Grote uitbreiding Europese universiteit EUTOPIA

Grote uitbreiding Europese universiteit EUTOPIA

Drie nieuwe Europese partners - vier internationale associaties - innovatieve studentenuitwisselingen

De Europese universiteit EUTOPIA waarvan de Vrije Universiteit Brussel deel uitmaakt, kondigde vandaag in de residentie van de Italiaanse ambassadeur in België en in aanwezigheid van VUB-rector Caroline Pauwels en Europese en lokale belanghebbenden, haar uitbreiding aan met de drie vooraanstaande Europese universiteiten Università Ca'Foscari Venezia in Italië, Technische Universität Dresden in Duitsland en Universidade NOVA de Lisboa in Portugal. Elk van de drie nieuwe universiteiten deelt de gemeenschappelijke waarden van de alliantie, integriteit, openheid, academische vrijheid en maatschappelijk dienstvertoon en brengt complementaire sterke punten mee die de missie van de alliantie zullen versterken en voortstuwen. 

Caroline Pauwels: "Onze universiteiten delen goede praktijken op het gebied van open en actief leren, en verbinden studenten, personeel en belanghebbenden in internationaal verbonden leergemeenschappen die thema's behandelen gaande van burgerschap, minderheden, duurzame mobiliteit tot nieuwe technologieën. Op die manier bereiden we uiteindelijk onze studenten, personeel en gemeenschappen voor om mondige Europese burgers te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vaardigheden, in de geest van de grondleggers van Europa zoals Jean Monnet, van essentieel belang zullen zijn in de disruptieve wereld van vandaag."

EUTOPIA breidt daarnaast haar associatie uit met vier gerenommeerde universiteiten buiten Europa: Université Internationale de Rabat (Marokko), Kyungpook National University (Zuid-Korea), Monash University (Australië), en Stellenbosch University (Zuid-Afrika).

Pauwels: “Dit bredere, meer diverse netwerk van partnerschappen zal EUTOPIA in staat stellen mondiale uitdagingen beter aan te pakken. EUTOPIA is zo vandaag een nog robuustere alliantie, met een nog grotere impact op de samenleving en opent het vooruitzicht op een meer diverse en aantrekkelijke interuniversitaire campus.”

Innovatief onderwijsconcept

De EUTOPIA alliantie werkt op vele gebieden zowel horizontaal als verticaal samen. De meest markante samenwerking verloopt evenwel op het gebied van onderwijs. De EUTOPIA-universiteiten stellen de student centraal en werken aan sociale cohesie over de nationale en onderwijsgrenzen heen. De alliantie bouwt hierbij voort op haar sterkte op het gebied van place-making in stedelijke en regionale ontwikkeling.  Het doel is om innovatieve pedagogische modellen te ontwikkelen en de uitwisseling van mensen en ideeën te bevorderen.  De grensoverschrijdende leergemeenschappen die zo tussen professoren, studenten en ervaringsdeskundigen uit de regio’s ontstaan behandelen een variëteit aan topactuele thema’s zoals  kritische data-analyse, minderheden, meertaligheid, artificiële intelligentie, duurzame mobiliteit of bedrijfsontwikkeling voor nieuwe technologieën. De inhoud ervan wordt gevoed door internationale kennis, ervaring en uitwisseling. Bovendien bieden de leergemeenschappen de studenten de mogelijkheid om ter plaatse kennis en ervaring te gaan opdoen, op meerdere plaatsen en voor kortere duur als bijvoorbeeld een Erasmusuitwisseling.

Jan Danckaert, vice-rector onderwijs: “Deze nieuwe soort van uitwisseling is complementair aan de meer klassieke -en nog steeds zeer succesvolle- uitwisseling in het kader van het Erasmus programma. Het enorme voordeel van onze verbonden leergemeenschappen in de EUTOPIA alliantie is dat de samenwerkingen lopen tussen docenten, studenten en externe partners in het kader van bestaande lespaketten. Op deze manier krijgen de studenten een internationale leerervaring gedurende het hele semester, waarbij o.a. via digitale weg samengewerkt wordt maar met de mogelijkheid tot flexibele mobliteit. Dit maakt dat bijvoorbeeld ook minder begoede studenten belangrijke Europese ervaringen kunnen opdoen.”

Een voorbeeld van hoe zo’n leergemeenschap er dan concreet uitziet ervaart u hier. VUB-rechtshistoricus Frederik Dhondt legt uit waarover hij een grensoverschrijdende learning unit over identiteit, rechten van minderheden en rechtsgeschiedenis heeft opgezet en hoe dit in het curriculum van de masterstudies kan worden ingevoegd. Zie ook https://www.vub.be/en/eutopia#student

De drie nieuwe universiteiten:

De CA' FOSCARI UNIVERSITEIT VAN VENICE, die in 1868 als eerste Italiaanse business school werd opgericht, is een multidisciplinaire instelling die een breed scala aan studieprogramma's aanbiedt op het gebied van economie en management, moderne talen, menswetenschappen en wetenschappen. Tegenwoordig verkent de universiteit ook nieuwe onderzoeksgebieden en richt zich op klimaatverandering, ook in de humane wetenschappen, digitale transformatie, sociale innovatie en nanowetenschappen. De universiteit van Ca' Foscari staat momenteel op de vierde plaats in Europa in aantal Europese Marie Curie-bursalen stond de afgelopen vier jaar in de top tien. De universiteit staat in de QSWorld University Rankings by Subject in de top 50 voor klassieke talen, 59 voor moderne talen, top 150 voor geschiedenis, top 200 voor taalkunde, economie en geografie.

De rector van de Ca' Foscari Universiteit van Venetië, Tiziana Lippiello: "Met dit initiatief sluit onze universiteit zich, samen met de Technische Universität Dresden en de Nova Universiteit Lissabon, aan bij het EUTOPIA-netwerk. Wij verheugen ons op de samenwerking op het gebied van onderzoek, internationalisering en mobiliteit van studenten en innovatieve activiteiten. De uitdagingen van EUTOPIA zijn ook altijd de uitdagingen van Ca' Foscari geweest. Ik ben van mening dat alleen het delen van kennis, partnerschap en samenwerking tussen wetenschappers echt kan bijdragen aan het aanpakken van de mondiale uitdagingen van onze tijd, van milieukwesties tot sociale en economische ongelijkheid, van de impact van technologie en digitalisering tot het management van innovatie. Ca' Foscari gelooft sterk in de doelstellingen en in de missie van dit project, en wij zijn bereid om onze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan."

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN (TUD) is een van de grootste technische universiteiten in Duitsland en een van de meest toonaangevende en dynamische universiteiten in het hele land. TUD biedt als universiteit met 17 faculteiten in vijf scholen een breed scala aan van 124 onderwijsprogramma's en bestrijkt een breed onderzoeksspectrum. Haar onderzoeksgebieden zijn gezondheidswetenschappen, biogeneeskunde en biotechniek, informatietechnologie en micro- en nano-elektronica, slimme materialen en structuren, energie, mobiliteit en milieu, en cultuur en maatschappelijke verandering.

Prof. Ursula M. Staudinger, rector van de Technische Universität Dresden, ziet het grote potentieel van deze Europese alliantie: "Met onze betrokkenheid bij de Europese universitaire gemeenschap EUTOPIA vergroten wij onze mogelijkheden om een Europese onderwijsruimte vorm te geven, gezamenlijke Europese en instellingsoverstijgende onderwijsprojecten op te zetten en de Europeanisering van onze onderwijsprogramma's te bevorderen. Ook wordt de mobiliteit van studenten, docenten, onderzoekers en personeel in heel Europa aanzienlijk vergemakkelijkt, evenals de uitbreiding van financieringsprogramma's voor postdocs. En last but not least, gezamenlijke aanvragen met onze EUTOPIA-partners bieden voordelen bij het meedingen naar Europese onderzoeksfinanciering. Binnen EUTOPIA willen we de innovatieve kracht van de wetenschap inzetten om de grote uitdagingen van de 21e eeuw, zoals de klimaatcrisis, het hoofd te bieden."

NOVA UNIVERSITEIT LISBON is opgericht in 1973 en onderschrijft met trots de Europese waarden van democratie, eerbiediging van de rechten van de mens, vrijheid en tolerantie. Haar belangrijkste kenmerken zijn de nadruk op duurzaamheid, interdisciplinariteit en innovatie. Haar expertisegebieden variëren van geneeskunde tot economie, ingenieurswetenschappen, sociale wetenschappen en menswetenschappen. NOVA heeft als motto een mondiale en burgerlijke universiteit te zijn en staat momenteel in de top 14 van jonge Europese universiteiten jonger dan 50 jaar oud (Times Higher Education World University Rankings - Young).

Prof. João Sáàgua, rector van de NOVA-universiteit Lissabon, verklaart over de uitbreiding het volgende: "Deel uitmaken van deze alliantie biedt geweldige mogelijkheden om met onze Europese partners samen te werken aan de ontwikkeling van onze missie om een mondiale en burgerlijke universiteit te zijn. Voor NOVA betekent dit dat we een instelling willen zijn met een hoog internationaal profiel, waar studenten centraal staan, die de maatschappij dient door middel van kennis en die de mondiale en lokale uitdagingen van vandaag op innovatieve en impactvolle manieren aanpakt. Wij verwachten onze partners onder meer nieuwe wegen voor samenwerking te bieden, niet alleen binnen de EU, maar ook met Portugeessprekende landen waarmee NOVA al een langdurige relatie heeft."

* * *

EUTOPIA European University

EUTOPIA European University is een verbonden en inclusieve gemeenschap van gelijkgestemde universiteiten. EUTOPIA European University verenigt de Pompeu Fabra Universiteit-Barcelona (Spanje), de Vrije Universiteit Brussel (België), CY Cergy Universiteit van Parijs (Frankrijk), de Technische Universität Dresden (Duitsland), de Universiteit van Göteborg (Zweden), NOVA Universiteit Lissabon (Portugal), de Universiteit van Ljubljana (Slovenië), Ca'Foscari Universiteit van Venetië (Italië) en de Universiteit van Warwick (Verenigd Koninkrijk).

Door middel van gezamenlijk onderzoek, uitdagend leren in transnationale verbonden leergemeenschappen waarin studenten, docenten, en externe partners samenwerken, en gedeelde innovatie wil EUTOPIA lokale en mondiale uitdagingen aanpakken en uiteindelijk bijdragen aan de totstandkoming van een nieuw model voor hoger onderwijs in Europa. In juni 2019 werd EUTOPIA gekozen als een van de eerste 17 winnende allianties van de oproep tot het indienen van voorstellen voor het Europees Universitair Initiatief die door de Europese Commissie werd gelanceerd.

PERSCONTACT

Jan Danckaert

[email protected]

0486 48 80 62

Frederik Dhondt

[email protected]

0485 45 31 05

Zie ook https://www.vub.be/en/eutopia#student voor meer learning units

 

CA'FOSCARI UNIVERSITEIT VAN VENETIË

Bureau voor communicatie en promotie

Paola Vescovi: +366 6279602 -

Enrico Costa: +337 1050858

Federica Ferrarin: +366 6297904

[email protected]

https://www.unive.it/

 

TU DRESDEN

Directoraat Strategie en Communicatie - Persdienst

Konrad Kästner, plaatsvervangend persvoorlichter +49 351 463-32427

[email protected] 

https://tu-dresden.de/

 

NOVA UNIVERSITEIT LISSABON:

Joana Réfega +351 919 122 021

[email protected]  

Susana Costa +351 213 845 137

[email protected]

https://www.unl.pt/

 

EUTOPIA

Armando Uribe-Echeverria +33 7 7233 5678

[email protected]

https://eutopia-university.eu/

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel