Flexitarisme in opmars

Flexitarisme in opmars

VUB-langetermijnonderzoek toont aan dat Vlamingen steeds vaker vlees en vis laten voor gezondheid & klimaat

Een tienjarig onderzoek bij Vlaamse volwassenen, onder leiding van VUB-professoren Tom Deliens, Patrick Mullie en Peter Clarys, wijst uit dat er in het laatste decennium een verandering merkbaar is in het eetpatroon, namelijk van omnivore eetgewoonten met dagelijks vlees of vis naar meer flexitarisme, met minstens 3 dagen per week zonder vlees of vis. Striktere plantaardige eetpatronen zoals veganisme en vegetarisme behielden een relatief klein (minder dan 5%) maar stabiel aantal aanhangers doorheen het onderzoek. Het onderzoek werd gepubliceerd in het kwaliteitsvolle vaktijdschrift European Journal of Nutrition.

In de afgelopen tien jaar merken we een shift in het omnivore eetpatroon van Vlaamse volwassenen naar meer plantaardige eetgewoonten. Deze trend is hoofdzakelijk zichtbaar bij jonge, hoger-opgeleide deelnemers van het vrouwelijke geslacht die in stedelijke gebieden wonen. Gezien de zeer duidelijke positieve effecten op de publieke gezondheid én het milieu, is het zaaks om plantaardige eetpatronen populatie-breed te promoten en de doelgroepen te targetten die momenteel weinig in contact komen met deze levensstijl”, zegt onderzoeker Tom Deliens. 

De studie van de VUB-onderzoeksgroep MOVE (Movement and Nutrition for Health and Performance), in samenwerking met Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA), overspant een periode van tien jaar waarin de eetgewoonten van 4859 deelnemers over vijf meetmomenten (2011, 2013, 2016, 2018 en 2020) geanalyseerd werden. De respondenten werden geselecteerd uit een representatief consumentenpanel van het marktonderzoeksbedrijf iVOX. De leden die werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek werden geselecteerd via een meertrapssteekproef die gericht was op representativiteit voor de algemene Vlaamse volwassen bevolking wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en urbanisatiegraad.

Vanaf 2016 piek in flexitarisme

Deliens: “Terwijl de overgrote meerderheid van de populatie omnivoor is, zien we in 2016 een piek in de consumptie van plantaardige producten, en gaan meer deelnemers (10% tov 5% in 2011) zichzelf beschouwen als flexitariër. Veganisme of vegetarisme is mogelijks voor sommigen nog een te grote stap, waar flexitarisme een haalbaar compromis lijkt voor een verminderde vlees-/visconsumptie”.

Na 2016 stagneert het groeiend aantal flexitariërs echter. De onderzoekers gaan ervan uit dat de plotse piek voornamelijk te danken was aan de vele sensibiliseringscampagnes die in Vlaanderen gelanceerd werden, zoals Dagen Zonder Vlees, Donderdag Veggiedag, Try Vegan, enz., hoewel veel campagnes reeds voor 2016 werden opgestart. Een vergrote media-aandacht en het bereiken van een ontvankelijke en open-minded doelgroep kan de stijging van plantaardige voedingspatronen in de hand gewerkt hebben. In het kader van de volksgezondheid, milieubehoud en duurzaamheid wordt aangedrongen op een verdere verschuiving van omnivore naar meer plantaardige voedingspatronen voor de gehele bevolking. De meerderheid van de deelnemers die geneigd is om plantaardige eetpatronen aan te houden zijn jongere vrouwen met een hogere opleiding uit stedelijke gebieden. Nieuwe campagnes zouden zich kunnen richten op oudere en lager-geschoolde mannen uit rurale gebieden om ook daar de bewustwording te vergroten en de spreiding van plantaardige eetgewoonten te verbreden.

Deliens: “De integratie van meer plantaardige voeding in ons eetpatroon kan zelfs een sleutelrol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Contact:

Tom Deliens
E-mail: [email protected]
Tel.: 0472 86 75 16

Link naar Onderzoek: https://doi.org/10.1007/s00394-021-02630-z

LK
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel