Educatieve masters VUB stijgen fors

Educatieve masters VUB stijgen fors

Het aantal studenten in de educatieve masteropleidingen aan de Vrije Universiteit Brussel stijgt met 13 procent. Het huidig aantal inschrijvingen staat op 303 in vergelijking met 268 inschrijvingen dezelfde periode vorig jaar. Met het tekort aan onderwijskrachten, zeker in Brussel, is dit verheugend nieuws.

Veerle Vandromme is de coördinator van het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding, MILO: “De nood aan leraars is dermate groot dat we enkel blij kunnen zijn met onze groei. Zeker omdat een heel groot deel van onze studenten de opleiding in Brussel volgt, zodat we daar ook kunnen helpen de nood te lenigen.”

Er is aan de VUB een opvallende groei in de educatieve master gezondheidswetenschappen, maar ook bij de educatieve masteropleidingen in de gedragswetenschappen, economie, talen, wetenschap & technologie stijgt het aantal inschrijvingen flink.

De Vrije Universiteit Brussel noteert voor alle studenten voor het achtste jaar op rij een sterke groei. Het totaal aantal inschrijvingen steeg dit jaar weer met meer dan zes procent van 19.334 naar 20.555, volgens de stand van de dag.

Bij de educatieve masteropleidingen zien we een toename van het aandeel zij-instromers, dit zijn studenten die na een initiële carrière een overstap wensen te maken naar het lerarenberoep. Het curriculum op onze campussen te Anderlecht, Leuven en Diest werd helemaal afgestemd op deze doelgroep. Het programma wordt aangeboden als een ‘blended onderwijstraject’.  Studenten kunnen daardoor van thuis uit en op zelfstandige wijze leerstof verwerken via online leerpaden, in combinatie met contactmomenten in de avonden en weekenden. Studenten die ook werken kunnen het traject ook spreiden over verschillende jaren. MILO wil met dit aanbod inspelen op de groeiende interesse in het lerarenberoep bij zij-instromers. De inschrijvingscijfers getuigen dat dit alvast de juiste keuze was.

Meer info: www.vub.be/educatieve-master

PE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Veerle Vandromme
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Veerle Vandromme
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel