eHealth: “Artsen blijven aanmoedigen om opleidingen te volgen”

eHealth: “Artsen blijven aanmoedigen om opleidingen te volgen”

Symposium Medische Wereld

Digitalisering van de gezondheidszorg, in de vorm van het ambitieuze eHealth actieplan 2019-2021, moet zorgverstrekkers helpen om efficiënte en kwalitatieve zorg te verlenen. Maar niet alle artsen zijn op de hoogte van de toepassingen, en wat ze ermee kunnen doen, zo bleek tijdens een quiz op het symposium Medische Wereld.

Financiële incentive voor gebruik eHealth-toepassingen

Artsen en andere zorgverstrekkers zijn genoodzaakt om in hun klinische praktijk de elektronische weg in te slaan. Het elektronisch medische dossier, het elektronische voorschrift, het medicatieschema, … zijn allemaal voorbeelden van toepassingen die thuishoren in een moderne medische praktijk. Maar niet alle artsen zijn op de hoogte van de toepassingen, en wat ze ermee kunnen doen. Nochtans krijgen ze jaarlijks een financiële incentive die hoger is naarmate ze meer en meer van die eHealth-toepassingen gaan gebruiken.

 

Artsen moet meer opleidingen volgen

De nakende verplichting om het elektronische voorschrift te gebruiken is wel goed opgevolgd, want per maand schrijven artsen zes miljoen voorschriften elektronisch voor. Zo’n 60 tot 70% van de voorschriften in de apotheek komen elektronisch binnen. Bijna alle artsen zijn goed mee met deze manier van voorschrijven, maar voor artsen blijft het noodzakelijk om op geregelde tijdstippen opleidingen te volgen voor alle mogelijke eHealth-toepassingen, aldus de oproep van apr. Dirk Broeckx van www.eenlijn.be

 

 

Artificiële intelligentie in de gezondheidszorg

Bart Willem van Microsoft gaf een stand van zaken over de mogelijkheden van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg. Hiermee moet het mogelijk zijn om zorg te optimaliseren en zelfs om aan predictieve en preventieve geneeskunde te doen: wie heeft voor welke ziekte een verhoogd risico. Maar daarvoor is een massa aan data nodig en artificiële intelligentie moet dan de verbanden en correlaties leggen die op geen andere wijze aan de oppervlakte kunnen komen. Op dit ogenblik schakelen de Finse gezondheidsautoriteiten artificiële intelligentie in bij pathologieën die de overheid heel veel geld kosten, om te kijken of ze met die informatie geen ander plan van aanpak kunnen uitdokteren.

 

Contacteer ons
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel