In het spoor van Fatima Mernissi

In het spoor van Fatima Mernissi

Een eerbetoon aan een inspirerende vrouw

Dinsdag 28 november 2023 - Op 30 november 2023 brengen de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Avansa Citizenne en verschillende Brusselse fietsverenigingen hulde aan de Marokkaanse sociologe Fatima Mernissi met een wandeling en fietstocht. Ze herdenken Fatima Mernissi’s idealen en haar onwrikbare inzet voor de emancipatie van vrouwen, onder meer door alfabetisering.

Sinds 2021 vergemakkelijkt de Fatima Mernissi-brug voor fietsers en voetgangers de uitwisseling tussen Sint-Jans-Molenbeek en het stadscentrum. Het is een krachtig symbool van Mernissi’s overtuiging dat de mobiliteit van vrouwen en jonge meisjes hen in staat zou stellen zich enigszins te bevrijden van traditionele beperkingen. Door fietsen te geven aan jonge meisjes van het platteland gaf ze hen de mogelijkheid naar school te gaan en toegang te krijgen tot kennis.

Op 30 november 2015 overleed Fatima Mernissi, na haar hele leven gewijd te hebben aan gelijkheid en vrouwenrechten. Op donderdag 30 november 2023 zal het naambord van de brug worden onthuld tijdens een feestelijke ceremonie. Na de onthulling wordt het eerbetoon voortgezet met een bijeenkomst in het Gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek, waar de tentoonstelling ‘Het salon van Fatima’ haar deuren zal openen voor het publiek.

PROGRAMMA

  • 12:30: Onthaal in de Grote Hal (Libelco)
  • 13:00: Verwelkoming
  • 13:40: Richting Fatima Mernissi Brug
  • 14:00: Officiële onthulling van het naambord
  • 14:30: Receptie en Opening van de tentoonstelling ‘Het Salon van Fatima’ in het Gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek

ORGANISATIE

Het evenement is een initiatief van Fatiha Saïdi en wordt georganiseerd in het kader van de leerstoel Fatima Mernissi van VUB RHEA - Expertisecentrum gender, diversiteit en intersectionaliteit, in samenwerking met VUB Crosstalks.

De hommage is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Avansa Citizenne, GC Vaartkapoen, Molembike Les Hirond’ELLES, GC Essegem, Femma Quartier en GC Ten Noey.

© RoelandFossen
© RoelandFossen

PRAKTISCHE INFO

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel