Etnische discriminatie op de huurwoningmarkt in Kortrijk

Etnische discriminatie op de huurwoningmarkt in Kortrijk

VUB-onderzoek toont aan dat makelaars kandidaten met Marokkaanse naam in 23% van de gevallen discrimineren

Prof. Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit Brussel onderzocht in 2019 het voorkomen van etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt van Kortrijk. Hij voerde hiervoor 299 academische praktijktesten uit via Immoweb. Uit de resultaten blijkt dat kandidaat-huurders met een Marokkaanse naam significant minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan kandidaat-huurders met een Vlaamse naam. We vonden hierbij geen significante verschillen tussen makelaars en particuliere verhuurders.

Bij de praktijktesten contacteerden twee kandidaten een makelaar of particuliere verhuurder naar aanleiding van een concrete huuradvertentie in Kortrijk op de Immoweb. Beide kandidaten zijn zo gelijkaardige mogelijk, met uitzondering van de etnische achtergrond. De ene kandidaat had bijvoorbeeld een Belgische naam, de andere een Noord-Afrikaanse naam. Nadien werd nagegaan in welke mate de makelaars beide kandidaten evenveel de kans boden voor een plaatsbezoek. “Praktijktesten zijn een betrouwbare en objectieve methode om discriminerend gedrag te meten”, aldus prof. Verhaeghe, “Want veel discriminatie blijft onder de radar als je enkel op klachten van slachtoffers vertrouwt.”

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat kandidaten met een Marokkaanse naam in 23% van de gevallen worden gediscrimineerd door makelaars ten opzichte van kandidaten met een Vlaamse naam. Dit niveau van etnische discriminatie door makelaars in Kortrijk is vergelijkbaar met dat van andere steden in België. Bij particuliere verhuurders bedroeg de discriminatie 27%, wat opmerkelijk lager is in vergelijking met andere steden. Door de kleinere steekproefgrootte moeten we dit percentage echter met meer voorzichtigheid interpreteren. Het verschil in discriminatie tussen vastgoedmakelaars en particuliere verhuurders in Kortrijk is ten slotte statistisch niet significant.

Gezien de dominantie van de vastgoedmakelaars op de lokale huurwoningmarkt van Kortrijk met een marktaandeel van 82% op Immoweb is het belangrijk om in het beleid in eerste instantie op deze professionele spelers te focussen. Het gaat in Kortrijk om een vrij beperkte groep van een veertigtal makelaars. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk in het antidiscriminatiebeleid aan te bieden. Naar analogie met de Gentse aanpak tegen discriminatie, pleit Prof. Verhaeghe voor een combinatie van training, dialoog en academische, sensibiliserende en juridische praktijktesten onder wetenschappelijke begeleiding. Uit een recente evaluatie blijkt dat deze benadering effectief is om de etnische discriminatie door vastgoedmakelaars ten dele te doen verminderen.

Dit onderzoek is onafhankelijk van het stadsbestuur en de lokale vastgoedsector uitgevoerd.

Contact:

Pieter-Paul Verhaeghe

Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be

0473 86 53 75

De volledige studie is te downloaden op de website van Pieter-Paul Verhaeghe:

https://pieterpaulver.wordpress.com/

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel