Helga Coppen volgt Caroline Gennez op als voorzitter Universitaire Associatie Brussel (UAB)

Helga Coppen volgt Caroline Gennez op als voorzitter Universitaire Associatie Brussel (UAB)

Helga Coppen is verkozen tot voorzitter van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Zij is sinds 2017 adjunct-administrateur-generaal bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en woont in Schaarbeek. Als voorzitter van de UAB volgt zij Caroline Gennez op.

De Universitaire Associatie Brussel is het samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en bundelt ruim 180 academische en professionele opleidingen en 26.000 studenten. Helga Coppen volgt als voorzitter van de UAB Caroline Gennez op die minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid werd in de federale regering. Caroline Gennez was voorzitter sinds december 2013.

Helga Coppen (43) is juriste en werkt sinds 2017 bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Voorheen was ze al betrokken bij het hogeronderwijsbeleid o.a. sinds 2017 als lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de EhB. In de Raad van Bestuur en de Universiteitsraad van de VUB wordt zij als waarnemer opgenomen.

Helga Coppen: “Ik ben vereerd met de verkiezing als voorzitter en kijk ernaar uit om het onderwijslandschap in Brussel verder mee vorm te geven. Brussel is de stad waar ik woon, een stad naar mijn hart. Brussel is inspirerend, bruisend, uitdagend en internationaal. We willen Brussel verder uitbouwen als grootste studentenstad voor nog meer Vlamingen en Brusselaars dan vandaag. Daarom is het cruciaal dat de VUB en de EhB fors blijven inzetten op samenwerking. Het stimuleren van sociale mobiliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn mijn stokpaardjes. Vanuit mijn ervaring wil ik ook het netwerk en de samenwerking tussen de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs versterken.”

Caroline Gennez: “Tijdens de afgelopen periode realiseerden we mooie structurele projecten. Deze vergroten de kritische massa en verstevigen de efficiënte samenwerking tussen beleidsmakers, onderzoekers, opleidingen en studenten van de associatiepartners VUB en EhB. In complexe tijden is deze bundeling van krachten broodnodig. Zo, bijvoorbeeld, ondersteunt het UAB STEM-steunpunt de Brusselse scholen en leerkrachten in de uitbouw van een innovatief en toekomstgericht STEM-onderwijs. Het belang van een sterk Nederlandstalig hoger onderwijs in onze Belgische en Europese hoofdstad Brussel kan moeilijk overschat worden. VUB en EhB zijn sterke partners in dat verhaal.“

VUB-rector Jan Danckaert en algemeen directeur EhB Dennis Cluydts kijken uit naar de nieuwe impuls binnen de UAB. Ze zijn vastberaden om samen met Helga Coppen als voorzitter en de bestuurders van de UAB de actuele uitdagingen voor het Hoger Onderwijs in een grootstedelijke context aan te pakken. “Binnen de UAB versterken we al 20 jaar het pluralistisch en maatschappelijk waardevol onderwijs, onderzoek en dienstverlening in Brussel en Vlaanderen. Gestadig werken wij verder aan ons inclusieve karakter, dit vanuit ons engagement voor het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten. We versterken verder de samenwerking met de lokale, nationale en internationale partners”, klinkt het eensgezind.

Voorzitter Universitaire Associatie Brussel Helga Coppen
Voorzitter Universitaire Associatie Brussel Helga Coppen

Story image

OVER EhB

EhB haalt het beste uit ruim 6000 studenten. De hogeschool biedt om en bij de veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette opleidingen aan, verspreid over twee departementen en twee Schools of Arts, RITCS en Koninklijk Conservatorium Brussel. Sinds 2019 biedt EhB ook graduaatsopleidingen aan in Diest, Leuven en Mechelen. 

EhB staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening versterkt onze relatie met Brussel en daarbuiten. 

OVER DE VUB

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Met zes P’s worden ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes van vrij onderzoek.

OVER UAB

De Universitaire Associatie Brussel (UAB) is één van de vijf Vlaamse associaties en verbindt de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel. De decretale opdrachten en bevoegdheden van de associaties omvatten o.m. het bevorderen van flexibele studietrajecten voor studenten in het hoger onderwijs, van de aansluiting van fundamenteel onderzoek op praktijkgericht onderzoek en innovatie, van de evolutie naar een geïntegreerde hoger onderwijs ruimte. De actuele werking van de UAB zet in op de aanpak van grootstedelijke uitdagingen die steeds meer ook in de brede rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voelbaar zijn. Lopende projecten omvatten onder meer de samenwerking binnen de respectievelijke lerarenopleidingen (binnenklasdifferentiatie, onderzoekende school, democratische dialoog), de aansluiting tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, de studievoortgang en het welzijn bij de studenten, het ondersteunen van (Brusselse) scholen en leerkrachten in de uitbouw van een innovatief en toekomstgericht STEM-onderwijs, het organiseren van interprofessioneel onderwijs binnen de gezondheidszorgopleidingen, het startende ondernemerschap van Brusselse jongeren, … De UAB luistert, zaait, geeft duwtjes in de rug, verbindt en consolideert ten dienste van VUB en EhB. Dit najaar viert de UAB haar 20-jarig bestaan tijdens de volgende editie van Mindblowers in (KVS) op 12 oktober 2023.

OVER SERV

De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Via hun vertegenwoordigers laten ze de stem horen van meer dan 150 000 ondernemers, bedrijven en organisaties en ca. 2 miljoen werknemers en werkzoekenden in Vlaanderen. Via adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische dosssiers aan en met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement geven we mee vorm aan het Vlaamse beleid. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel