Forse bijdrage terugdringing CO2-uitstoot campus

Forse bijdrage terugdringing CO2-uitstoot campus

VUB investeert €11,3 miljoen in renovatie chemie-labo’s

De Vrije Universiteit Brussel start met een grondige renovatie van haar chemie-laboratoria voor onderwijs en onderzoek in gebouw G op de campus Etterbeek. De laboratoria worden daarmee zeer energiezuinig. Vooral de nieuwe installatie die de verwarming, ventilatie en airconditioning in het gebouw reguleert, gaat daarvoor zorgen. Het wordt bovendien een state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsomgeving voor de wetenschappers en studenten. De VUB maakt een budget van 11,3 miljoen euro vrij voor de totale renovatie. Het project werd eveneens geselecteerd voor het EFRO-programma 2014-2020 en kan rekenen op een financiële steun van 1,5 miljoen euro van Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.*

De huidige chemische laboratoria gebruiken zo’n 16 % van de energie op de campus in Etterbeek. Na de renovatie zal dit flink worden verlaagd, zodat CO2-uitstoot voor de gehele campus weer verder wordt beperkt. De VUB heeft zich vorig jaar geëngageerd tot een CO2-reductie van 674 ton per jaar door het toepassen van zonnecellen die licht omzetten in elektriciteit, warmtepompen en het hergebruik van warme lucht. De werken starten op zijn vroegst in april 2021.

De VUB vermindert haar CO2-uitstoot door rationeel energiegebruik. Niet alleen door duurzame mobiliteit, aankopen en andere milieumaatregelen, maar ook op het gebied van renovatie en nieuwbouw. De ‘sense of urgency’ van duurzame ontwikkeling is duidelijk aanwezig in het maatschappelijk debat. VUB wil de katalysator zijn van oplossingen die democratisch, ecologisch, sociaal en economisch verantwoord zijn”, legt directeur Infrastructuur Iwein Baeyens uit.

Onderwijs en onderzoek

De nieuwe laboratoria zullen het wetenschappers en studenten mogelijk maken om op een efficiëntere manier chemische proeven op te stellen en op te volgen. Dit komt niet alleen ten goede van de studenten die de opleidingen Chemie, ingenieurswetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen volgen, maar ook van de onderzoekers die dagelijks actief zijn in deze laboratoria. Deze laatste zijn erg gericht op onderzoek in de medicinale chemie waarbij dagelijks gezocht wordt naar innovatieve en alternatieve geneesmiddelen, een zoektocht die ook gekoppeld is aan duurzaamheid. Door (verbeterde en langwerkende) moleculen via efficiëntere aanmaakprocedures ter beschikking te stellen, wordt de ‘koolstofkost’ sterk verminderd.

 

*EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. De programmering (2014-2020) telt 47 projecten die betrekking hebben op onderzoek en innovatie, de ontwikkeling van economische activiteiten en van arbeidsintensieve sectoren, op de kringloopeconomie en op de verbetering van onze leefomgeving. Europa en het gewest investeren 200 miljoen euro in deze nieuwe programmering.

 

Meer info

Miguel Van Steenbrugge

Projectleider bouw

0494 758 674

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel