FixMyStreet verovert de Brusselse harten maar creëert soms te hoge verwachtingen

FixMyStreet verovert de Brusselse harten maar creëert soms te hoge verwachtingen

FixMyStreet (FMS), de app van Brussels Mobility waarmee Brusselaars problemen kunnen signaleren in hun woonomgeving, neemt een hoge vlucht. Sinds zijn lancering in 2013 kwamen er al bijna 180.000 interventievragen binnen. Met het Innoviris-onderzoeksproject Producing Urban Legibility: Mobile City Applications and the Local Governance of Minor Offences (PUL-MOBIL) onderzoeken VUB-criminologen Iris Steenhout en Lior Volinz onder andere of FixMyStreet aan de verwachtingen van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voldoet.

“Bij de lancering van FMS in 2013 was het vooral de bedoeling van de overheid om de burger het gevoel te geven dat er naar hem geluisterd werd en de afstand tot administratieve diensten te verkorten”, zegt Iris Steenhout. “FMS biedt burgers de mogelijkheid om overlast of zelfs kleine misdrijven te melden, die dan rechtstreeks bij de verantwoordelijke gemeentelijke dienst terecht komen.”

Het duurde enkele Jaren voor FMS door de Brusselaars werd opgepikt wegens een geringe bekendheid. De grote doorbraak kwam er in 2017 en vanaf dan ging het enkel nog crescendo. Nu veel inwoners van het Gewest de dienst kennen, stromen er dagelijks meer dan vijftig meldingen binnen.

Steenhout: “De overgrote meerderheid van de gemelde incidenten heeft te maken met openbare netheid (meer dan ​ de helft), gevolgd door problemen met de straat, zoals schade aan het wegdek, openliggende putdeksels, omvergereden paaltjes of verkeersborden, en defecten aan de openbare verlichting. Voor de overheid is het belangrijk dat ze kunnen aantonen hoe snel ze tussenkomen.”

Over het algemeen is dat vrij snel, al varieert het sterk al naargelang het type van incident dat gemeld wordt. Vuilnis wordt doorgaans binnen een periode van drie dagen opgeruimd. Bij problemen aan het straatmeubilair of aan de weg zelf kan de wachttijd oplopen tot 50 dagen.”

Het onderzoek van Steenhout zal in totaal vier jaar in beslag nemen. De eerste twee Jaren zijn achter de rug. “Tijdens de eerste fase hebben we vooral de stadsdiensten bevraagd, onder andere over hoe de informatiestromen lopen. We deden ook al een kleine bevraging van een zestigtal respondenten om te zien hoe ze FMS percipiëren en hoe vaak ze het gebruiken.”

Uit die eerste oriënterende bevraging blijkt alvast dat de meerderheid van de respondenten tevreden is. “Maar er zijn ook mensen die klagen”, zegt Steenhout. “Het feit dat je een digitaal platform installeert waar burgers rechtstreeks incidenten kunnen melden, creëert de verwachting dat er direct een oplossing zal volgen. We zien ook dat er steeds meer sociale problemen worden gemeld, zoals overlast rond kraakpanden en zaken die gerelateerd zijn aan de vluchtelingenproblematiek.

“Wij zijn uiteraard geïnteresseerd, samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in hoe een platform als FixMyStreet door de burgers ervaren wordt”, aldus Steenhout. “Daarom roepen we burgers massaal op om hun stem te laten horen via een survey die hun ervaringen polst. De resultaten daarvan worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verschillende gemeenten die FixMyStreet gebruiken overgemaakt. Dat zal toelaten om FixMyStreet nog beter op de noden van de burgers af te stemmen. De deelnemers moeten FMS vanzelfsprekend kennen en best ook al gebruikt hebben.”

Wie deel wil nemen aan de bevraging kan dat doen via deze link[IS1] . De gegevens worden geanonimiseerd en de eerste resultaten van de bevraging worden tegen de zomer verwacht.

Meer info

Iris Steenhout

+32 486 38 66 41

www.urbanlabs.brussels

 

 

 

ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel