Fluvius, Vrije Universiteit Brussel en Green Energy Park vzw slaan de handen in elkaar

Fluvius, Vrije Universiteit Brussel en Green Energy Park vzw slaan de handen in elkaar

Proeftuin voor innovatieve onderzoeksprojecten rond de netwerken voor morgen en klimaatadaptatie

Op 21 december 2023 ondertekenden Fluvius, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Green Energy Park vzw een langdurige samenwerkingsovereenkomst voor proefprojecten rond CO2-neutraliteit. Door deze samenwerking kan Fluvius, samen met zijn partners, nieuwe technologieën uittesten in een realistische en futuristische proefomgeving. Daarbij kan onderzoek gedaan worden naar groene energie, nieuwe datatoepassingen, mobiliteitsvraagstukken of klimaatoplossingen in een ‘smart city’-omgeving.

Green Energy Park: meer dan een gewone proeftuin

Green Energy Park beschikt over een CO2-neutrale, realistische proeftuin in een bestaande werk- en woonomgeving, uniek in Europa. Het “multi energy grid” is voorzien van een grootschalig elektriciteitsnet, een ultralaag temperatuur warmtenet en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden in een bestaand bedrijventerrein.

Binnen het onderzoekscentrum Mobiliteit, Logistiek en Automobieltechnologie MOBI van de VUB spitst het interdisciplinaire wetenschappelijk onderzoeksteam EVERGi zich toe op het domein van innovatie van de energietransitie. Door co-creatie, ondersteuning en samenwerking in projecten, het creëren van gezamenlijke R&D-mogelijkheden, … wenst het team academische innovatie naar industriële praktijken te brengen. Green Energy Park is de uitstekende uitvalsbasis om deze ambitie waar te maken.

Prof. Dr. Thierry Coosemans, directeur EVERGi:

“Fluvius is als energieverdeler een onmisbare partij voor de transitie naar het CO2-neutraal energiesysteem van de toekomst. De VUB zet hard in op deze transitie en het is voor ons dan ook essentieel om onze onderzoekslijnen af te stemmen met de huidige en toekomstige uitdagingen die deze strategische partner wenst aan te gaan.”

 

Fluvius: innovatie voor de netwerken van morgen

De maatschappij verandert sterk: steeds meer gezinnen en bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen naar CO2-neutrale energiebronnen. Er wordt meer gebruik gemaakt van warmtepompen, PV-installaties, batterijen en elektrische voertuigen. Dat betekent dat onze netten moeten voorzien zijn op de afbouw van fossiele brandstoffen en de opmars van elektrificatie.

Dankzij Green Energy Park kan Fluvius experimenteren met nieuwe toepassingen voor het gasnet zoals waterstof of groene gassen. Er kunnen nieuwe datatoepassingen onderzocht worden voor de digitale energiemeter. En ook voor het elektriciteitsnet kunnen nieuwe mogelijkheden onderzocht worden naar distributie, mobiliteit en opslag. Tenslotte kan er onderzoek gedaan worden naar nieuwe mogelijkheden binnen riolering en het herstellen van de natuurlijke watercyclus. Omdat het Green Energy Park een representatieve testomgeving is, kunnen de piloten snel omgezet worden naar de praktijk.

Jean Pierre Hollevoet, directeur energie – en klimaatadaptatie:

“Dankzij de samenwerking met Green Energy Park vzw kunnen we op zoek naar innovaties om de energietransitie en klimaatadaptatie te realiseren. Ik kijk er naar uit om de komende jaren, samen met onze partners verschillende onderzoekprojecten op te starten voor de verschillende netwerken. Zo zijn we beter voorbereid om onze netwerken klaar te maken voor morgen en het maximale comfort voor onze klanten ook in de toekomst te garanderen.”
Thierry Coosemans (VUB), Inne Peersman (GEP), Jean Pierre Hollevoet (Fluvius) en Michaël Dooms (GEP)
Thierry Coosemans (VUB), Inne Peersman (GEP), Jean Pierre Hollevoet (Fluvius) en Michaël Dooms (GEP)

Meer info en contact

Fluvius

Fluvius is het netbedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Fluvius beheert ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief. 

  • Björn Verdoodt, corporate woordvoerder, bjorn.verdoodt@fluvius.be, +32 (0)479740304

Green Energy Park  

Green Energy Park vzw is opgericht in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Als strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, stimuleert Green Energy Park vzw de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers door hen unieke proeftuinen of living labs aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen en haar kennis-, expertise- en opleidingscentrum wil Green Energy Park vzw de brug vormen tussen onderzoek en economie.  

VUB/EVERGi

VUB/EVERGi maakt deel uit van het MOBI research centre. EVERGi richt zich op de ontwikkeling van holistische modellen die alle aspecten van de energie- en mobiliteitssector omvatten voor een geïntegreerde aanpak, met inbegrip van elektriciteit, mobiliteit, warmte, koeling, water, data, waterstof, e-brandstoffen, waterstof .... Daarbij heeft EVERGi speciale aandacht voor de opname van belangrijke technologieën om de energietransitie mogelijk te maken, zoals elektrische aandrijflijnen voor voertuigen, automatisering, bidirectionele laadinfrastructuur, digitalisering, Internet-of-Energy en kunstmatige intelligentie (machine learning). EVERGi is actief in tal van Europese-, nationale en regionaal gefunde projecten, alsook in direct contract research met de industrie. EVERGi was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de R&D roadmap en de projecten op het GEP van bij de oprichting daarvan. VUB is tevens betrokken als eigenaar van het terrein waar het Smart Village Lab van GEP zich bevindt.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel