Het brein van vermoeide sporters werkt anders tijdens functionele evenwichtstesten die gebruikt worden om het sportblessurerisico te bepalen

Het brein van vermoeide sporters werkt anders tijdens functionele evenwichtstesten die gebruikt worden om het sportblessurerisico te bepalen

Nieuwe test kan wél negatieve invloed van vermoeidheid op de prestatie vaststellen

Vorsers van de onderzoeksgroep Human Physiology and Sports Physiotherapy van de Vrije Universiteit Brussel hebben bij een representatieve groep van amateursporters kunnen aantonen dat fysieke vermoeidheid een invloed heeft op het brein tijdens het uitvoeren van een nieuwe functionele evenwichtstest. De vermoeidheid heeft ook een invloed op de accuraatheid waarmee gereageerd wordt. Bij de nieuwe evenwichtstest (Reactive Balance Test) werd naast de reactiesnelheid ook de accuraatheid waarmee de sporters reageerden gemeten. Zowel vóór als na een zware inspanning werden ze aan de evenwichtstest onderworpen, een test die gebruikt kan worden om het blessurerisico bij sporters te bepalen. Tegelijk werd hun hersenactiviteit in kaart gebracht.

Het experiment, onder leiding van postdoctoraal onderzoeker Bruno Tassignon, toonde aan dat fysieke vermoeidheid een rol van betekenis kan spelen op ons brein en dat deze vermoeidheid het best tot uiting komt in functionele testen met een extra cognitieve component. Dit lijkt niet het geval te zijn bij de klassieke functionele testen, waarbij er geen negatieve invloed van vermoeidheid op de prestatie kon vastgesteld worden. Mogelijk valt dit te verklaren omdat de sporter van begin tot einde exact weet wat er zal gebeuren en er geen onverwachte cognitieve prikkels gegeven worden.

“Bij de nieuwe dynamische reactieve evenwichtstest meten we zowel de reactiesnelheid als accuraatheid bij sporters na een inspanning waarmee ze de test tot een goed einde brengen”, zegt Tassignon. “En dat is nieuw. Zeker omdat we tegelijk de werking van de hersenen meten en we daar ook veranderingen waarnemen.”

Belangrijk voor amateur- en topsport

De bevindingen kunnen belangrijk zijn voor zowel amateur- als voor topsporters. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat bepaalde sportblessures het vaakst optreden naar het einde van een sportinspanning toe, zoals tijdens de tweede helft van een voetbalwedstrijd.

“Uit de literatuur blijkt ook dat het risico op een sportblessure groter wordt naarmate de cognitieve prestaties minder worden”, aldus Tassignon. “In onze studie bleef de reactiesnelheid min of meer gelijk, maar daalde de accuraatheid significant, terwijl we op hetzelfde moment veranderingen in hersenactiviteit zagen optreden door de opgewekte vermoeidheid. Op basis van vorige literatuur zou er dus mogelijk een rol voor het brein en vermoeidheid weggelegd kunnen zijn bij het ontstaan van bepaalde sportblessures.”

Naast een fysiologische verklaring zouden er ook psychologische aspecten mee aan de basis kunnen liggen waarom sporters minder accuraat reageren en sneller fouten maken in een vermoeide toestand.

Het onderzoek werd gepubliceerd onder de titel Acute fatigue alters brain activity and impairs reactive balance test performance

Meer info:

Bruno Tassignon

Post-Doctoraal onderzoeker
Onderzoeksgroep Human Physiology and Sports Physiotherapy

+32 (0)2 629 27 06

mfys.research.vub.be/

LK
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel