Hydrologen van de Vrije Universiteit Brussel slaan alarm over de watervoorziening in Gaza.

Hydrologen van de Vrije Universiteit Brussel slaan alarm over de watervoorziening in Gaza.

Story image

“Twee miljoen mensen leven in Gaza op enkele vierkante kilometers en geen van die mensen kan aan schoon water geraken, niet om te drinken, laat staan voor de noodzakelijke hygiëne”, zegt VUB-hydrologe en professor Ann van Griensven. "Vooral kinderen zijn kwetsbaar: we weten dat 50 procent van de kindersterftes wereldwijd een gevolg zijn van vervuild water."

De meeste mensen in Gaza gebruiken grondwater want er zijn geen stocks van oppervlaktewater. “Helaas is dat grondwater gecontamineerd met nitraat en choride, nitraat en bacteriën afkomstig van de landbouw, insijpeling van vervuild afvalwater of door zeewater-intrusie”, zegt doctoraatstudent en zelf een inwoner van Gaza Abedulla M.A. Elsaidy. Hij maakt aan de VUB een doctoraat over de grondwatersituatie en de droogte in Gaza. “De nitraten zakken van de akkers en velden tot in de grondwatertafels, maar doordat er zoveel grondwater wordt opgepompt, elke dag minstens een paar miljoen kubieke meters, krijgt je ook insijpeling van zeewater in het grondwater. Door dat vervuilde water is er in Gaza een verhoogd risico op kanker en hebben mensen ook huid-, maag- en ​ darmproblemen.”

Sinds de start van het conflict op 7 october is er voor elke inwoner van Gaza per dag amper één liter water beschikbaar. Daarmee moet dan alles gebeuren, ook de gewone hygiëne. Ter vergelijking: in de VS gebruiken inwonders per dag gemiddeld 200 liter water. Toiletten in Gaza kunnen niet meer gespoeld worden, wat leidt tot een ongeziene hygiënische catastrofe. “We kunnen gerust spreken van een humanitaire ramp, zeker voor de kinderen die er moeten proberen te overleven", aldus Elsaidy. "Ik hoor van mijn familie ter plaatse dat er nu al mensen zijn die verdorsten en die dus sterven door dehydratering. Komt daarbij dat de ontziltingsinstallaties gebombardeerd zijn en dus niet meer werken, dat de zieken niet naar het ziekenhuis kunnen want ook die zijn minstens gedeeltelijk in puin geschoten, elementen die op hun beurt nog voor een grotere sterfte zorgen.”

Nu de meeste Gazanen gevlucht zijn naar het uiterste zuiden van Gaza, naar de buurt van Rafah, hoopt Elsaidy dat Egypte verlichting kan brengen door de waterkraan vanuit Sinaï open te draaien. Door de gesloten grenzen is het niet mogelijk om mineraal flessenwater te importeren. “Alweer zijn het de kinderen die hier de dupe van zijn”, zegt Elsaidy. “Zij trekken er vanuit hun shelters met jerrycans op uit om water te gaan zoeken en begeven zich daarmee in de gevarenzone, waar ze niet zelden het slachtoffer worden van vallende bommen of over en weer schietende soldaten.”

 

Meer info:

Abedulla M.A Elsaidy: abedulla.m.a.elsaidy@vub.be

Prof. Ann van Griensven: +32 484 76 16 96

 


Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

WE IR ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel