Expertenlijst VUB: COP26 Glasgow

Expertenlijst VUB: COP26 Glasgow

VUB-specialisten inzake klimaat, energie en biodiversiteit

VUB-specialisten inzake klimaat, energie en biodiversiteit

Van 31 oktober tot en met 12 november 2021 vindt in Glasgow de 26e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) plaats. De druk op de deelnemende landen om drastische politieke beslissingen te nemen is enorm. Wereldwijd staat de klimaatverandering weer boven op de agenda. De bijdrage van de wetenschappelijke gemeenschap speelt hierbij een centrale rol. De academische experten van de Vrije Universiteit Brussel delen graag hun expertise en analyses met u. 

VUB-wetenschappers en hun expertise. 2

Contactgegevens: 5

 

VUB-wetenschappers en hun expertise

KLIMAAT

Het smelten van de ijskappen en het stijgen van de zeespiegel

Glacioloog Philippe Huybrechts, Departement Geografie en interdisciplinaire onderzoeksgroep Earth System Science. Hij bestudeert gletsjers en ijskappen en hun invloed op het klimaat en het zeeniveau. Hij is hoofdauteur van het 6de evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voor Working Group I: the Physical Science Basis.

Droogte en overstromingen - Klimaatverandering in België 

Hydroloog Marijke Huysmans. Haar onderzoeksinteressen zijn waterbeheer, grondwater en droogte. Zij is momenteel ook lid van de High-Level Task Force Droogt ter ondersteuning van de Blue Deal, het plan om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte en waterschaarste en is ook lid van de Droogtecommissie van de provincie Brabant in Nederland.

Klimaatmodellen van klimaatveranderingen en extreme weersomstandigheden

Klimaatwetenschapper Wim Thiery, departement Hydrology and Hydraulic Engineering. Hij bestudeert met mondiaal klimaatmodellen en satellietwaarnemingen historische en toekomstige klimaatextremen. Zijn modellen voorspellen dat extreme weersomstandigheden zullen toenemen. Zijn onderzoek toont aan dat kinderen geboren in deze eeuw tijdens hun leven vaker zullen worden blootgesteld aan extreme gebeurtenissen, vooral in lage-inkomenslanden, dan mensen geboren in 1960.

Klimaatveranderingen in een ver verleden

Geoloog Niels de Winter van de AMGC onderzoeksgroep ontwikkelde innovatieve methodes om klimaatveranderingen uit een ver verleden tot op de dag precies te reconstrueren. De resultaten van zijn onderzoek brengen nieuw inzicht in de dynamiek van een warm klimaat op hele fijne schaal. Het stelt onderzoekers in staat zowel het effect van de chemie van het zeewater als dat van verschillen tussen zomer en winter vast te stellen. De ontwikkeling heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop zowel klimaatreconstructies als klimaatvoorspellingen gedaan worden.

Fit for 55 –Europees (en internationaal) klimaatbeleid

Politicoloog Sebastian Oberthür, Directeur van het Onderzoekscentrum voor Milieu, Economie en Energie, en professor  milieu- en duurzaamheidsbeleid aan de Brussels School of Governance (BSoG). Hij is internationaal erkend expert voor internationaal en Europees klimaatbeleid en -recht. Hij volgt de internationale klimaatonderhandelingen sinds de jaren 1990 als wetenschapper en adviseur van verschillende Europese regeringen.

vzw Klimaatzaak - Het Belgische klimaatbeleid voor de rechtbank

Advocaat Audrey Baeyens is docent milieurecht. Zij focust op procedures om het recht te doen evolueren op het gebied van klimaatverandering, luchtvervuiling, milieu. Zij is een hoofdpleiter voor de vzw Klimaatzaak in hun proces aangespannen tegen de vier Belgische overheden. Die Belgische overheden zijn door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel veroordeeld omdat het Belgische klimaatbeleid "de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt". 

EU-emissiehandel en klimaatneutrale industrie

Fysicus Tomas Wyns en stichtend lid van De Klimaatzaak is doctoraatsonderzoeker in de cluster Milieu en Duurzame Ontwikkeling aan de Brussels School of Governance  (BSoG). Hij is gespecialiseerd in Europees en internationaal klimaatbeleid. Zijn onderzoeksfocus ligt bij het EU Emissiehandelssysteem en de transitie van energie-intensieve industrieën in Europa.

CO2-reductie door duurzaam personen- en goederenvervoer 

Cathy Macharis is expert duurzame mobiliteit en logistiek aan de interdisciplinaire onderzoeksgroep MOBI. Haar onderzoek richt zich op duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Ze biedt oplossingen aan voor de reductie CO2-uitstoot in het goederen- en personenvervoer. Cathy Macharis is ook lid van het klimaatexpertenpanel voor de Vlaamse overheid.

CO2-reductie in de oceaan door middel van plankton

Milieuchemicus Willy Baeyens is expert in milieuproblemen en chemische verontreiniging. Hij onderzoekt het bemesten van plankton in de zee – opdat planten beter zouden groeien en meer CO2 uit de lucht kunnen halen. Hij heeft tesamen met Hubert Rahier ook een zes-delige wetenschapsblog geschreven met als onderwerp ‘België kan de klimaatdoelstellingen halen’.

 

ENERGIE

Stroommix van wind, water en zon op grote schaal

Fysicus Sebastian Sterl werkt als onderzoeker Energie & Klimaat aan de Faculteit der Ingenieurswetenschappen van de VUB. Zijn werk focust zich op hernieuwbare energieproductie, met een sterke nadruk op ontwikkelingslanden en de grootschalige combinatie van wind-, water- en zonne-energiecentrales om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Microgrids en Energiegemeenschappen - Burgers en bedrijven als prosument van hernieuwbare energie

Ingenieur Thierry Coosemans maakt deel uit van de MOBI-onderzoeksgroep, waarin hij het team EVERGI leidt. Een van zijn onderzoeksthema’s is de ontwikkeling van CO2-neutrale lokale energiesystemen. Hij is momenteel betrokken bij de wetenschappelijke ondersteuning van het Green Energy Park Zellik en is coördinator van het Europese H2020 project RENAISSANCE,  waarin onderzocht wordt hoe burgers zowel consument als producent (prosument) van hernieuwbare energie kunnen worden in hun eigen lokale gemeenschap.

NGRcoin  - zelf groene energie produceren, verkopen en aankopen

Wiskundige en informatica Ann Nowé is hoofd van het AI-Lab. Haar expertise situeert zich op het snijpunt van informatica (artificiële intelligentie), controletheorie (Fuzzy Control) en wiskunde (numerieke analyse, stochastische benadering). Het AI Lab van de VUB ontwikkelde een ingenieus energievoorzieningssysteem waarbij vraag en aanbod automatisch op elkaar worden afgestemd. De implementatie is gebaseerd op de nieuwe cryptomunt “NGRcoin” met een vaste valuta waarin particulieren en consumenten zelf groene energie produceren, verkopen en aankopen.

Kernenergie in de energiemix voor energietransitie

Ingenieur Peter Baeten is gespecialiseerd in kernenergie en adjunct-directeur-generaal van het nucleair onderzoekscentrum SCK. Hij onderzoekt de verschillende kernenergietechnologieën. Hij ziet de verlenging van de huidige kernreactoren en de bouw van nieuwe generatie kernreactoren als een mogelijke bijdrage tot een CO2-arme toekomstige energiemix in Europa.

Duurzame elektrobrandstoffen en het Belgische energiesysteem

Ingenieur Julien Blondeau is gespecialiseerd in thermische energiecentrales en verbrandingsmechanismen. Met de onderzoeksgroep BRITE draagt hij bij aan de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende energietechnologieën. Zo onderzoekt hij via  het BEST and Be-HyFE projecten hoe men door middel van hernieuwbare elektrobrandstoffen (electrofuels) en biomassa de bevoorradingszekerheid van het Belgische energiesysteem kan garanderen.

 

ECONOMIE&ECOLOGIE

Circulaire economie in de bouwsector

Ingenieur architect Waldo Galle onderzoekt de financiële en socio-technische haalbaarheid van een circulaire bouweconomie. Hij is expert in milieubesparingen, functionele veerkracht en financiële haalbaarheid van circulair bouwen, en ontwikkelt beleidsaanbevelingen en ontwerpondersteunende tools in toegepaste en consultancyprojecten. Samen met prof. Niels De Temmerman ontwikkelt hij deze expertise verder in o.a. 'Aterlier Circulair', een lerend netwerk van meer dan 60 ontwerpers.

Creatie van gezonde ecosystemen in de landbouw

Bioloog Franky Bossuyt is gespecialiseerd in evolutie en biodiversiteit. Hij bestudeert hoe herstel van natuurlijke ecosystemen en creatie van gezonde landbouw ecosystemen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatproblematiek. “Miljoenen jaren van evolutie hebben duurzame ecosystemen gevormd, die op korte tijd aangetast werden. Door deze ecosystemen te herstellen, en ze ook na te bootsen in landbouwmodellen, kunnen we niet enkel koolstof bergen, maar tevens winst maken in waterhuishouding, open ruimte en gezondheid.”

Impact verstedelijking op ecologie

Op 1 december wordt aan de VUB de nieuwe onderzoeksgroep Global Change Biology opgericht, die zal focussen op de impact van verstedelijking en geleid zal worden door Thomas Merckx. Hij bestudeert aan de hand van vlinders en macro-vlinders de effecten van en de aanpassing aan milieuveranderingen - habitatversnippering, intensivering van de landbouw, rewilding, verstedelijking.

 

Contactgegevens: 

Philippe Huybrechts  

philippe.huybrechts@vub.be

0474 993 395

 

Marijke Huysmans

Marijke.huysmans@vub.be

Blog over grondwater: https://grondwatermythes.blogspot.com/

Video Universiteit van Vlaanderen: youtu.be/343GZO83jy0

0493 075 655

 

Wim Thiery  

wim.thiery@vub.be

Video Universiteit van Vlaanderen over klimaat: www.youtube.com/watch?v=twNEhPETAeM

twitter.com/wimthiery

0485 708 018

 

Niels de Winter

Niels.de.winter@vub.be

+31 6 3444 3433

twitter.com/NielsJdeWinter

 

Sebastian Oberthür

sebastian.oberthuer@vub.be

twitter.com/oberthuerseb

0477 841 654

 

Audrey Baeyens

Audrey.baeyens@equal-partners.eu

 

Tomas Wyns

tomas.wyns@vub.be

twitter.com/tomaswyns

0473 840 322

 

Cathy Macharis

Cathy.macharis@vub.be

twitter.com/cathymacharis

0479 395 549

 

Willy Baeyens

wbaeyens@vub.be

0485 396 269

Blog: https://www.wtnschp.be/wetenschap/natuur/klimaat/belgie-kan-de-klimaatdoelstellingen-halen/

 

Sebastian Sterl

sebastian.sterl@vub.be

twitter.com/sebastiansterl

+31 6 1737 5796

 

Thierry Coosemans

Thierry.coosemans@vub.be

0479 044 831

 

Ann Nowé

Ann.nowe@vub.be

0474 946 734

NRGcoin mechanism for renewable energy: www.youtube.com/watch?v=0ULNRDnvtu4

nrgcoin.org

 

Peter Baeten

Peter.baeten@vub.be

0475 924 102

 

Julien Blondeau

julien.blondeau@vub.be

0473 695 895

 

Waldo Galle

Waldo.galle@vub.be

twitter.com/waldo_galle

0472 879 335

 

Franky Bossuyt  

franky.bossuyt@vub.be

02 629 3648

 

 

WE IR ES RC CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel