EUTOPIA Alliantie ontvangt 2 mio € van EU

EUTOPIA Alliantie ontvangt 2 mio € van EU

Inzetten op Open Access, HR en valorisatie. Met EUTOPIA-TRAIN investeren zes universiteiten - waaronder VUB - in grensoverschrijdend onderzoek en onderwijs

Op 24 juli 2020 werd in het kader van het EU Onderzoeks- en Innovatieprogramma Horizon 2020 het EUTOPIA–TRAIN-project goedgekeurd. In de categorie Science with and for Society (Swafs) kreeg het project van de EUTOPIA Alliantie voor 2 miljoen euro aan projectmiddelen toegekend.

Met EUTOPIA – TRAIN (Transformation of Research And Innovation) wordt grensoverschrijdend onderzoek en onderwijs ingebed in de volledige academische EUTOPIA omgeving. Het project heeft twee doelstellingen: het creëren van pan-EUTOPIA onderzoeks- en innovatiegemeenschappen en het openstellen ervan naar ondernemingen, studenten, beleidsmakers en de bredere samenleving toe. EUTOPIA - TRAIN omvat onder meer een Open Access metadataportaal, een gemeenschappelijke HR-strategie, en de oprichting van een EUTOPIA bureau voor subsidies, innovatie en juridische aangelegenheden.

EUTOPIA is een alliantie bestaande uit 6 gelijkgestemde universiteiten:  Vrije Universiteit Brussel, University of Gothenburg, CY Cergy Paris Université, Universitat Pompeu Fabra Barcelona, University of Warwick, en University of Ljubljana. In 2019 werd EUTOPIA door de Europese Commissie officiëel erkend als Europese Universiteit, en kreeg ze reeds 5 mio € projectmiddelen toegekend voor haar 3-jarig pilootproject EUTOPIA2050.

De VUB werd gevraagd om de lead te nemen in het opzetten van een HR-strategie binnen EUTOPIA”, aldus Raf Devos, HR directeur VUB. “We willen dat academici geen last ondervinden van mobiliteit tussen de partners. Of ze nu pendelen tussen Jette en Etterbeek, of tussen Gothenborg en Barcelona: dat mag eigenlijk geen wezenlijk verschil vormen. De universitaire administraties moeten onze professoren, onderzoekers en studenten daarin ondersteunen. Corona zorgt ervoor dat dit nog een beetje toekomstmuziek is, maar we bereiden die toekomst nu al voor binnen de EUTOPIA familie. Daar willen we pionier in zijn binnen Europa. Daarmee versterken we ons Europees onderzoeks- en innovatiepotentieel en zorgen we uiteindelijk voor een betere wereld.”

Ik ben trots dat de EUTOPIA-Alliantie voor hun EUTOPIA-TRAIN project door de Europese Commissie werd geselecteerd. Ons gezamenlijk doel is om een Europese gemeenschappelijke leergemeenschap en kennisgemeenschap te creëren die onze universiteiten omvormt tot zogenaamde ‘living labs’ voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Door middel van open science en open onderwijs creëren we met EUTOPIA een gezamenlijke 'multiversiteit' met een sterke meertalige, multidisciplinaire en multiculturele onderzoeks- en onderwijsagenda.” aldus VUB-rector Caroline Pauwels.

Contact:

VUB voor EUTOPIA

Mieke Gijsemans

Myriam.Gijsemans@vub.be  - 0478 872 322

 

EUTOPIA

EUTOPIA is een alliantie van zes toonaangevende, gelijkgestemde Europese universiteiten die een verbonden en inclusieve gemeenschap willen creëren om de lokale en mondiale uitdagingen aan te pakken. Het doel is bij te dragen aan een nieuw model voor hoger onderwijs in Europa. EUTOPIA, dat zijn Vrije Universiteit Brussel (België), University of Gothenburg (Zweden), CY Cergy Paris Université (Frankrijk), Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Spanje), University of Warwick (Verenigd Koninkrijk), en University of Ljubljana (Slovenië). EUTOPIA verenigt meer dan 165.000 studenten, 30.000 personeelsleden, onderzoekscentra in 760 kennisgebieden, en 90.000 internationale alumni in zes landen. #EUTOPIA

CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel