Honderd VUB en ULB-studenten kunnen debatteren met Portugese president de Sousa

Honderd VUB en ULB-studenten kunnen debatteren met Portugese president de Sousa

Gesprek over de toekomst van de Europese Unie

Woensdag 18 oktober 2023 – Studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) kregen de kans om de Portugese president, Marcelo Rebelo de Sousa, te ontmoeten. Die is op Belgisch staatsbezoek en greep de gelegenheid aan om een lezing en debat over de toekomst van de Europese Unie na de verkiezingen van 2024 bij te wonen op de ULB-campus. Het staatsbezoek loopt nog tot en met 19 oktober.

De Portugese president de Sousa draagt de academische wereld een warm hart toe. Hij was vóór zijn presidentschap prof aan de universiteit, jurist en journalist. Op zijn verzoek werd een ontmoeting geregeld met studenten van de VUB en de ULB, een zeldzame gelegenheid om met een staatshoofd te discussiëren en kennis en inzichten uit te wisselen over hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

Het evenement vond plaats op de Solbosch campus van de ULB. De rectoren van beide instellingen, Jan Danckaert (VUB) en Annemie Schaus (ULB), heetten de Sousa welkom. Nadien gaf de president een lezing over de toekomst van de Europese Unie na de verkiezingen van 2024, ​ gevolgd door een moment waarbij een honderdtal uitverkoren studenten van de VUB en de ULB vragen konden stellen.

Banden met Portugal

De VUB maakt deel uit van EUTOPIA, een netwerk van tien gelijkgestemde Europese universiteiten die bouwen aan connected communities waar studenten, docenten en onderzoekers kennis opbouwen over hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Een van die partners is de Universidade NOVA de Lisboa in Portugal, waarmee ze meerdere samenwerkingsinitiatieven heeft lopen.

“Samen met onder andere de Universidade de NOVA Lisboa bieden we studenten het thematische leer- en onderzoeksnetwerk over Legal History aan.” zegt Danckaert. “Docenten en onderzoekers worden zo gestimuleerd om samen te werken rond concrete projecten. ​ Dat wordt ook aangetoond door de meer dan 200 gezamenlijke publicaties van VUB onderzoekers met Portugese instellingen. Zo organiseerden we met onder andere de NOVA Universiteit in Lissabon en de Universiteit van Porto een Summer School over Distributed and Replicated Environments. We hebben bilaterale akkoorden om studentenuitwisselingen tussen beide landen te faciliteren. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn belangrijk omdat ze een internationale ervaring mogelijk maken voor een groter deel van de universitaire gemeenschap. En dat is goed, want we zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van studenten, docenten en onderzoekers over de grenzen heen helpt om, in de spirit van de Renaissance, de toenemende polarisatie in de wereld te bestrijden. Tegelijk stimuleren we meertaligheid, een belangrijke troef voor de student en docent van de 21ste eeuw.”

De banden van de ULB met Portugal gaan tot ver terug. Tijdens de dictatuur van Antonio Salazar speelde de universiteit een belangrijke rol in de opvang van Portugese vluchtelingen, door haar deuren te openen voor wie op zoek was naar een veilige haven en de mogelijkheid om verder te studeren. Op die manier hielp de instelling de publieke opinie bewust te maken van de politieke situatie in Portugal en de strijd voor mensenrechten in het land.

“Het staatsbezoek van president De Sousa laat ons toe om de samenwerking van de ULB met het Camoes Instituut te vernieuwen”, aldus ULB-rector Schaus. ​ “De samenwerking ging in 2012 van start en ze heeft geleid tot de oprichting van het Portugese Talencentrum van de ULB, dat sindsdien cursussen aanbiedt voor ULB-studenten, alsook avondlessen voor het grote publiek. Het succes en de duurzaamheid van dat centrum bevestigen de relevantie ervan voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en de promotie van de Portugese taal in Brussel.”

Contact

VUB

  • Nathalie Vlaemynck (woordvoerder): +32 479 87 23 26

ULB

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel