerd in tijdsonderzoek voert TOR sindsdien tijdsbestedingsstudies uit waarbij respondenten gedurende één of meerdere dagen nauwgezet hun tijdsgebruik registreren.

www.vub.be/TOR/

 

 

Over het Vicerectoraat Innovatie en Valorisatie van de VUB
De missie van het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie is het creëren van een positieve impact op de samenleving door het valoriseren van wetenschappelijke onderzoek. Het multidisciplinaire team van VUB TechTransfer streeft ernaar om de onderzoeksexpertise van de universiteit te verbinden met de samenleving en haar industrie. Zij doet dit samen met haar partners VUB Foundation en Crosstalks.

https://www.vub.ac.be/innovatie

 

Over VUB

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

www.vub.be

 

 

Contact

TOR – VUB
Ignace Glorieux
T  +32 (0)2 614 8155 
ignace.glorieux@vub.be

M +32 (0)475 25 48 02

 

hbits

Joeri Minnen

T   +32 (0)2 614 81 49

M  +32 (0)497 18 95 03
E    joeri.minnen@vub.be

ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel