Expertenlijst onderwijs VUB

Expertenlijst onderwijs VUB

Het nieuwe school- en academiejaar staat voor de deur. Met kleine stapjes keren we terug naar (het nieuwe) normaal. Het belooft een spannend jaar te worden. Wij hebben een aantal experten van de Vrije Universiteit Brussel op een rij gezet die naar aanleiding van het nieuwe onderwijsjaar graag hun kennis met u delen. De contactgegevens staan onderaan opgesomd.

 

Scholen en digitalisering

Wat is de ideale mix tussen traditioneel en digitaal leren? Blijven studenten en leerlingen in nasleep van corona meer online les volgen? Hoe zit het met blended learning? Dreigen sommige leerlingen uit de boot te vallen (e-inclusie)? Hoe kunnen ook kwetsbare groepen gebruik maken van digitale voorzieningen? Wat is de rol van sociale media? Hebben sociale media een invloed op de leerprestaties van studenten?

Jo Tondeur, Nadine Engels en Ilse Mariën

 

Welke rol nemen en ambiëren Big Tech en andere digitale spelers in onderwijs? Hoe bewaken we publieke waarden in het onderwijs (zoals privacy, autonomie, inclusie etc.)?

Jo Pierson

 

Privacy in een digitaal onderwijssysteem

Hoe zit het met de privacy van leerlingen in een digitale onderwijsomgeving? Hoe beschermen we de privacy van schoolgaande kinderen en jongeren?

Rosamunde van Brakel (Nederlands)

Franck Dumortier (Frans en Engels)

Gloria Gonzalez Fuster (Frans en Engels)

 

 

Taal

Beheersen kinderen nog wel goed Nederlands? Wat met de koala-testen in de kleuterklas?

Wim Vandenbussche en Rik Vosters

 

Hoe zit het met tweetaligheid in de klas en met het immersieonderwijs?

Alex Housen, Esli Struys en Jill Surmont

 

Hoe zit het met het academisch taalgebruik en beheersing?

Wim Vandenbussche

 

STEM/STEAM

Welke acties worden er in het komend academiejaar gevoerd rond het

 

STEM-plan?

Wat zijn de resultaten van de STEM-acties van vorig academiejaar/schooljaar?

Iris Stiers

 

Corona

Wat met de rol en impact van digitale media ten aanzien van anti-wetenschap, zoals de anti-vaxbeweging en fake news?

Jo Pierson

 

Houden studenten toch nog kotfeestjes in lockdowntijden?

Timothy Desmet

 

Zijn studenten/leerlingen sociale vaardigheden verleerd? Kunnen ze onmiddellijk terug naar een normaal sociaal leven op school?

Frank Van Overwalle

 

Hoe zit het met internationalisering (Erasmus, uitwisselingen,…) in tijden van corona?

Romain Meeusen

 

Hoe worden mensen met een leerstoornis geholpen?

Wim Van Den Broeck

 

Voeding op school

Hoe voorkomen studenten dat ze bijkomen als ze verder studeren? De invloed van voeding op schoolresultaten? De invloed van voeding op het mentale welzijn van studenten?

Patrick Mullie

 

Inkorting zomervakantie

Een goede zaak? Volgt Vlaanderen voorbeeld van Wallonië?

Ignace Glorieux, Wim Van den Broeck

 

Evoluties in het onderwijs

Hoe ontwikkelt het onderwijsbeleid zich?

Bram Spruyt

 

Wat heeft burgerschap met onderwijs te maken?

Dimo Kavadias

 

Welke nieuwe onderwijsmethodes zijn er op til? Nieuwe onderwijsvorm in het secundair onderwijs?

Koen Lombaerts

 

Het beroep van leraar

Is het beroep van leraar nog aantrekkelijk? Hoe gaat men de hoge uitval van leraren tegen? Hoe gaat het met het welbevinden van leraren?

Nadine Engels

 

Gelijke kansen in het onderwijs + inclusie

Worden jongens en meisjes gelijk behandeld in de klas? En migranten?

Els Consuegra

 

Onderwijs niet enkel cognitief, maar ook mentaal en lichamelijk

Welke welzijnsacties staan komend schooljaar op de planning?

Nadine Engels,  Marc Theeboom

 

Krijgen kinderen genoeg sportles op school? Wat is het effect van corona op onze beweging? Wat is het effect van beweging op de schoolresultaten?

Marc Theeboom

 

Onderwijs als meer dan enkel voorbereiding voor de arbeidsmarkt (urban engaged university en duurzaamheidsonderwijs)

Hoe neemt de  Vrije Universiteit Brussel niet enkel haar wetenschappelijke, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid op?

Jan Danckaert

 

EUTOPIA & internationalisering & Europeanisering van het onderwijs

Lize De Potter, Luk Van Langenhove

 

Ontwikkeling van de schoolbevolking van de Vlaamse Rand (kleuter-, lager- en secundair onderwijs)

Hoe evolueert het aantal leerlingen dat ingeschreven is in de Rand? Hoe zal het aantal leerlingen dat ingeschreven is in de Rand in de toekomst evolueren?

Nohemi Echeverría

 

 

VUB expertenlijst – contactgegevens 

Jo Tondeur

Jo.Tondeur@vub.be

0494 542 050

Onderwijsinnovatie, educatief ICT-gebruik, lerarenopleiding, professionalisering, ontwerpgericht onderwijsonderzoek, blended learning, digitaal onderwijs

 

Iris Stiers

Iris.Stiers@vub.be

+32 (0)2 629 3726

STEM,

 

Nadine Engels

Nadine.engels@vub.be

0475 30 51 21

Welbevinden van leerlingen en leraren, lerarenberoep, schoolcultuurpsychologie, blended learning

 

Ilse Mariën

Ilse.Marien@vub.be

0496 282 488

Onderzoekster bij imec-SMIT VUB (en Taskforce e-Inclusie)

 

Rosamunde Van Brakel (Nederlands)

Rosamunde.Van.Brakel@vub.be

 +32 2 629 25 55

Privacy & technologie

 

Franck Dumortier (Frans en Engels)

Franck.dumortier@vub.be

Privacy & technologie

 

Gloria Gonzalez Fuster (Frans en Engels)

Gloria.Gonzalez.Fuster@vub.be

Privacy & technologie

 

Alex Housen

Alex.Housen@vub.ac.be

+32-2-6292430

Meertalig onderwijs, taalpolitiek, tweetaligheid

 

Wim Vandenbussche

Wim.Vandenbussche@vub.ac.be

+32-2-6292659

Taalbeleid, taalpolitiek, Nederlands, taal en maatschappij, dialecten

 

Esli Struys

Esli.struys@vub.be

+32-498844685

Meertaligheid, neurolinguïstiek, psycholinguïstiek, taalonderwijs, Nederlands voor anderstaligen

 

Jill Surmont

Jill.surmont@vub.be

+32-2-6292649

Meertaligheid, taalonderwijs, Letteren, Pedagogische wetenschappen en didactiek

 

Jo Pierson

Jo.Pierson@vub.be

0495 20 10 02

Digitale technologie, publieke waarden

 

Timonthy Desmet

Timothy.Desmet@vub.be

0473 444 905

Psychologie

 

Frank Van Overwalle

Frank.VanOverwalle@vub.be

0499 26 62 49

Sociaal psycholoog

 

Romain Meeusen

international.relations@vub.ac.be

+32 (0)2 614 81 01

Vicerector Internationalisering

 

Wim Van Den Broeck

willem.van.den.broeck@vub.be

0487 42 60 13

Onderwijspsycholoog – expert leerstoornissen

 

Patrick Mullie

Patrick.Mullie@vub.ac.be

0475 80 94 87

Voeding, vegetarisme, bier, wijn

 

Ignace Glorieux

Ignace.Glorieux@vub.be

02/614 81 55

Sociale theorie, sociale ongelijkheid, sociologie van de tijd, vrijetijdspolitiek en methodologie

 

Dimokritos Kavadias

Dimokritos.Kavadias@vub.be

+32-2-6148109

Burgerschapseducatie, politieke socialisatie, politieke psychologie, onderwijsbeleid

 

Bram Spruyt

Bram.spruyt@vub.be

Jongerenonderzoek, onderwijssociologie, publieke opinie, cultuursociologie

 

Koen Lombaerts

koen.lombaerts@vub.ac.be

+32-2-6292626

Onderwijsvernieuwing, zelfsturend leren, gepersonaliseerd leren

 

Els Consuegra

els.consuegra@vub.be

+32-2-6292288

Onderwijs, gelijkheid in onderwijs

 

Marc Theeboom

Marc.Theeboom@vub.ac.be

+32-2-6292771

Sportbeleid, jeugd en sport, sport op school

 

Lize De Potter

lize.de.potter@vub.be

Project Officer EUTOPIA European University

 

Luk Van Langenhove

Luk.Van.Langenhove@vub.ac.be

+32 473 98 19 56

Regionale integratie, positie theorie, lokaal beleid

 

Nohemi Echeverría

nnohemij@vub.be

Politieke wetenschappen, onderzoeker BRIO

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel