Europese defensie-industrie blijft te nationaal

Europese defensie-industrie blijft te nationaal

VUB-onderzoek toont aan dat nationale reflex bedrijven kop kan kosten op wereldmarkt

Verdere integratie van de nationale defensie-industrieën binnen Europa is bittere noodzaak, zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Mitja Kleczka van de Vrije Universiteit Brussel. Integratie is urgent omdat twee nieuwe Europese gevechtsvliegtuigen en een nieuwe Europese tank op de planning staan en de defensiebudgetten door de coronacrisis extra onder druk staan.

De Europese defensie-industrie bevindt zich in een cruciale ontwikkelingsfase. Onderzoek en ontwikkeling wordt steeds duurder, de Brexit brengt significante onzekerheden met zich mee en de defensiebudgetten staan door de coronacrisis extra onder druk. Verder neemt ook de internationale concurrentie toe, waardoor de export steeds minder tegenwicht kan bieden aan de veelal tegenvallende binnenlandse vraag. Sommige segmenten van de defensie-industrie kennen wel al een hoge mate van grensoverschrijdende samenwerking, of worden gedomineerd door grote Europa-brede bedrijven als Airbus en MBDA. Maar andere segmenten blijven gefragmenteerd en nationaal georiënteerd.

Mitja Kleczka van de VUB-onderzoeksgroep Department of Applied Economics maakte een uitgebreide inventarisatie van de industriële capaciteit van alle lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Door als eerste gebruik te maken van HPI/HPIA-methodologie, wist hij een inschatting te maken van toekomstige concentratie-initiatieven en fusies.

“Komende jaren moeten belangrijke knopen worden doorgehakt. Er lopen twee onderzoekstrajecten naar nieuwe Europese gevechtsvliegtuigen: het Future Combat Air System en de Tempest. Daarnaast bestaan er plannen voor een nieuwe Europese tank: het Main Ground Combat System. Gezien de uitdagingen waarmee de Europese defensie-industrie wordt geconfronteerd, moet ervoor gewaakt worden dat er geen dubbel werk zal worden verricht en dat potentiële partnerbedrijven en landen op basis van kortzichtige nationale prikkels van deze projecten zullen worden uitgesloten,” zo Kleczka.

Nog geen ‘Airbus’ te land en ter zee

Uit het onderzoek blijkt verder dat de Europese defensie-industrie weliswaar verschillende perspectieven biedt voor verdere consolidatie, maar dat dit in de nabije toekomst waarschijnlijk niet tot de opkomst van een ‘Airbus voor de marine’ of een ‘Airbus voor landsystemen’ zal leiden. Op de middellange tot lange termijn, daarentegen, kan toenemende marktdruk en het groeiende belang van Europa-brede ondernemingen wel uitmonden in de oprichting van een ‘Europees kampioen’ voor deze sectoren. Hoewel een dergelijke consolidatie kosten kan veroorzaken vanwege verminderde concurrentie binnen Europa, is het volgens Kleczka noodzakelijk bepaalde industriële activiteiten op Europees niveau te brengen, aangezien ze op anders het risico lopen kopje onder te gaan op de wereldmarkt.

Meer info

Mitja Kleczka

+491777616453

Mitja.Kleczka@vub.be

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel