Groene ruimtes en stadsbossen in tijden van COVID-19 quarantaine

Groene ruimtes en stadsbossen in tijden van COVID-19 quarantaine

Internationaal survey over de ingesteldheid tegenover stedelijk groen

In het kader van een Europees project rond stedelijk groen onder leiding van het Europees Bosinstituut willen onderzoekers  van het VUB-Cosmopolis Centre for Urban Studies de opvattingen over stedelijk groen en hoe het in het dagelijkse leven wordt benut in kaart brengen met een grootschalige enquête in Europa en China.

Onze samenleving - en bijgevolg onze manier van leven – is drastisch veranderd tijdens deze coronacrisis. De pandemie zet hierbij ook de relatie tussen mens en natuur in een ander daglicht. De opgelegde maatregelen hebben enerzijds als resultaat dat mensen beperkt worden in hun verplaatsingen, maar tonen anderzijds ook het potentieel van groene ruimte en stadsbossen om het mentale en fysieke welzijn van mensen te verbeteren.

“De isolatie- en preventiemaatregelen plaatsen stedelijk groen in een nieuw licht en dat willen we graag onderzoeken. Wat is de rol van stedelijk groen in deze uitdagende tijden? Welke verschillen bestaan er qua gedrag en daadwerkelijke keuzemogelijkheden? Welke nieuwe houdingen zijn er ontstaan tijdens de crisis" , legt onderzoeker Nicola Da Schio uit. “Door deze dynamiek te belichten, kan ons helpen begrijpen wat er vandaag gebeurt en ons helpen beslissen wat we in de toekomst willen helpen om te kiezen voor wat we voor morgen willen.”

De vragenlijst is in meerdere talen beschikbaar (waaronder Nederlands, Frans, Engels en Duits) en het invullen ervan duurt ongeveer 5-10 minuten. De vragenlijst is anoniem en de gegevens worden geaggregeerd behandeld. https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5bSsVfI1g1VgI7j


Clearing House Project
Het onderzoek vindt plaats binnen CLEARING HOUSE, een project over stedelijk bos en groene ruimte. Het project wordt gecoördineerd door het Europees Bosinstituut, en wordt gerealiseerd door een breed consortium van organisaties, waaronder onderzoek, beleid en NGO's in Europa en China. In België zijn de partners onder meer de VUB, Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Horizon + (Provincie Vlaams Brabant) en BOS+. Het project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst 821242 en van de deelnemende Chinese partners.

Voor meer informatie over CLEARING HOUSE: http://clearinghouseproject.eu/
Voor meer informatie over CLEARING HOUSE & COVID-19: http://clearinghouseproject.eu/2020/04/30/trees-urban-forests-and-green-space-during-covid-19/

WE ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel