FARI wil met immersieve ruimte de kloof tussen beleid, stakeholders en burgers kleiner maken

FARI wil met immersieve ruimte de kloof tussen beleid, stakeholders en burgers kleiner maken

FARI, (voluit FARI, AI for the Common Good Institute) het instituut voor artificiële intelligentie van de Vrije Universiteit Brussel en zijn Franstalige evenknie ULB, opent deze week een grote immersieve ruimte van 150 vierkante meter, waarmee het de Brusselse Openbare Ruimte, maar evengoed gebouwen of delen van wijken mee kan repliceren. Met verrijkte data en AI kunnen de levensechte replica’s gemaakt worden om probleemsituaties te simuleren of te anticiperen. Die replica’s kunnen onderzoekers en overheden helpen bij hun analyses van de gevolgen van bepaalde ingrepen in het stedelijk weefsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn bovendien nuttig voor toeristische toepassingen of om realistische antwoorden te bieden op de vragen van de inwoners van de stad.

“Onze immersieve ruimte hebben we de FARI CAVE gedoopt, verwijzend naar de CAVE-technologie (Computer Augmented Virtual Environment) die we er gebruiken”, zegt Hans De Canck van FARI. “De virtuele replica’s die we er zullen maken, zullen gebruikt worden voor het algemeen nut. Met die virtuele modellen zullen we bestaande situaties in Brussel met grote precisie kunnen modelleren en voorspellen. Dankzij de verrijking met externe datasets, kunnen we een breed gamma aan verschillende situaties nabootsen en voorspellen. Dat kan dan gaan over gebouwen, waar je een toeristische insteek kan aan toevoegen, maar evengoed informatie aan kan linken over subsidies die de bouwers hebben gekregen om het gebouw duurzamer te maken of over de onderhoudswerken of de aanpassingen die er recent gebeurd zijn of nog moeten gepland worden in het kader van wijkrenovatie of het energieneutraal maken van specifieke gebouwen.”

In Brusselse wijken zullen de onderzoekers kunnen zien wat de gevolgen zijn van bepaalde ingrepen in het verkeer, hoe bomen de stad al dan niet leefbaarder maken of hoe aanpassingen aan de infrastructuur positieve of negatieve gevolgen zullen hebben voor leefbaarheid of duurzaamheid. “Met de FARI-CAVE zullen we met de hulp van AI toepassingen kunnen bedenken die nuttig zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, burgers en bij uitbreiding voor alle stakeholders in het gewest. De toepassingen zijn divers. Ze gaan van uitproberen van out-of-the box nieuwe ideeën, het berekenen van de impact van een beslissing, tot het produceren van realistische oplossingen voor bestaande problemen.”

De CAVE waarvan sprake, is een grote ruimte met gigantische schermen waarin je, een beetje naar analogie met virtual reality-toepassingen, een levensechte kopie neerzet van de realiteit. “We doen daarom een oproep naar bedrijven en overheden die met hun ingrepen impact hebben op het functioneren van de stad om gebruik te maken van de vele mogelijkheden die onze CAVE te bieden heeft”, aldus De Canck. “De technologie kent vele toepassingen in een brede waaier van sectoren en wordt vaak gebruikt voor wetenschappelijke visualisatie, architectonische rondleidingen, medische simulaties en virtuele trainingsomgevingen, en zijn essentieel ​ voor besluitvorming, training en innovatie.”

FARI streeft ernaar haar CAVE in te zetten om, samen met de Brusselse overheden, de inspanningen op het gebied van stedelijke planning en burgerbetrokkenheid te versterken. “De FARI-CAVE kan de overheden helpen om met behulp van virtuele simulaties van verschillende scenario's crisissituaties zoals natuurrampen, volksgezondheidscrises of infrastructuurstoringen voor te zijn.Het uiteindelijke algemene doel is om een slimmere stad te bouwen voor de inwoners van Brussel.”

Het project krijgt via Innoviris, het Brussels agentschap voor innovatie en technologie een half miljoen Europese subsidies vanuit het eerder toegekende Relance Plan budget.


Meer info:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Susheel NATH, verantwoordelijke voor CAVE en AR VR XR-specialist bij FARI, op het adres susheel.nath@vub.be.

Bevestig uw deelname op 15 mei aan Mevrouw Laura JOUSSET, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij FARI, op het adres info@fari.brussels.

De inhuldiging zal plaatsvinden in aanwezigheid van Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met economische transitie en wetenschappelijk onderzoek, op 15 mei van 9 tot 10 uur.

 

Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel