Impact van blockchain-technologie op publieke sector

Impact van blockchain-technologie op publieke sector

VUB-onderzoek toont aan dat blockchain-technologie democratische waarden kan versterken

De grootboektechnologie of Distributed Ledger Technology (DLT), waarvan blockchain er één is, biedt nieuwe manieren om overheidsdiensten naar burgers en bedrijven te brengen. Overheden zijn dan ook begonnen met experimenteren en investeren in blockchain- en DLT-oplossingen voor de publieke sector. Maar welke impact heeft deze nieuwe technologie op publieke sectoren, en op publieke waarden, en welke rol moet de overheid spelen in de ontwikkeling ervan? Onderzoek van Marlen Komorowski, Laurence Claeys en Thomas Van Dam van imec-VUB-SMIT toont aan dat grootboektechnologie heel wat overheidssectoren kan transformeren, en zelfs versterken.

Prof. Marlen Komorowski: “Onze analyse toont aan dat decentrale technologie in overheidssectoren de democratische waarden kan versterken, doordat het de openbare integriteit en de algemene efficiëntie kan vergroten en ook de samenwerking tussen overheidsdiensten onderling kan verbeteren. Maar de technologie worstelt nog met verschillende beperkingen en onvolkomenheden, zoals milieu-impact, het legale kader, de interoperabiliteit en de lage adoptiegraad.”

Distributed Ledger Technology - DLT

De publieke sector wordt mede bepaald door regelingen en overeenkomsten, registraties en transacties. Het beheer hiervan gebeurt veelal door de overheidsinstellingen zelf en die functioneren grotendeels nog zoals in de 20ste eeuw. Het digitale tijdperk biedt evenwel nieuwe systemen, zoals DLT. DLT is een overkoepelende term voor systemen die opereren in een omgeving zonder een centrale autoriteit, zoals bijvoorbeeld blockchain.

Thomas Van Dam: “Blockchain is vandaag nog steeds een synoniem voor cryptocurrencies, zoals Bitcoin. Maar ook overheden kunnen hiervan gebruik maken. Blockchain en DLT-netwerken zijn in essentie niet meer dan een register waarin iedere transactie onomkeerbaar wordt opgeslagen. Factoren zoals transparantie, de onomkeerbaarheid van transacties en de weerbaarheid van de netwerken maken deze decentrale technologie juist heel aantrekkelijk en toegankelijk voor de publieke sector.”

Meer overheidssectoren dan verwacht werken al met DLT

De VUB-onderzoekers analyseerden in totaal 21 DLT use-cases in verschillende overheidssectoren afkomstig uit negen verschillende landen. De bevindingen benadrukken dat veel toepassingen van blockchain en DLT al worden gebruikt of getest door verschillende overheden of publieke stakeholders. Uit de studie blijkt dat de meest uitgewerkte toepassingen te vinden zijn in kadasters, digitale valuta's van centrale banken en oplossingen voor de energiesector. Maar ook gezondheidszorg, de voedselsector, immigratie, de toeristische sector en onze behaalde diploma's zouden binnenkort via blockchain-systemen kunnen worden beheerd.

Komorowski :"We stelden vast dat blockchain als technologische oplossing in veel verschillende landen, overheidssectoren en domeinen wordt getest of al wordt toegepast: Zelfs meer dan men zou verwachten.“

Zo was Estland het eerste land dat in 2017 een op blockchain gebaseerd nationaal identiteitssysteem invoerde. Sinds 2016 gebeurt het regelen van eigendomsbewijzen, het kadaster en het verhandelen van in Georgië via een blockchainnetwerk. In Japan werd in 2020 het online stemmen bij lokale verkiezingen via een blockchainsysteem getest. En in Zweden wordt blockchain getest voor het digitaliseren van facturen, inkomstenbelasting voor niet-residenten en douanerechten. Daarnaast geven ook al twee centrale banken een digitale munt uit.

Aanbevelingen voor de overheid

De onderzoekers geven op basis van hun onderzoek een paar aanbevelingen mee.

Komorowski: "Wij zien het als essentieel dat overheden in de ontwikkeling van blockchain-oplossingen een actieve rol op zich nemen, om ervoor te zorgen dat publieke waarden kunnen worden gewaarborgd. Dit houdt in dat het juridisch kader wordt aangepast, het personeel wordt opgeleid en financiering wordt voorzien. Er dient ook een weloverwogen en strategische besluitvormingsaanpak ontwikkeld.

Deze studie werd uitgevoerd door imec-SMIT-VUB in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)van Nederland. De bevindingen zijn gebaseerd op deskresearch en een enquête onder 140 blockchain- en DLT-experts in Nederland, uitgevoerd van augustus tot en met december 2021.

Contact

Prof. Dr. Marlen Komorowski - EN

[email protected]

+ 49 1525 23 46 244

Prof. Dr. Laurence Claeys - NL

[email protected]

0475 20 40 27

Extra:

Volledig rapport in het Nederlands gepubliceerd door Ministerie van BZK: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/20/digitale-decentrale-waardeoverdracht-voor-de-publieke-sector-in-nederland

Volledig rapport in het Engels:

https://smit.vub.ac.be/wp-content/uploads/2022/02/Full-Report_DIGITAL-DECENTRALIZED-VALUE-TRANSFER-FOR-THE-PUBLIC-SECTOR_EN_FINAL.pdf

Policy Brief door SMIT:

https://smit.vub.ac.be/policy-brief-55-how-can-blockchain-impact-public-values-a-playing-field-analysis#_ftn1

 

Dit onderzoek draagt bij aan de VN Sustainable Development Goal 16 door overheden te adviseren hoe ze blockchain technologie kunnen benaderen om effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op te bouwen op alle niveaus.

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel