Hematologie VUB en UZ Brussel vallen in de prijzen

Hematologie VUB en UZ Brussel vallen in de prijzen

De onderzoeksgroep Hematologie–Immunologie VUB en dienst Hematologie UZ Brussel hebben maar liefst drie prijzen ontvangen. Ze krijgen deze voor hun onderzoek naar betere behandelingen van bloedkanker. Ten eerste voor een mogelijk betere therapie voor de behandeling van multipel myeloom. Ten tweede voor een minder belastende opvolging van bloedkankerpatiënten. En ten derde voor een lekkerder kiemarmdieet. De prijzen werden uitgereikt tijdens het jaarcongres Belgische Hematologie Vereniging.

Tijdens de 37e editie van het jaarcongres van de Belgian Hematology Society (BHS) werden afgelopen weekend drie prijzen toegekend aan onderzoekers en stafmedewerkers van de onderzoeksgroep HEIM (VUB) en de dienst Hematologie van het UZ Brussel.

Twee prijzen werden toegekend aan jonge PhD studenten, MSc Catharina Muylaert en Dr. Wouter De Brouwer, die hun werk respectievelijk als poster en mondelinge presentatie mochten voorstellen.

Het werk van biomedicus Catharina Muylaert dat ook in de prijzen viel, kadert in een onderzoeksproject waarin het potentieel van het enzym DNA methyltransferase 3B (DNMT3B) als nieuw therapeutisch doelwit voor de behandeling van multipel myeloom (MM) wordt onderzocht. MM is een plasmacel-kanker dat tot op heden ongeneeslijk blijft doordat de kankercellen op termijn resistent worden aan alle bestaande therapieën. De onderzoeksresultaten die door Catharina tijdens het jongste BHS congres werden voorgesteld, tonen aan dat de specifieke DNMT3B remmer Nanaomycine A de groei en overleving van de kankercellen sterk vermindert en hen bovendien veel gevoeliger maakt voor de reeds bestaande therapieën. Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de professoren Elke De Bruyne en Karin Vanderkerken (hoofd onderzoeksgroep HEIM).

 

Minder belastende opvolging bloedkankerpatiënten

Hematoloog in opleiding Wouter De Brouwer heeft onderzoek gedaan waardoor bloedkankerpatiënten mogelijk minder pijnlijk kunnen worden opgevolgd. Betere behandeling van bloedkanker impliceert niet alleen de ontwikkeling van nieuwe moleculen en therapieën. Maar ook een nauwkeurige ziekte-opvolging om het effect van de therapie beter te kunnen evalueren en de therapie-keuze, indien nodig, sneller bij te sturen. Bij MM-patiënten heeft recent onderzoek uitgewezen dat de aanwezigheid van zeer kleine aantallen tumorcellen in beenmerg na behandeling, kan leiden tot een minder gunstige prognose. Om de patiënt goed op te volgen en deze tumorcellen met hoge gevoeligheid op te sporen dienen er dus beenmergstalen te worden afgenomen, wat voor de patiënt vaak een onaangename of zelfs pijnlijke ingreep is.

De onderzoeksresultaten van Wouter De Brouwer geven aan dat accurate ziekteopvolging ook anders mogelijk is. Door gebruik te maken van zogenaamde liquid biopsies, i.e. bloedstalen waaruit circulerende tumorcellen vooraf worden geïsoleerd. Na isolatie van het DNA uit deze cellen, kan de aanwezigheid van tumorcellen via een moleculaire techniek (next generation sequencing), zelfs bij patiënten zonder andere detecteerbare tumor merkers, aangetoond worden. Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de professoren Ivan Van Riet, Marleen Bakkus en Rik schots (diensthoofd Hematologie UZ Brussel).

 

Wereldkeuken voor kankerpatiënten

Een belangrijk element in de zorg van kankerpatiënten, zeker na een stamceltransplantatie, betreft de voeding van de patiënten. Tijdens het jongste BHS congres ontving apotheker Sarah Deuss samen met medisch hoofd stamceltransplantatie, Dr. Ann De Becker, de PACE award.  Deze PAtient CEntricity award wordt toegekend aan multidisciplinaire projecten die de zorg voor patiënten met hematologische aandoening willen optimaliseren. Na stamceltransplantatie wordt een kiemarm dieet voorgeschreven als een van de maatregelen om infecties bij deze patiënten met een sterk verzwakt immuunsysteem te voorkomen. Dit heeft een grote impact op de mogelijke variatie in voeding bij patiënten die vaak al veranderde of verminderde smaak hebben en minder eetlust. Bovendien zijn in de 21e eeuw naast de traditionele Belgische keuken ook veel invloeden van de wereldkeuken te vinden en worden in het UZ Brussel patiënten met vele verschillende culturele achtergronden behandeld. Het project van Ann De Becker, dat zich in de beginfase bevindt, heeft tot doel het eten aantrekkelijker te maken. Eerst worden daarvoor de huidige guidelines rond kiemarme voeding in de verschillende centra geïnventariseerd. Vervolgens zal een kookboek worden opgesteld met recepten aangepast aan de wereldkeuken om de patiënt en de mantelzorgers te helpen bij het implementeren van het dieet. Tijdens dit project zal dan ook nauw samengewerkt worden tussen transplantartsen en -verpleegkundigen, transplantapotheker, diëtiste en -meest belangrijk - de patiënten zelf.

De erkenning van deze onderzoeks- en klinische projecten, waarvan de onderzoeksdata overigens nog niet gepubliceerd zijn, betekent alvast een extra motivatie voor de hele Hematologie groep, zowel aan de VUB als in het UZ Brussel, om met volle inzet te blijven streven naar betere behandeling en medische zorg van (bloed) kankerpatiënten.

 

OVER UZ BRUSSEL

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 3.800 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit.

GF CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Karolien De Prez
Karolien De Prez Woordvoerder, UZ Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Karolien De Prez
Karolien De Prez Woordvoerder, UZ Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel