Elvira Haezendonck nieuwe voorzitter Green Energy Park vzw

Elvira Haezendonck nieuwe voorzitter Green Energy Park vzw

Zellik, 23/12/2022, - Elvira Haezendonck is de nieuwe voorzitter van Green Energy Park vzw. Haezendonck is hoogleraar duurzame strategie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en leerstoelhouder Infrastructure Asset Management (voorheen leerstoel Publiek-Private Samenwerking). Om de innovatieve ambities van Green Energy Park waar te maken, zal zij het team inspireren en begeleiden om samen te bouwen aan deze kennispoort tot innovatie in actie. Nieuwe bestuurders Pieter Ballon (vicerector Onderzoek VUB) en Michaël Dooms (hoofddocent Strategie en Stakeholder Management VUB, met ruime bestuurservaring binnen en buiten de VUB) vervoegen ook het nieuwe bestuurdersteam. Dooms neemt hierbij de rol van gedelegeerd bestuurder op.

Bouwen op een stevige fundering

Na het overlijden van Paul de Knop werd er voor Green Energy Park vzw, met potentieel tot een innovatiecampus voor VUB en UZ Brussel, een nieuwe voorzitter gezocht. Elvira Haezendonck, voltijds hoogleraar aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en bestuurder van onder meer de Raad van Bestuur van de VUB en van het beursgenoteerde TINC, neemt de handschoen op. Dankzij haar academisch succes op het vlak van strategie en infrastructuurprojecten, en als bruggenbouwer naar de economische wereld en maatschappij, heeft zij het ideale profiel om de directie van Green Energy Park vzw te ondersteunen in hun ambities. Samen bouwen ze verder op het strategische fundament gelegd door Paul De Knop.

“Het is een eer om deze taak in de voetsporen van Paul te mogen opnemen. Tegelijk is het ook een grote uitdaging om een strategisch project van dit niveau, met talrijke stakeholders, in goede banen te leiden. Het uitbouwen van een ecosysteem voor een innovatiecampus doen we samen. Dit is een belangrijke groeipool voor de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel en versterkt in de Vlaamse Rand de cruciale brug tussen kennis en vermarkting.” ​ Elvira Haezendonck

Toekomst van innovatie

Green Energy Park vzw wordt een ontmoetingsplek voor de academische – en ziekenhuiswereld met het bedrijfsleven en de overheid. Een plek waar de beste onderzoekers samenwerken. Hier worden state-of-the-art proeftuinen voor onderzoek, ontwikkeling, opleiding en co-creatie gebouwd die binnen Vlaanderen, Brussel, België en Europa een aantrekkingspool zijn voor start-ups, spin-offs, kennisinstellingen en bedrijven.

Green Energy Park wordt de showroom van Vlaamse innovaties. Samen met de VUB en het UZ Brussel gaat de vzw de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw aan. Uitdagingen waar de samenleving baat bij heeft: innovatie in de gezondheidszorg, biotechnologie, digitale transformatie, groene energie en mobiliteit.

Michaël Dooms, nieuw gedelegeerd bestuurder Green Energy Park vzw: “Green Energy Park is een uitdagend project zowel voor de ontwikkeling van de infrastructuur binnen een lange termijn masterplan, als de eraan gerelateerde uitbouw van een duurzaam, welvaart verhogend ecosysteem rond onderzoek en innovatie in diverse transitiedomeinen. Als gedelegeerd bestuurder is het belangrijk te verzekeren dat Green Energy Park vzw een centrale, dienende rol in dit ecosysteem vervult, door het versterken van de directie en de organisatie, met tevreden stakeholders tot gevolg. Dit is een taak die ik met plezier ter harte neem.”
Jimmy Van Moer, Algemeen Directeur Green Energy Park vzw: “We staan aan de vooravond van een grote uitdaging die we, ook als eerbetoon aan Paul De Knop, tot een schitterende verwezenlijking willen verheffen. Met Elvira Haezendonck als nieuwe voorzitter en de ervaring van Michaël voelen we ons gesterkt om deze uitdaging succesvol door te zetten. Samen bouwen we aan de toekomst van innovatie.”

Story image

Elvira Haezendonck

Prof. dr. Elvira Haezendonck is Hoogleraar aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel en gastprofessor aan de UAntwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek focust voornamelijk op duurzame strategie, toegepast op infrastructuur, economische clusters zoals havens, en complexe projecten. ​

Ze heeft talrijke wetenschappelijke bijdragen geleverd, onder andere met betrekking tot projectevaluatie, concurrentiestrategie en duurzame transitie van clusters. ​ Sinds 1996 is ze betrokken bij meer dan 100 nationale en internationale onderzoeksprojecten en -opdrachten rond bijvoorbeeld complex project management, en strategische en maatschappelijke kosten-baten analyses. Ze doceert meerdere strategie- en (project) management vakken. 

Elvira bekleedt ook meerdere posities als bestuurder in de academische en de private sector. In 2022 werd Elvira verkozen tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de International Association of Maritime Economists (IAME), een globaal academisch netwerk van maritieme economen. Als toegepaste onderzoeker wenst ze antwoorden te bieden op praktijkrelevante onderzoeksvragen en zo bekleedt zij ondertussen de derde gesponsorde leerstoel, eerst in PPS, en vandaag in Infrastructure Asset Management.

Contactgegevens: Elvira.Haezendonck@greenenergypark.be


Green Energy Park ​

Green Energy Park vzw is opgericht in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel.  

Als strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, stimuleert Green Energy Park vzw de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers door hen unieke proeftuinen of living labs aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen en haar kennis-, expertise- en opleidingscentrum wil Green Energy Park vzw de brug vormen tussen onderzoek en economie. 

Green Energy Park vzw legt haar focus in vier domeinen: “Energie en mobiliteit”, “Slimme regio’s”, “Ziekenhuis van de toekomst” en “Biotechnologie”. 

Meer informatie: www.greenenergypark.be

Contactgegevens: Jimmy Van Moer, Algemeen directeur, Jimmy.vanmoer@greenenergypark.be, +32 (0)495 36 07 53


Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Meer info: www.vub.be


Universitair Ziekenhuis Brussel

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is een universitair ziekenhuis met meer dan 4.100 medewerkers. Het is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor 30.779 opnames van patiënten uit binnen- en buitenland, 412.246 raadplegingen (excl. spoed) en 78.840 patiënten op spoed. Zijn filosofie is gebaseerd op drie principes: Nederlandstalig, pluralistisch en sociaal. Als universitair ziekenhuis heeft het ook een opleidingsopdracht en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. 

Meer info: www.uzbrussel.be

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel