Hoe ondersteunen fondsen het wetenschappelijk onderzoek rond kanker aan de VUB? Een interview met VUB Foundation directeur Isabelle Marneffe

Hoe ondersteunen fondsen het wetenschappelijk onderzoek rond kanker aan de VUB? Een interview met VUB Foundation directeur Isabelle Marneffe

Wereldkankerdag 4 februari

Vrijdag 3 februari 2023- Zaterdag 4 februari is het Wereldkankerdag, de dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker. Hoe ondersteunen fondsen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek rond kanker aan de Vrije Universiteit Brussel? VUB Foundation directeur Isabelle Marneffe geeft antwoord. Samen met haar team werft ze fondsen bij bedrijven, instellingen en particulieren om onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB te steunen. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

Beste Isabelle, op welke manier ondersteunen fondsen ons onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?

De VUB Foundation werft altijd fondsen in functie van de prioriteiten van de VUB. Zo verleent het Caroline Pauwels Noodfonds financiële steun aan studenten die in moeilijkheden komen om hun studies verder te zetten. Wijlen Ererector Caroline Pauwels wilde met dit fonds gelijke onderwijskansen waarborgen aan onze universiteit.

Zowel zij als haar voorganger, ererector Paul De Knop, stierven jammer genoeg en veel te vroeg aan de gevolgen van kanker. Hij richtte het Paul De Knop Fonds op en verzette bergen om het onderzoek naar immunotherapie van Prof. Dr. Bart Neyns en zijn team aan het UZ Brussel te financieren. Beide fondsen worden vanzelfsprekend verdergezet.

Graag citeer ik ook Yamina Krossa die als ex-borstkankerpatiënte het Yamina Krossa Fonds oprichtte en zich persoonlijk enorm inzet om het onderzoek te steunen van VUB-VIB prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team, die werken aan de ontwikkeling van een kankervaccin tegen terugkerende tumoren of uitzaaiingen.

Een andere manier om de VUB te helpen, is door wetenschappelijk onderzoek als goed doel op te nemen in een testament. Maar wat houdt dat nu precies in?

Talrijke mensen wensen, ook na hun overlijden, bij te dragen tot de vooruitgang van de samenleving door wetenschappelijk onderzoek te steunen. Sommigen bespreken graag met ons welk onderzoek of onderwijs ze willen steunen en op welke manier, vooraleer ze hun testament met de notaris opmaken. Maar het gebeurt ook dat we pas op de hoogte gebracht worden van een testament na het overlijden van de erflater. De inkomsten uit legaten zijn zeer belangrijk voor onze universiteit en maken belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Goed is dat in Vlaanderen goede doelen geen erfbelasting moeten betalen.

Zijn er legaten die specifiek onderzoek rond kanker steunen?

De meeste legaten financieren kankeronderzoek en dat is bijzonder nuttig, want toponderzoek kost handenvol geld en meer onderzoek naar kanker in al zijn facetten is en blijft hoognodig. Dankzij legaten ten bate van kankeronderzoek kunnen belangrijke bijkomende investeringen gebeuren binnen toponderzoeksteams aan de VUB en het UZ Brussel die reeds belangrijke bijdragen geleverd hebben aan kankeronderzoek.

Wat gebeurt er met de giften die binnenstromen bij de VUB? Hoe gaat dat in zijn werk?

De VUB Foundation centraliseert alle donaties aan de VUB en staat in voor het beheer van de VUB leerstoelen in samenwerking met bedrijven, de VUB Fondsen op naam, legaten, giften en sponsoring. Alle donaties hebben een code zodat de donatie rechtstreeks kan toegewezen worden aan de juiste onderzoeker of dienst. Van de bruto inkomsten wordt, conform het overhead reglement van de VUB, 17 % afgehouden om onze werking en die van andere betrokken diensten te financieren. Daar zijn we volkomen transparant over.

Kan je voorbeelden geven van de impact van filantropie op onderzoek rond kanker?

Vorig jaar werd meer dan 2 miljoen euro geïnjecteerd in veelbelovend fundamenteel en toegepast kankeronderzoek, enkel dankzij legaten! De aankoop van hoogstaand technisch apparatuur draagt bij tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën die een vooruitgang betekenen in de overleving van kankerpatiënten. Dank zij het Paul De Knop Fonds en het Yamina Krossa Fonds kon al meer dan een miljoen euro bijeen gezameld worden voor de onderzoeksteams van resp. prof. Bart Neyns en prof. Damya Laoui. Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor de gulheid van zoveel filantropen! Onze slogan “Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug” komt hier helemaal tot zijn recht.

VUB Foundation Directeur Isabelle Marneffe
VUB Foundation Directeur Isabelle Marneffe

Over VUB Foundation

De VUB Foundation is de filantropische dienst van de VUB binnen het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie. Deze werft fondsen bij bedrijven en instellingen, maar ook via personen zoals jij en ik. ​ Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Iedere bijdrage steunt inderdaad onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

  • Contact via persdienst

Meer info over

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel